in

Научно-практическая конференция - Рефлексотерапия в Украине: опыт и перспективы, посвященная памяти проф. Мачерет Е.Л.

Научно-практическая конференция - Рефлексотерапия в Украине: опыт и перспективы, посвященная памяти проф. Мачерет Е.Л.
Дата проведения: 04 Октябрь 2012, 10:00 - 05 Октябрь 2012, 15:00
Место проведения: Киев, Украина
„Санаторный комплекс „Пуща - Озерна” , Пуща-Водица, 14-а линия
Организатор: УАРМА, Киевский медицинский университет УАНМ
Подробнее:

www.uarma.com

Вельмишановний колего!  Кінцевий термін надсилання тез подовжено до 20 серпня. 

4-5 жовтня  2012 р. в м. Києві під егідою Української Асоціації рефлексотерапії та медичної акупунктури (УАРМА) 

 

ПРОГРАМА

 

Ювілейна науково-практична конференція  з міжнародною участю

«Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи», присвячена пам‘яті

професора Є. Л. Мачерет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні. 

м. Київ, 4-5 жовтня  2012 р.

 

 

Міністерство Охорони здоров‘я України

Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури (УАРМА)

Національна медична академієя післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та

клінічної медицини» Державного управління справами

ПВНЗ «Київський медичний університет Української Асоціації народної медицини»

ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини»

Медичний центр імені професора Мачерет Є.Л. «МСМ»

ДП Санаторний комплекс «Пуща Озерна» ДУС

 

 

 

Оргкомітет

 

Голови  Оргкомітету: д.м.н., проф. Коваленко О.Є. – головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «рефлексотерапія», в.о. президента Української асоціації рефлексотерапії та медичної акупунктури (УАРМА), к.б.н., доц. Коркушко О.О. - віце-президент Української асоціації рефлексотерапії та медичної акупунктури

 

Співголови

 

д.м.н., проф. Гарник Т.П.

д.м.н., проф. Зозуля І.С.

д.м.н., проф. Туманов В.А.

д.м.н. Кравченко А.М.

д.м.н. Матюха Л.Ф.

Авраменко Є.В.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 жовтня

 

10.00 Відкриття конференції. Привітання учасників конференції

 

 

Моісеєнко Раїса Олександрівна

 

Перший Заступник Міністра Охорони Здоров‘я України

 

Коркушко Олег Васильович

 

Завідувач відділення клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», Академік НАМН України, чл-кор. Російської АМН,д.м.н., професор

Зозуля Іван Савович

 

 

Проректор з наукової роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,д.м.н., професор 

Коваленко Ольга Євгеніївна

 

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «рефлексотерапія», Українська асоціація рефлексотерапії і медичної акупунктури, в.о. президента асоціації,д.м.н., професор

 

Гарник Тетяна Петрівна

 

Директор ДП «Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини» МОЗ України, президент ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини», д.м.н., професор

Туманов Віктор Андрійович

 

Ректор ПВНЗ «Київський медичний університет Української Асоціації народної медицини», д.м.н., професор

 

Агасаров Лев Георгійович

 

Росія, Москва

Президент НП «Профессиональная ассоциация рефлексотерапевтов России»,

зав відділом рефлексотерапіїтатрадиційноїмедициниФГБУ "Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии"МЗ  РФ, д.м.н., професор

 

Сюй Мен Тан

професор

Китайська Народна Республіка, Пекін

 

Керівник медичного дослідницького інститут «Кундавелл»

Авраменко Євген Володимирович

Директор ДП «Санаторний комплекс «Пуща Озерна» Державного Управління справами Президенкта

І пленарне засідання 10.20-13.00

 

Головуючі:Коркушко О.В, академік НАМН України і чл.-кор АМН РФ., д.м.н., проф.; Зозуля І.С., д.м.н., проф.; ГарникТ.П., д.м.н.; проф. Коваленко О.Є., д.м.н., проф.; Туманов В.А., д.м.н., проф.; Матюха Л.Ф., д.м.н.; Коркушко А.О., к.б.н., доц.;

 

10.20

 

Коваленко Ольга Євгеніївна

доктор медичних наук. професор

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «рефлексотерапія»

