in

ЗВІТ щодо проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення», присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні

ЗВІТ  щодо проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення», присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні

ЗВІТ

щодо проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення», присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні

28-29 вересня 2017 р. у м. Києві. 

28-29 вересня 2017 р. у м. Києві відбулася Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини у медичній реабілітації сьогодення»,  присвячена 40-річчю рефлексотерапії  в Україні.

Організатори:Національна медична Академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги), ВГО «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (УАРМА)», Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, ГО «Асоціація сімейної медицини».

Інформаційні та мас-медіа партнери:Національна наукова медична бібліотека України, «Здоров’я України. Медична Газета», «Міжнародний неврологічний журнал».

Місце проведення:

• 28.09.2017 – Золота зала Національної наукової медичної бібліотеки України, м. Київ, вул. Толстого, 7

• 29.09.2017 - Держана Наукова Установа «Науково-практичний Центр профілактичної та клінічної медицини» Державного Управління справами, конференц-зала поліклініки, м. Київ, вул. Верхня, 5.

На Науково-практичній конференції розглядались актуальні питання рефлексотерапії, зокрема, акупунктури та споріднених методів східної і західної медицини в медичній реабілітації та профілактиці різних захворювань. Учасниками були розглянуті апаратні методи, інші немедикаментозні, медикаментозні і комплексні напрямки в сімейній медицині, неврології, педіатрії, при наслідках травм і поранень, та ін. . Проведені майстер-класи і конкурси, прийнято резолюцію конференції.

До участі у конференції, окрім українських лікарів, залучено іноземних спеціалістів. З доповідями виступили фахівці з Федеративної Республіки Німеччини проф. Йоханнес Хорн та Сполучених Штатів Америки доктор В. Бобков.

 Враховуючи те, що конференція єювілейною – присвяченою40-річчю  впровадження рефлексотерапії в Україні, в межах роботи заходу у виставковій залі Національної  наукової медичної бібліотеки України організовано книжкові виставки: ″Рефлексотерапія: поєднання науки і мистецтва″, ″Українські рефлексотерапевти за кордоном″. На виставці  представлено монографії, підручники, збірники праць, матеріали конференцій, доповіді, лекції, та фотодокументи, які висвітлюють історичні аспекти розвитку РТ в Україні, методи рефлексотерапії  у медичній реабілітації. 

За матеріалами роботи конференції видано збірку статей і тез, в якій висвітлюються теми за розділами: «Історичні аспекти розвитку РТ та споріднених методів в Україні і світі», «Погляди на проблему. Лекції», «Наукові дослідження і клінічні спостереження», підготовлених фахівцями з великим практичним і науковим досвідом, та молодими науковцями і практичними лікарями. До збірки увійшли роботи фахівців з України, Федеративної Республіки Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії, Казахстану.За 2 дні роботи конференції зареєстровано 232 учасника.


28 вересня 2017р.

Місце проведення конференції:Національна Наукова медична бібліотека (Золота зала),           м. Київ, вул. Толстого, 7.

Головуючі:проф. Моісеєнко Р.О., проф. Шекера О.Г., проф. Гарник Т.П.,

проф. Андріюк Л.В., проф. Коваленко О.Є..

Привітання:Моісеєнко Р.О. - проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л.Шупика, д.м.н., проф.

Шекера О.Г. - директор Інституту Сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика, д.м.н., проф.

Гарник Т.П. – президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» д.м.н., професор

Коваленко О.Є. – президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури», д.м.н., проф.

Доповіді:                І пленарне засідання                                                                        

1.    Коваленко О.Є.,Коркушко О.О. 40-років рефлексотерапії в Україні: основні віхи становлення напрямку та подальші перспективи розвитку (НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ)

2.      Моісеєнко Р.О., Гойда Н.Г. Сучасні тенденції організації медичної допомоги дітям з інвалідністю в Україні  (НМАПО імені П.Л.Шупика, м.Київ)

3.      Гарник Т.П.,Соколовський С. І., Гарник К.В. Народна та нетрадиційна медицина та державні засади у політиці галузі охорони здоров’я(ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

4.      Йоханнес Хорн.Зацікавленість до природніх препаратів зростає: оцінка ситуації на прикладі  резерпіну (Мюнхен, Німеччина)

5.      Бобков В.Історичні аспекти японської акупунктури (США).

6.      Коваленко О.Є. Комплексна медична допомога хворим з вертебрально-базилярною судинною недостатністю (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ).

7.      Андріюк Л. В.Мануальна терапія хворих з вертебрально-базилярною недостатністю(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів).

8.      Бабінець Л. С. Можливості стандартизованих комплексних фітопрепаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії та коморбідних станів (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

 

Вітання та нагородження лікарів за внесок в розвиток рефлексотерапії в Україні та з нагоди 40-річчя РТ в Україні від ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»: Абраменко В.В., Арябінська В.М., Аснес С.В., д.м.н. Бабінець Л.С., д.м.н., проф. Гарник Т.П., д.м.н., проф. Євтушенко С.К., Варвінська Л.В., д.м.н., проф. Юрик Н.Є., к.м.н. Головчанський О.М., к.м.н. Ляпко М.Г., Набільська В.А., Кононов В.І, д.м.н. Собецький В.В., доц. Чуприна Г.М., Песіков Я.С., д.м.н. Трунова С.В., Шевченко М.Г., Фурцев В.Г., Чіжикова М.Є. та ін.

