in

Законодательство

Уважаемые коллеги, члены ассоциации!

Вашему вниманию предлагаются проэкты Приказа, Положения о службе, а также остальных нормативных документов, регламентирующих практическое применение рефлексотерапии. Приглашаем Вас  принять участие в обсуждении положений этих документов. Результаты такой совместной работы позволят максимально стандартизировать условия нашей работы, облегчить контроль и повысить гарантии качества оказываемой медицинской помощи пациентам.

Свои поправки высылайте по адресу uarma1@gmail.com

С уважением от  имени Правления,

Президент ассоциации   чл.-кор., проф., д.м.н. Мачерет Е.Л.,

Главный внештаный специалист МЗ Украины, проф., д.м.н., Коваленко О.Е.

 

 


 

 

 

 

вариант 25.03.2011 (поправки прислал Тищенко Д. )

 

 

Діюча редакція наказу

Нова редакція наказу

Пояснення щодо внесення змін у відповідності до пропозицій МОЗ України і позаштатних спеціалістів

Додаток 26.Штатні нормативи структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, діагностичних центрів, центрів медичної статистики

 

17. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу анестезіологічних груп, відділень анестезіології без ліжок і з ліжками для інтенсивної терапії, відділень (палат) інтенсивної терапії лікувально-профілактичних закладів

 

 

 

Норму не встановлено

При наявностіу відділенні ліжок інтенсивної терапії додаткововстановлюється0,5 посади лікаря рефлексотерапевта.

На сьогодення лікарі анестезіологи та лікарі інтенсивної терапії використовують рефлексотерапію як метод, але оскільки вони мають іншій фах, то професійно у важких хворих виконувати рефлексотерапію повинні виключно сертифіковані лікарі рефлексотерапевти, як вимагає положення про службу рефлексотерапії. Наказ  МОЗ України №318 від 29.12.94 .

Норму не встановлено

У відділеннях інтенсивної терапії встановлюється1 посада лікаря рефлексотерапевта

24. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу обласних (міських) центрів планування сім'ї та репродукції людини

 

 

 

3. Кабінет планування сім'ї і кабінет реабілітації репродуктивної функції подружніх пар

Лікар-акушер-гінеколог 

Психолог 

Лікар-уролог (андролог) 

Лікар-сексопатолог 

Лікар-ендокринолог 

0,5 

Лікар-імунолог 

0,5 

Лікар-лаборант 

Лікар-анестезіолог 

0,5 

Акушерка 

Медична сестра 

Медична сестра маніпуляційного кабінету 

Медична сестра анестезистка 

Фельдшер-лаборант 

0,5 

Медичний реєстратор 

0,5 

Молодша медична сестра 

 

3. Кабінет планування сім'ї і кабінет реабілітації репродуктивної функції подружніх пар

Лікар-акушер-гінеколог 

Психолог 

Лікар-уролог (андролог) 

Лікар-сексопатолог 

Лікар-ендокринолог 

0,5 

Лікар-імунолог 

0,5 

Лікар-лаборант 

Лікар-анестезіолог 

0,5 

Лікар-рефлексотерапевт

1

Акушерка 

Медична сестра 

Медична сестра маніпуляційного кабінету 

Медична сестра анестезистка 

Фельдшер-лаборант 

0,5 

Медичний реєстратор 

0,5 

Молодша медична сестра 

 

На сьогодення лікарі акушери-гінекологі та інші лікарі  використовують рефлексотерапію як метод для лікування різних форм безпліддя із високою ефективністю, але оскільки вони мають іншій фах, то професійно у хворих цієї групи з метою покращення результатів, виконувати рефлексотерапію повинні виключно сертифіковані лікарі рефлексотерапевти, як вимагає положення про службу рефлексотерапії. Наказ  МОЗ України №318 від 29.12.94 .

26. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу відділень мікрохірургії ока, ЛОР-органів республіканської (АР Крим), обласних, міських лікарень

 

 

 

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів (лікарів-офтальмологів, -отоларингологів дитячих) установлюються з розрахунку:

1 посада на 15 ліжок;

1 посада на 12 ліжок (у відділеннях для дітей).