НМАПО імені П.Л.Шупика

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

Пам‘яті Вчителя. 35 років рефлексотерапії в Україні

10.40

Гарник Тетяна Петрівна

доктор медичних наук, професор

ДП «Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини» МОЗ України

Народна та нетрадиційна медицина в Україні – стратегія розвитку

11.00

Агасаров Лев Георгійович

 д.м.н., професор 

ФГБУ "Российскийнаучный центр медицинской реабилитации и курортологии"МЗРФ

Росія, Москва

Рефлексотерапия в реабилитации

11.20

Самосюк Іван Захарович

Професор, доктор медичних наукНМАПО імені П.Л.Шупика

Концептуальные основы акупунктуры

11.40

Бєлоусова Тетяна Євгенівна

Професор, доктор медичних наук

Нижегородская государственная медицинская академия

  Нижний Новгород, Россия

Рефлексотерапия: научное и прикладное значение для медицинской реабилитации

 

12.00

Андріюк Лук‘ян Васильович

доктор медичних наук. професор

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Якимович В.В.

4-аміська комунальна поліклініка

м. Львів

Електроакупунктура в клінічній практиці

 

 

12.20

Кулємзіна Тетяна Володимирівна

доктор медичних наук, професор

Донецький національний медичний університет імені М.Горького

 

Аспекти клінічної психології у діяльності лікаря Східної медицини

 

12.40

Ляпко Микола Григорович

Кандидат медичних наук

 

ООО Ляпко «Валенсия»

Патогенетические механизмы иммунотропных эффектов разнометаллических многоигольчатых аппликаторов Ляпко

 

13.00-13.55 перерва на обід

 

ІІ пленарне засідання 14.00-18.00

Головуючі: проф. Агасаров Л.Г., проф. Самосюк І.З.,

проф. Бєлоусова Т.Є., д.м.н. Кравченко А.М., Козко А.А.

14.00

Козко Андрій Анатолійович

МЦ Восточной и Западной медицины "Пять Элементов"

Росія, Москва

Современный взгляд на теорию традиционнойкитайской медицины

14.15

Зозуля Іван Савович

доктор медичних наук, професор

 Зозуля Андрій Іванович

кандидатмедичних наук , доцент

Мардзвік Володимир Михайлович

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, кафедра невідкладних станів

Аналіз летальних випадків від інсульту у осіб молодого віку

14.30

Кузнєцова Світлана Михайлівна

Член-кор АМН України, доктор медичних наук, професор

Скачкова Наталія Олександрівна

 ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»

Транскраниальная магнитная стимуляция в системе реабилитации больных инсультом

14.45

Макаренко Олександр Миколайович

доктор медичних наук, професор

Компанія розвитку біотехнологій

«Мэрро Интернешенл»,  Китай

Роль веществ высших грибов в повышении эффективности ИРТ

 

15.00

Собецький Володимир Віталійович

доктор медичних наук

Головний військово-медичний клінічний центр

«Головний військовийклінічний шпиталь»

Рефлексотерапия и доказательная медицина

 

15.15

Морозова Ольга ГригорівнаПрофесор, доктор медичних наук

Ярошевський Олександр Анатолійович, доцент, доктор медичних наук

Харківська медична академіяпіслядипломної освіти

Ефективність методів рефлексотерапії у лікуванні вегетативних розладів, пов‘язаних з міофасциальною дисфункцією шийно-плечової локалізації

 

15.30

Коваленко Ольга Євгеніївнадоктор медичних наук. професор

НМАПО імені П.Л.Шупика

 

До питання сумісного застосування рефлексотерапії та фармакологічних засобів

15.45

Бабінець

Лілія Степанівна

Професор, доктор медичних наук

 Надкевич Андрій Лонгінович

Тернопільський державний медичний університет

Можливості акупунктурного введення мелоксикаму у корекції цитокінового статусу ендотеліальної дисфункції при вертеброгенних ускладненнях поперекового остеохондрозу

16.00

Губенко Віталій Павлович

Доктор медичних наук, професор

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

				Етапний підхід в комплексному лікуванні та реабілітаціївертеброгенних попереково-крижових радикулопатій
				 

16.15

Трунова Світлана Василівна

доктор медичних наук

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м.Київ

Особливості патогенезу, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічні вісцеропатії, поєднані з метамерними порушеннями