Згідно поданих заяв прийнято в члени асоціації: Семенова Л.О. (м.Київ), Тупайло Б.В. (м.Миколаїв)

                    ІІ пленарне засідання  ( Доповіді):

Головуючі:проф. Зозуля І.С., проф. Бабінець Л.С., проф. Губенко В.П., проф. Юрик О.Є.

1.                Зозуля І.С. Деякі особливості клініки, діагностики і лікування запальних захворювань нервової системи (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ)

2.                Юрик О.Є.Голкорефлексотерапія в комплексному лікуванні переломів хребців при остеопорозі хребта (ДУ «Інститут ортопедії і травматології НАМН України», м. Київ).

3.      Чіжикова М.Є.,Коваленко О.Є. Механізми дії акупунктури – від гіпотез до сучасних досліджень(«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Клінічна лікарня Феофанія», м .Київ)

4.       Губенко В.П., Соловйова В.С. Фізичне обстеження хворого з больовим синдромом в спині (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ)

5.       Семенова Л.О. Історичні аспекти Су-Джок рефлексотерапії в Україні та світі (Український центр Су Джок, м. Київ.)

6.      Собецький В.В. Організація  роботи  відділення  рефлексотерапії  Національного військово-медичного  клінічного центру "ГВКГ" (Національний військово-медичний  клінічний центр "ГВКГ") .

7.        Трунова С. В. Спосіб клініко-лабораторної діагностики та лікування кардіалгій у хворих на ішемічну хворобу серця при шийному остеохондрозі (Національний медичний університет імені О.Богомольця).

8.      Уліс Н. Є.Патогенез, клініка, рефлексотерапія пацієнтів з вертеброгенними рефлекторними нейротрофічними синдромами при ортопедичній патології (ДУ «Інститут ортопедії і травматології АМН України», м. Київ)

9.      Абраменко В. В. Алгоритм застосування скальп-акупунктури у дітей з церебральною патологією (Український медичний центр реабілітації дітей з органічним  ураженням  нервової системи МОЗ України, м. Київ)

9.       Тітова Т.А., Блажієвський М.В. Торакалгії у дітей та підлітків: в чому полягає допомога сімейного лікаря? (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ)

 

29 вересня 2017р. (9.30-16.00).

Місце проведення конференції – Державна Наукова установа «НПЦ ПКМ» ДУС (конференц-зала), м. Київ, вул. Верхня, 5

Головуючі:проф. Коломоєць М.Ю., проф. Андріюк  Л.В., проф. Губенко В.П., д.м.н. Кравченко А.М., д.м.н. Трунова С.В.

Привітання учасників конференції, презентація ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС: Коломоєць М.Ю. - заступник директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, д.м.н., проф.

МАЙСТЕР-КЛАСИ, доповіді

1.     Main steps in Manaka acupuncture for the beginners (Бобков В., США)

2.     Інвазивні, неінвазивні та комплексні методики у лікуванні хворих зі спондилогенною вертебрально-базилярною недостатністю (Коваленко О.Є., Київ).

3.     Пульсодіагностика І-Цзин (Головчанський О. М., м. Київ)

4.     Алгоритм діагностики міофасциальних синдромів (Шитіков Т.О., м. Днепр)

 

Засідання ВГО «УАРМА»

Круглий стіл:Актуальні питання та перспективи РТ в Україні в світі сучасних реформ.

Оголошення затвердження інформаційного листа про нововведення в системі охорони здоров'я – «Уніфікація термінології в галузі рефлексотерапії в Україні згідно міжнародних стандартів ВООЗ». Обговорення проблемних та актуальних питань РТ в Україні щодо необхідності удосконалювати навчання та розширювати коло наукових досліджень в сфері РТ та медичної реабілвтації тощо.

 

Обговорення проблемних та актуальних питань РТ в Україні, підведення підсумків роботи конференції.

Проведення конференції за своєю методологією, інформаційною цінністю та практичним значенням отримало схвальні відгуки від учасників конференції. 

Після жвавого обговорення матеріалів роботи конференції отримано пропозиції від її учасників:

1.      Примушко Ж.І. (м. Кропивницький, зав. терапевтичним відділенням кардіодиспанцеру, рефлексотерапевт) – започаткувати проведення семінарів-вебінарів на сайті УАРМА для зручності лікарів, які мешкають в різних містах України.

2.      Проводити семінари за переліком 11 тем.

3.      Проводити щорічні конференції.

4.      Проводити подальші наукові дослідження щодо доведення ефективності рефлексотерапії та в комплексному застосуванні з іншими методами при різних захворюваннях.       

5.      Підготувати актуальну науково-практичну та навчально-методичну літературу з РТ

Підтримано: одноголосно, «проти», «утримались» - немає.

 

Прийняття резолюції конференції  (Підтримано одноголосно).

 

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету конференції,

Президент ГО «Українська асоціація рефлексотерапії

та медичної акупунктури» (УАРМА),

професор кафедри сімейної медицини та

амбулаторно-поліклінічної допомоги

НМАПО імені П.Л.Шупика, д.м.н., проф.                           Коваленко О.Є.

 

 

 

 

 

Секретар ГО «Українська асоціація рефлексотерапії

та медичної акупунктури»                                                          Чіжикова М.Є.                      

Еще новости