 

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів (лікарів-офтальмологів, -отоларингологів дитячих) установлюються з розрахунку:

1 посада на 15 ліжок;

1 посада на 12 ліжок (у відділеннях для дітей).

1 посада лікаря рефлексотерапевта

На сьогодення лікарі-офтальмологі, та    лікарів-отоларингологі використовують рефлексотерапію як метод для лікування різних деяких форм патології з високою ефективністю, але оскільки вони мають іншій фах, то професійно у хворих цієї групи з метою покращення результатів та розширення кількості нозологій, виконувати рефлексотерапію повинні виключно сертифіковані лікарі рефлексотерапевти, як вимагає положення про службу рефлексотерапії. Наказ  МОЗ України №318 від 29.12.94 .

27. Штатні нормативи кабінету з народної та нетрадиційної медицини

 

 

 

Кабінети з народної та нетрадиційної медицини можуть організовуватись у складі міських поліклінік (поліклінічних відділень) міських та центральних районних лікарень, поліклінічних відділень обласних лікарень, які обслуговують не менше 30 тис. дорослого або 20 тис. дитячого населення за нормативами:

лікар з народної та нетрадиційної медицини - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 0,5 посади.

 

Кабінети з народної та нетрадиційної медицини можуть організовуватись у складі міських поліклінік (поліклінічних відділень) міських та центральних районних лікарень, поліклінічних відділень обласних лікарень, які обслуговують не менше 30 тис. дорослого або 20 тис. дитячого населення за нормативами:

лікар з народної та нетрадиційної медицини - 1 посада;

1 посада лікаря рефлексотерапевта,

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 0,5 посади.

 

На сьогодення лікарінародної та нетрадиційної медицини використовують рефлексотерапію як метод для лікування різних деякіх форм патології з високою ефективністю, але оскільки вони мають іншій фах, виконувати рефлексотерапію повинні виключно сертифіковані лікарі рефлексотерапевти, як вимагае положення про службу рефлексотерапії. Наказ  МОЗ України №318 від 29.12.94 .

30. Типова чисельність консультативно-діагностичних центрів, зарахованих до гр. А (в областях з населенням понад 3 млн. чол. і містах з населенням понад 1 млн. чол.)

 

 

 

5. Стаціонар на 30 ліжок:

а) лікарі - 1 цілодобовий пост;

б) середній медперсонал - 1 цілодобовий пост;

в) молодший медперсонал - 1 цілодобовий пост.

Примітки:

1. У відділенні можуть працювати лікарі-хірурги, -урологи, -ендоскопісти, з ультразвукової діагностики, -рентгенологи, які пройшли спеціальну підготовку.

 

5. Стаціонар на 30 ліжок:

а) лікарі - 1 цілодобовий пост;

б) середній медперсонал - 1 цілодобовий пост;

в) молодший медперсонал - 1 цілодобовий пост.

Примітки:

1. У відділенні можуть працювати лікарі-хірурги, -урологи,  -ендоскопісти, з ультразвукової діагностики, -рентгенологи, рефлексотерапевтиякі пройшли спеціальну підготовку.

 

 

Примітки:

 

 

9. Посади медичного персоналу денних стаціонарів із застосуванням нетрадиційних методів лікування встановлюються з розрахунку на 30 ліжок:

завідуючий (лікар-терапевт, невропатолог) 

- 1 посада; 

лікар-терапевт 

- 1 посада;  

лікар-невропатолог 

- 1 посада; 

лікар-кардіолог 

- 0,5 посади; 

лікар-фізіотерапевт 

- 1 посада; 

медична сестра 

- 3,5 посади; 

молодша медична сестра 

- 0,5 посади. 

 

9. Посади медичного персоналу денних стаціонарів із застосуванням рефлексотерапії та нетрадиційних методів лікування встановлюються з розрахунку на 30 ліжок:

завідуючий (лікар-терапевт, невропатолог) 

- 1 посада; 

лікар-терапевт 

- 1 посада;  

лікар-невропатолог 

- 1 посада; 

Лікар-рефлексотерапевт

- 1 посада

лікар-кардіолог 

- 0,5 посади; 

лікар-фізіотерапевт 

- 1 посада; 

медична сестра 

- 4,5 посади; 

молодша медична сестра 

- 1посада. 