16.30

Коркушко Олександр Олегович,

Кандидат біологічних наук, доцент

Медичний університет Української асоціації народної і нетрадиційної медицини, м. Київ

Лазерна терапія больового синдрому при дискогенній радікулопатії

 

16.45

Абраменко Володимир Валерійович

Український медичний центр реабілітації дітей з органічним  ураженням  нервової системи МОЗ України

Методика інтегральної пропріоцептивної нейро-м‘язевої кінезотерапії та скальппунктури в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

17.00

Лисенюк Віктор Павлович

доктор медичних наук, професор

Головчанський Олександр Миколайович

Кандидат  медичних наук, доцент Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Окремі питання трактування«Нань Цзин»

 

17.15

Арябинська Валентина Миколаївна

Центральна районна лікарня       

      Києво-Святошинського району, м.Боярка, Київська область                    

 

Застосування методів рефлексо-лазеропунктури в реабілітаційному періоді хворих травматологічного профілю

17.25

Кононов Володимир Іванович

cанаторій-профілакторій«Чайка», м. Маріуполь

Функциональное состояние биологически активных точек и биологически активных зон

17.35

				Кадіна Лариса Захарівна
				Кадін Ілля Михайлович
				Четверта міська лікарня Чернігівської міської ради

 

Применение рефлексотерапии в реабилитации больных с цервикальной миелопатией

17.45

Половка Людмила Іванівна

 

Іршавська районна лікарня

Закарпатської області

Обґрунтування застосування методів рефлексотерапії у комплексному лікуванні хворих, що перенесли ішемічний інсульт

17.55

Обговорення

 

 

05 вересня

Майстер-класи 10.00-13.00

10.00-10.45

Майстер-клас:  «Застосування багатоголчастих різнометалевих аплікаторів Ляпко в клінічній практиці», к.м.н. Ляпко Микола Григорович, ООО Ляпко «Валенсія».

10.45-11.30 

Майстер-клас:  «Методы баланса на основе И-цзина. Реакциии саногенезавпрактической рефлексотерапии», Каменев Володимир Юрійович, Тищенко Дмитро Михайлович, Донбаська асоціація рефлексотерапії, м. Донецьк

11.30-12.15

Майстер-клас:«Мануальна рефлексотерапія при соматичних та неврологічних захворюваннях», Мовчан Антон Юхимович

Хмільницька ЦРЛ,  м. Хмільник Вінницької області

12.15-13.00 майстер-клас: «Гірудотерапія в клінічній практиці», Циганенко В.В., к.м.н., доцент, Харківська медична академія післядипломної освіти

 

 

 

ІІІ пленарне засідання

Головуючі: проф. Андріюк Л.В., проф. Кулємзіна Т.В., проф. Морозова О.Г.,

проф. Бабінець Л.С., проф. Губенко В.П.

 

14.00

Каменев Володимир Юрійович

Донецька міська лікарня № 26

К вопросу использования метода изменения триграмм в ТКМ

14.15

 

Бабінець Лілія Степанівна,

Драпак Оксана Ярославівна

 

Тернопільський державний медичний університет

Вплив комплексної терапії із включенням класичної акупунктури на антиоксидантний статус і функцію ендотелію хворих на хронічний панкреатит, асоційований із гіпертонічною хворобою

14.30.

Ілляшенко Вікторія Володимирівна

КУ «Херсонська міська клінічна лікарня»

Акупунктурав комплексном лечении постинсультной                                                                                       артропатии плечевого сустава     

 

14.45

Головаха Марина Олександрівна

 

ТОВ «НДІ ІНМЕД»

Прогнозування ефективності лікарських засобів у хворих із неалкогольним стеатогепатозом та ішемічною хворобою серця шляхом дослідження реакції біологічно активних точок

15.00

Разумовський Константин Веніаминович

Центр «Славянские традиции оздоровления», Київ.

TREMASS– методика самамассажа и рефлексотерапии при помощи экотренажера Разумовского

15.10

Миронова Галина Ивановна

Донецьке обласне товариство по розвитку ДЭНС-терапії

Динамическая електростимуляция– эффективный метод электрорефлексотерапии

15.20

Жарикова  Юлія  Володимирівна

Донецьк

 

Технология Динамической Электро-Нейро Стимуляции как метод рефлексотерапии

15.30

Коваленко Ольга Євгеніївна

доктор медичних наук, професор

 Матюха Лариса Федорівна

доктор медичних наук

НМАПО імені П.Л.Шупика

Актуальні питання застосування рефлексотерапії в сімейній медицині

15.45

Нагородження ветеранів та передових фахівців рефлексотерапії. Приняття резолюції. Закриття конференції

 

 

Стендові доповіді

 

1

Фролов В.М.

Доктор медичних наук, професор

ДУ «Луганський державний медичнийуніверситет», Луганськ

Гарник Кирило Володимирович

				Кандидат медичних наук

ПВНЗ «Київський медичний університет Української Асоціації народної медицини»

				 

Эффективность апитерапии и энтеросорбции у больных с синдромом психоэмоционального выгорания

Поменяла местами и сдвинула

2

Білостоцький Олександр Вікторович

Харківська міська поліклініка № 10

Використання мікрохвильової резонансної терапії у пульмонології

3

Розе Ірина Володимирівна

Черевата Наталія Олександрівна

Онишко Вікторія Андріївна

 ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» ДУС

 

 

Відновлення фізичної працездатності у хворих з серцево-судинною та цереброваскулярною патологією в умовах санаторного комплексу «Пуща-Озерна» як пріоритетний напрямок медичної реабілітації

4

Арябинская Валентина Миколаївна

Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району Київської ОДА

.Застосування методів рефлексотерапії в післяопераційному періодіпри дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта.

5

Оводюк Наталія Миколаївна

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

 

Комплексна реабілітація хворих після ішемічного інсульту з екстрапірамідними порушеннями, які виникли на тлі феномену метаболічного діашізу

6

Худенко Людмила Іванівна

кафедра Сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ

Особливості реабілітації дітей з інтелектуальною недостатністю

 

7

Якутович Олена Володимирівна

Міський  реабілітаційний центр

м. Київ

 

Особенности комплексной реабилитации больных после инсульта в условиях городского реабилитационного центра

8

Веселова Тетяна Володимирівна
кафедра Сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика

Вивчення ліпідних порушень у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

9

				Рубанистая Марина Евгеньевна

Благодійний центр народної танетрадиціоноїмедицини"Оберіг", Київ

Применение рефлексотерапии для лечения синдрома Рейно и герпетической инфекции (2 клинических случая)

10

Рощина Людмила Іванівна

Міська студентська поліклініка

м. Київ

Комплексна реабілітація студентів з вегетативними розладами

11

				 Мілюшин Михайло Борисович

Чорнобильська дитяча лікарня, Київ

Лечение энуреза у детей методами иглорефлексотерапии

12

				Мирзабаєва Неля Абдулаєвна
				Кандидат медичних наук, доцентКазахський Національний медичний університет ім.С.Д.Асфендіярова

Рефлексотерапія метаболічного синдрому

13

Фролов В.М.

Доктор медичних наук, професор

ДУ «Луганський державний медичнийуніверситет», Луганськ

Гарник Кирило Володимирович

				Кандидат медичних наук
				ПВНЗ «Київський медичний університет Української Асоціації народної медицини»

Эффективность фитопрепарата из артишока колючего «Гепар-пос» в лечении больных неалкогольным стеатогепатитом»

14

				Червоненко Олена Михайлівна
				Міська лікарня, Черкаси

Реабілітація хворих з вертеброгенним м‘язово-тонічним синдромом верхніх кінцівок

 

Під час конференції відбудуться:

04.09.12.

13.00-14.00 – нарада головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «рефлексотерапія» (Коваленко О.Є., д.м.н., професор, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «рефлексотерапія»)

13.00-14.00 – нарада головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «народна і нетрадиційна медицина» (Гарник Т.П., д.м.н., професор, директор ДП «Комітет народної і нетрадиційної медицини» МОЗ України)  

 

14.00-15.30 – нарада Правління та регіональних представників УАРМА

 

05.09.12.

11-13.00 «Круглий стіл»: «Актуальні питання рефлексотерапії та народної і нетрадиційної медицини, перспективи розвитку. Міжнародне співробітництво».