 

Впровадження рефлексотерапії на рівні денних стаціонарів запеспечуе якісне покращення лікування хворих з комбінованою та сочетанною патологіею різних органів і систем, зменшує медикаментозне навантаження, запобігає виникнення та кумулювання токсичних та побічних дій від фармакологічних препаратів, Що суттєво скорочуе перебування на ліжках у стаціонерах та зменьшуе витрати на лікування, а в кінцевому вимірі і загальні строки непрацездатності та строки реабілітації хворих, та зменьшуе кількість виходу їх на інвалідність по захворюванню. Цей факт підтверджуеться практичним досвідом застосування рефлексотерапії в Украіні.

Голова громадської огранізації «Донбаської асоціації традиційної китайської медицини-рефлексотерапії» Тищенко Д.М.

Норму не встановлено

Розрахункові норми часу на проведення консультацій, огляду, діагностичного обстеження та виконання процедур з рефлексотерапії

1.

Огляди

 

1.1 

Консультативний огляд з метою визначення показань для проведення рефлексотерапії 

  До 15 хв.

1.2. 

Первинний огляд рефлексотерапевта 

60 хв. 

1.3. 

Повторний огляд рефлексотерапевта 

  30 хв.

2.

Діагностичніобстеження

 

 2.1.

Акупунктурна діагностика

15 хв. 

 2.2.

 Аурікулодіагностика

10 хв. 

 2.3.

Термопунктурна діагностика

10 хв. 

 2.4.

Пульсова діагностика

15 хв. 

 2.5.

Енергоінформаційна діагностика

15 хв. 

3.

 Виконання процедур з рефлексотерапії

 

3.1. 

Акупунктура.

  

3.1.1. 

Класична (традиційна китайська) акупунктура.

  60 хв.

3.1.2.

Класичнє (традиційне китайське) припалювання

10 хв на точку зону

 3.1.3

Классична акупунктура із проведенням саногенезтичної реакції

Згидно з протоколом приміт ки п.1.

. 3.1.4.

Мікроголкотерапія

10хв. 

3.2.

Поверхнева голкотерапія

  60 хв.

3.3.

Терморефлексотерапія:

Тепло-РТ, що не ушкоджує (прогрівання);

Кріо-РТ, що не ушкоджує (масаж кригою, холодна мікропресура)

 

15 хв. На 1 точку, зону

  3.4.

Акупресура і точковий масаж (цубо-терапія)

10 хв.На 1 точку, зону 

3.5.

Апірефлексотерапія

10 хв.На 1 точку зону 

3.6.

Гірудорефлексотерапія

10 хв.На 1 точку зону 

3.7.

Барорефлексотерапія:

гіпобарична –РТ  (вакуумний, баночний масаж);

гіпербарична-РТ (флюідопунктура, аерозивний масаж).

10 хв.На 1 точку зону 

3.8.

Ультразвукова рефлексотерапія

10 хв.На 1 точку зону 

3.9.

Фармакорефлексотерапія

10 хв.На 1 точку зону 

3.10.

Електрорефлексотерапія (електропунктура, черезшкірна електро-стимуляція ТА)

До 40 хв на 1 точку зону

3.11.

Електромагнітопунктурна рефлексотерапія

крайвисокочастотна (КВЧ)-РТ (КВЧ-пунктура);

магніторезонансна РТ

 

 

3.12.

Магніторефлексотерапія

 

3.13.

Лазерорефлексотерапія

 

3.14.

Біоенеррефлексотерапія

 

3.15.

Су-Джок рефлексотерапія

 

3.16.

Аплікаційна рефлексотерапія

 

3.17.

Фонорефлексотерапія (музико-РТ).

 

 

3.18.

Світлорефлексотерапія

 

 

3.19.

Комбіновані методи рефлексотерапії

 

3.20.

Інші методи рефлексотерапії

 

 

Примітки:

 1. Протокол саногенетичної реакції

Симптом, Синдром, Симпото-мокоилекс

Час початку відліку реакції

Перебіг в часі

Час закінчення спостереження реакції

Загальний час перебігу саногенетичної реакції

Висновки

Катамнез якщо е

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол складає і підписує лікар який проводить саногенетичну реакцію.

Саногенетичну реакцію нерекомеендовано закінчувати передчасно, до того як віникнуть спеціфічні ознаки її закінчення. Якщо тривалість саногенетичної реакції перевищуе тривалість робочої зміни, то робочий час зараховуеться до норми робочого тижня, шляхом скорочення робочої зміни в останній день тижня.

 

2. Денні норми навантаження на лікаря з рефлексотерапіївизначаються, виходячи із затвердженої норми робочого тижня (38,5 год.). Розрахункова норма навантаження на лікаря становить 40 умовних одиниць (за 1 умовну одиницю приймається витрати часутривалістю 10 хвилин).

 

2. При дослідженні та лікуванні дітей норми часу збільшуються на 10 %.

3. При дослідженні та лікуванні післяопераційних хворих норми часу збільшуються на 25 - 50 % у залежності від стану здоров'я пацієнтів.

4. При впровадженні нових методик та видів досліджень або лікувальних маніпуляцій в рефлексотерапіїнорми часу встановлюються адміністрацією лікувально-профілактичного закладу на основі хронометражу та обов'язково погоджуються з головним спеціалістом з рефлексотерапіїобласті (міста) і затверджуються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням.

 

 

 

 

33. Спеціалізовані центри

Спеціалізовані центри створюються за рішенням органу охорони здоров'я як самостійні заклади, так і структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів.

Посади медичного та іншого персоналу центрів установлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікарень або амбулаторно-поліклінічних закладів.

 

33. Спеціалізовані центри з ТКМ-РТ

Спеціалізовані центри створюються за рішенням органу охорони здоров'я як самостійні заклади, так і структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів.

Посади медичного та іншого персоналу центрів установлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікарень або амбулаторно-поліклінічних закладів.

 

 

       

 

 

вариант 20.03.2011 (поправки прислал Тищенко Д. )            

 

 

Діюча редакція наказу

Нова редакція наказу

Пояснення щодо внесення змін у відповідності до пропозицій МОЗ України і позаштатних спеціалістів

 

Додаток 1

 

 

 

 

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

 

Лікарський персонал

Лікарський персонал

 

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1) установлюються:

 

 

 

Норма відсутня

(Перший варіант.)

 

2.

л)

У відділеннях

Найменування відділень (палат)

Акушерське 

Алергологічне, імунологічне 

Гінекологічне 

Гастроентерологічне 

Гематологічне 

Інфекційне ???

Інфекційне боксоване ??

Відділення для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи 

Кардіохірургічне 

Кардіологічне 

Кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

Неврологічне 

Неврологічне для хворих з порушенням кровообігу 

Нейрохірургічне 

Опікове 

Онкологічне 

Психосоматичної патології 

Ортопедично-травматологічне 

Отоларингологічне 

Офтальмологічне 

Проктологічне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоматологічне 

Терапевтичне 

Ревматологічне 

Травматологічне 

Туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз 

Туберкульозне легеневе 

Туберкульозне легенево-хірургічне 

Туберкульозне для хворих на менінгіт 

Туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри 

Урологічне

Хірургічне 

Хірургічне торакальне 

Ендокринологічне 

Пульмонологічне 

Нейротравматологічне, хребетно-спинномозкової травми 

Судинної хірургії 

Відділення (палати) інших найменувань ???