 

Організатори конференції виносять подяку спонсорам

ООО Ляпко «Валенсія»

ОЛФА (Латвія)

Хомвіора (Німеччина)

Бі-фарма (Іспанія)

RottapharmMadaus

Компания развития биотехнологий «Мэрро Интернешенл»,  Китай

СПД Онишко Ігор Степанович

ООО  «LOKOS»

ПАТ«Яготинський Маслозавод»

 

 

Інформаційні спонсори

Прес-служба МОЗ України

«Здоров‘я України» медична газета

«Міжнародний неврологічний журнал»

«Фітотерапія. Часопис»

«Бібліотека сімейного лікаря»

«Перший національний» телеканал

 

 

спільно з Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Київським медичним університетом УАНМ, Асоціацією фахівців з народної та нетрадиційної медицини, Медичним центром ім. професора Мачерет Є.Л. «МСМ»  буде проведена  Ювілейна науково-практична конференція  з міжнародною участюучастю «Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи», присвячена пам‘яті професора Є. Л. Мачерет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні, яка за №117 включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України у 2012р

 Програмні питання конференції:

1.Професор Є.Л.Мачерет: сторінки великого шляху - світлої пам‘яті Вчителя.

2.35-річний шлях рефлексотерапії в Україні: здобутки та перспективи.

3.Рефлексотерапія та традиційна східна медицина: теоретичні та практичні аспекти.

4.Правові питання рефлексотерапії та традиційної східної медицини в Україні.

5.Світовий досвід застосування методів ТСМ в клінічній практиці.

6.Актуальні питання доказовості в застосуванні РТ та ТСМ.

7.Лікувально-реабілітаційні та профілактичні можливості рефлексотерапії та ТСМ: РТ в неврології, сімейній медицині, при захворюваннях внутрішніх органів, ЛОР-патології, в ортопедії-травматології, педіатрії, в урології та гінекології та ін.

8. РТ та ТСМ у лікуванні судинно-мозкових захворювань та їх ускладнень; 9.Сучасні підходи до діагностики та диференційованого лікування больового синдрому методами РТ та ТСМ.

10. Апаратні методи РТ. (Застосування когерентного випромювання в РТ, та ін).

11  11. Багатогольчасті різнометалеві аплікатори Ляпко в практиці РТ.

10  12.Організаційно-технологічні та методичні аспекти роботи кабінету РТ в

           державних та приватних медичних закладах.

13. Народна та нетрадиційна медицина в Україні

14. Актуальні питання та перспективи УАРМА.

15. Відзначення ветеранів та активістів становлення служби РТ в Україні

16. Майстер–класи (за заявленням).

Під час конференції відбудеться НАРАДА Головних обласних спеціалістів з рефлексотерапії  «Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи», присвячена пам‘яті професора Є. Л. Мачерет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні.  Конференція включена за №117 до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій  МОЗ та НАМН України на 2012 рік.

Додаток 1

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище

 

Ім’я, по-батькові

 

Місце роботи

 

Посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон

 

Електронна пошта

 

 

Усна доповідь (якщо так, то вказати  назву доповіді)

Так     Ні

 

Стендова доповідь (якщотак, то вказати назву доповіді)

Так     Ні

 

Бронювання номеру в санаторії

Одна- дві, три  доби

 

 

Форми та умови участі у конференції

 

 

Публікація тез, усна доповідь, стендова доповідь, майстер-клас, виставка рекламної продукції

Для особистої участі у роботі Конференції необхідно заповнити та вислати анкету учасника (див.Додаток 1)

Організаційний внесок - 150 грн, сплачується під час реєстрації.

Всі зареєстровані учасники Конференції, які сплатили організаційний внесок, отримають збірник тез та СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ.

Тези доповідей повинні відповідати тематиці конференції. Мови українська, російська, англійська. Структура тез: а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали авторів; в) місто, заклад (установа), де проводилось наукове дослідження; г) структура тез – мета, методи дослідження, результати, висновки. Оглядові матеріали та випадки з практики можуть бути представлені у довільній формі. Тези та статті друкуються через 1 інтервал, шрифтом TimesNewRoman, 14. Границі тексту: верхне та нижне -2,0; праве – 1,5; ліве – 2,5.

Матеріали відправляти електронною поштою, файл маєбутиназваний  латинськими буквами запрізвищемпершого автора тапересланийразомзелектронним варіантом реєстраційноїкарти  (анкети учасника).