Дитячі відділення (палати) усіх найменувань ??7

 

Необхідність впровадження рефлексотерапії на рівні стаціонарних та поліклінічних відділень обласних, міських, та ін.  лікарень та закладів охорон здоров’я докладно обговорена на засіданнях правління та загальних зборах  «Донбаської асоціації традиційної китайської медицини-рефлексотерапії», та під час доповідей не різних конференціях протягом 2003-2010 років. Висновок, необхідно доводити рефлексотерапію до всіх рівнів медичної допомоги.Включаючи спеціалізовані відділення лікарень, тому що в них концентруется найбільш складні хворі з комбінованою та сочетанною патологіею різних органів і систем. Які потребують зменшення медикаментозного навантаження, з метою запобігання виникнення та кумулювання токсичних та побічних дій від фармакологічних препаратів, та проведення предопераційної підготовки та відновленння на ранньому післяопераційному періоді, та  зменшення різноманітних ускладнень протягом хірургічного лікування. Що суттєво скорочуе перебування на ліжках у стаціонерах та зменьшуе витрати на лікування, а в кінцевому вимірі і загальні строки непрацездатності та строки реабілітації хворих, та зменьшуе кількість виходу їх на інвалідність по захворюванню.

Голова «Донбаської асоціації традиційної китайської медицини-рефлексотерапії» Тищенко Д.М.

 

1 посада лікаря-рефлексотерапевта

 

 

Другий вариант.

(Або Доповнення по окремих відділеннях)

 

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади (крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу); у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше 0,5 посади;

 

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади (крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу); у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше 0,5 посади;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

 

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

 

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення;

 

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок;

;

 

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок;

 

и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на відділення;

 

і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади лікаря-уролога.

 

к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади лікаря-уролога.

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

 

Або останній варіант

 

Норма відсутня

Посади лікарів-рефлексотерапевтів установлюються:а) 1 посада на 100 ліжок, крім того, у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях, у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних, в акушерських, у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку, у відділенні психосоматичної патології, у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних, у відділеннях хребетно-спинномозкової травми та інфекційному відділенні для хворих на нейроінфекції (можно доповнити з першого варіанта)1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення;

 б)В поліклініціз розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, але не менше  1 посада лікаря-рефлексотерапевта на поліклінічне  відділення.

 

 

 

(Завідуючий)

 

24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням (кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря.

 

 24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, рефлексотерапевтичним, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням (кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря

 

 

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

 

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

 

 

Норма відсутня

Посади медичної сестри рефлексотерапевтичного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-рефлексотерапевтів, але не менше 1 посади на кабінет, за наявності зазначених кабінетів.

Наказ №318 .  Положення про медичну сестру кабінета рефлексотерапії.

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

 

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20 та 24, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

 

 

Молодший медичний та інший персонал

 

 

 

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

 

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних, кабінету рефлексотерапії,установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

 

Об’єм виконуваних маніпуляцій в кабінеті рефлексотерапії.

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада на кожне відділення стаціонару;

 

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада на кожне відділення стаціонару; відділення рефлексотерапії.

 

 

 

 

 

 

 

вариант 17.03.2011 (поправки прислал Тищенко Д. )            

 

 

 

 

Діюча редакція наказу

Нова редакція наказу

Пояснення щодо внесення змін у відповідності до пропозицій МОЗ України і позаштатних спеціалістів

 

Додаток 1

 

 

 

 

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

 

Лікарський персонал

Лікарський персонал

 

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1) установлюються:

 

 

 

Норма відсутня

(Перший вариант.)

 

2.

л)

У відділеннях

Найменування відділень (палат)

Акушерське 

Алергологічне, імунологічне 

Гінекологічне 

Гастроентерологічне 

Гематологічне 

Інфекційне ???

Інфекційне боксоване ??

Відділення для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи 

Кардіохірургічне 

Кардіологічне 

Кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

Неврологічне 

Неврологічне для хворих з порушенням кровообігу 

Нейрохірургічне 

Опікове 

Онкологічне 

Психосоматичної патології 

Ортопедично-травматологічне 

Отоларингологічне 

Офтальмологічне 

Проктологічне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоматологічне 

Терапевтичне 

Ревматологічне 

Травматологічне 

Туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз 

Туберкульозне легеневе 

Туберкульозне легенево-хірургічне 

Туберкульозне для хворих на менінгіт 

Туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри 

Урологічне

Хірургічне 

Хірургічне торакальне 

Ендокринологічне 

Пульмонологічне 

Нейротравматологічне, хребетно-спинномозкової травми 

Судинної хірургії 

Відділення (палати) інших найменувань ???

Дитячі відділення (палати) усіх найменувань ??7

 

Необхідність впровадження рефлексотерапії на рівні стаціонарних та поліклінічних відділень обласних, міських, та ін.  лікарень та закладів охорон здоров’я докладно обговорена на засіданнях правління та загальних зборах «Донбаської асоціації традиційної китайської медицини-рефлексотерапії» протягом 2003-2010 років. Висновок необхідно доводити рефлексотерапію до всйх рівнів медичної допомоги.

Голова «Донбаської асоціації традиційної китайської медицини-рефлексотерапії» Тищенко Д.М.

 

1 посада лікаря-рефлексотерапевта

 

 

Другий вариант.

(Або Доповнення по окремих відділеннях)

 

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади (крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу); у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше 0,5 посади;

 

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади (крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу); у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше 0,5 посади;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

 

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

 

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення;

 

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок;

;

 

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок;

 

и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на відділення;

 

і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади лікаря-уролога.

 

к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади лікаря-уролога.

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

 

Або останній варіант

 

Норма відсутня

Посади лікарів-рефлексотерапевтів установлюються:а) 1 посада на 100 ліжок, крім того, у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях, у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних, в акушерських, у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку, у відділенні психосоматичної патології, у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних, у відділеннях хребетно-спинномозкової травми та інфекційному відділенні для хворих на нейроінфекції (можно доповнити з першого варіанта)1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення;

 б)В поліклініціз розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, але не менше  1 посада лікаря-рефлексотерапевта на поліклінічне  відділення.

 

 

 

(Завідуючий)

 

24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням (кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря.

 

 24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, рефлексотерапевтичним, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням (кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря

 

 

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

 

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

 

 

Норма відсутня

Посади медичної сестри рефлексотерапевтичного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-рефлексотерапевтів, але не менше 1 посади за наявності зазначених кабінетів.

Наказ №318 .  Положення про медичну сестру кабінета рефлексотерапії.

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

 

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20 та 24, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

 

 

Молодший медичний та інший персонал

 

 

 

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

 

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних , кабінету рефлексотерапії,установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

 

Об’єм виконуваних маніпуляцій в кабінеті рефлексотерапії.

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада на кожне відділення стаціонару;

 

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада на кожне відділення стаціонару; відділення рефлексотерапії.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Додаток 1
до наказу МОЗ України


від 23 лютого 2000 р. N 33 

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку одна посада на відповідну кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посад лікарів 

Кількість ліжок 

Акушерське 

лікар-акушер-гінеколог 

15 

Алергологічне, імунологічне 

лікар-алерголог, лікар-імунолог 

15 

Гінекологічне 

лікар-акушер-гінеколог 

20 

Гастроентерологічне 

лікар-гастроентеролог 

20 

Гематологічне 

лікар-гематолог 

12 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст 

20 

Інфекційне боксоване 

лікар-інфекціоніст 

18 

Відділення для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи 

лікар-інфекціоніст 

15 

Кардіохірургічне 

лікар-хірург серцево-судинний 

12 

Кардіологічне 

лікар-кардіолог 

20 

Кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

лікар-кардіолог 

15 

Неврологічне 

лікар-невропатолог 

20 

Неврологічне для хворих з порушенням кровообігу 

лікар-невропатолог 

15 

Нейрохірургічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Пункт 16 розділу 1 додатка 1 втратив чинність

 

 

Опікове 

лікар-комбустіолог 

15 

Онкологічне 

лікар-онколог 

20 

Психосоматичної патології 

лікар-психотерапевт 

25 

Ортопедично-травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог 

20 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог 

20 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог 

20 

Проктологічне* 

хірург-проктолог 

15 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

20 

Терапевтичне 

лікар-терапевт 

20 

Ревматологічне 

лікар-ревматолог 

20 

Травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог 

20 

Туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз 

лікар-ортопед-травматолог 

30 

Туберкульозне легеневе 

лікар-фтизіатр  

30 

Туберкульозне легенево-хірургічне 

лікар - торакальний хірург 

12 

Туберкульозне для хворих на менінгіт 

лікар-фтизіатр 

15 

Туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри 

лікар-уролог, лікар-акушер-гінеколог та інші лікарі за профілем відділення очей, шкіри 