     Тези приймаються до 20 липня 2012 рокуна Е-mail: okrefl@ukr.net. Оргкомітет Ювілейної науково-практичної конференції  з міжнародною участю «Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи».

Тел. для довідок, : (096)-511-46-00; (068) 356-84-94.

 

Оплата за ПУБЛІКАЦІЮтез та статей–80 грн. одна сторінка, здійснюється до 20 липня2012р.

Банківські реквізити:        

Одержувач:"Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури", м.Київ, вул. Щусєва, 36

Банк одержувача: Печерська філія ПриватБанк

р/р  26006060591989

МФО 300711

ЄДРПОУ 19260598

«Оргвнесок для участі у конференції».

 Тел. Для довідок: (096)-511-46-00; (068) 356-84-94

Додаткова інформація щодо розміщення учасників, а також програма будуть розміщені на сайті www. uarma.com

 

Голова  Оргкомітету конференції       професор Коваленко О.Є.

Заступник голови                                   доцент Коркушко О.О.

 

 

Місце проведення конференції:04075 Київ, Пуща-Водиця,14-лінія, санаторій «Пуща-Озерна»
www.ozerna.com.ua

Як доїхати?

-          від залізничного вокзалу - метро «Вокзальна» до станції «Нивки», далі маршрутним таксі № 719, 226 до 14 лінїї. .

-          від метро «Героїв Дніпра» маршрутне таксі № 170 до 14 лінії

-          від метро «Контрактова площа» трамвай № 12 до 14 лінії

 

 

В Украине есть много волшебных уголков, и одним из таких является Пуща-Водица. Поэтическое название местности происходит от слов «Пуща» - непроходимый лес, чаща и «Водица» - родниковая вода. Сегодня это место известно как заповедный уголок в пригороде Киева, и всего века назад Пуща-Водица была обычным загородным дачным поселком. По инициативе врачей Яновского и Рубинштейна, здесь были построены первые санатории. С тех пор Пуща заслуженно пользуется доброй славой климатологического курорта и санаториев здесь - множество.

Одним из таких санаториев является ГП «Санаторный комплекс «Пуща-Озерная», расположенный на площади 73 га Пуща-Водицкого лесопарка в 20 км от Киева, который уже много десятилетий заслуженно занимает достойное место среди лучших санаториев Украины.

На территории оздоровительного комплекса более 120 редких видов деревьев и кустарников, которые завезены со всех концов мира. Особый климат создает сосна - древнее лекарственное растение со смолистым бальзамическим ароматом. Лечебные свойства воздуха соснового леса отличаются наличием в нем озона и большого количества фитонцидов.

Очарование леса в «Пуще-Озерной» ощутима во все времена года и его ценные лечебные свойства, а также бесчисленное количество источников и способствовали тому, что именно это место было выбрано для построения нашего оздоровительного учреждения. Строительство началось в июне 1945г. С того времени и до сих постоянно расширяется лечебно-оздоровительная база санатория, проводятся работы по благоустройству территории.

Кроме лечебных свойств местной природы, санаторий славится комфортабельностью проживания, современным оборудованием, передовыми методиками и компетентным персоналом. Здесь можно просто отдохнуть, провести диагностику организма, пройти курс общей и нозологической реабилитации.

За время функционирования санатория в нем оздоравливались известные всему миру люди. Это выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы мира, Европы, отдыхали Герои Советского Союза, известные литераторы, артисты. В свое время состоялась встреча первого космонавта Юрия Гагарина с отдыхающими. Также на территории санатория снимались известные киноленты "Имитатор", "Госпожа удача" и другие.

Сегодня ГП «Санаторный комплекс «Пуща-Озерная» - одно из ведущих отдыха и оздоровительных предприятий ведомственного подчинения Государственного управления делами - рассчитан на 404 мест и имеет в своем составе 4 спальных корпуса, лечебно-диагностическое отделение, хозяйственные службы и оборудован залами для проведения семинаров , конференций, симпозиумов и встреч высокого уровня. Номерной фонд ГП «Санаторный комплекс «Пуща-Озерная» включает различные категории жилья: от одно-двухместных до роскошных люкс апартаментов.

 

Карта


© Transnavicom, LTD
Пользовательское соглашение
СхемаПуща-Озерная
 
 
 
 

Другие события

Материалы с мероприятий