20 

Урологічне* 

лікар-уролог 

15 

Хірургічне 

лікар-хірург 

20 

Хірургічне торакальне 

лікар-хірург торакальний 

12 

Ендокринологічне 

лікар-ендокринолог 

20 

Пульмонологічне 

лікар-пульмонолог 

20 

Нейротравматологічне, хребетно-спинномозкової травми 

лікар-нейрохірург 

15 

Судинної хірургії 

лікар - судинний хірург 

15 

Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медперсоналу відповідних відділень 

Дитячі відділення (палати) усіх найменувань 

за штатними нормативами медперсоналу відповідних відділень (палат) дитячих обласних лікарень 

 

____________
* Вводиться не менше 3 посад лікарів у відділенні.

(розділ 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров'я України 
від 30.09.2003 р. N 65/462)

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1) установлюються:

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади (крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу); у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше 0,5 посади;

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

в) у відділеннях судинної хірургії - 1 - 2 посади лікаря серцево-судинного хірурга (для забезпечення екстрених виїздів);

г) у проктологічних - 0,5 посади лікаря-онколога на відділення;

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення;

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок;

е) в інфекційних відділеннях - з розрахунку 1 посада лікаря-отоларинголога на 60 ліжок;

є) в отоларингологічному відділенні за наявності онкологічних ліжок - з розрахунку 0,5 посади лікаря-отоларинголога-онколога на 30 ліжок;

ж) у відділеннях з ліжками відновного лікування - по 0,5 посади лікаря-психотерапевта та лікаря-рефлексотерапевта;

з) у хірургічних торакальних та пульмонологічних відділеннях, у бронхологічному кабінеті - з розрахунку 1 посада лікаря-ендоскопіста на 60 ліжок;

и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок;

і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на відділення;

к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади лікаря-уролога.

3. При розрахунках числа посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх число скорочується на 0,25 посади за рахунок кожного асистента, який проводить лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря, але не більше 2 асистентів на відділення.

4. Посади лікарів для надання цілодобової екстреної медичної допомоги встановлюються обласним управлінням охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи понад посади лікарів, установлених для відповідних відділень.

5. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

6. Розділ 6 додатка 1 втратив чинність

(згідно з наказом Академії медичних наук України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.09.2003 р. N 65/462)

7. Розділ 7 додатка 1 втратив чинність

(згідно з наказом Академії медичних наук України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.09.2003 р. N 65/462)

8. Посади лікарів радіологічного, рентгенорадіологічного відділення, з променевої діагностики та променевої терапії встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

9. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).

10. Посади лікарів-лаборантів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.

При проведенні біохімічних, бактеріологічних, імунологічних, серологічних, цитологічних досліджень посади лікарів-лаборантів уводяться за штатними нормативами відповідних лабораторій (додаток 26).

б) з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, і додатково 0,5 посади в разі наявності алергологічного, імунологічного кабінетів (для приготування індивідуальних алергенів, антигенів, індивідуального підбору ліків) та 0,5 посади на гематологічний кабінет;

в) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні диспансерні відділення (кабінети) в зв'язку з відсутністю диспансерів - згідно з підпунктом "б" без урахування посад лікарів-онкологів, лікарів дерматовенерологів, лікарів-фтизіатрів і, крім того, з розрахунку: 1 посада на 10 посад лікарів-дерматовенерологів, лікарів-фтизіатрів, які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада на 5 посад лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний прийом.

11. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного обладнання і апаратури:

а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок;

б) з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

в) для флюорографічного обстеження населення з метою профілактики - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок (додаток 26);

г) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні диспансерні відділення (кабінети) у зв'язку з відсутністю диспансерів, - згідно з підпунктом "б" без урахування посад лікарів-онкологів і лікарів-фтизіатрів і, крім того, з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада на 6 посад лікарів-фтизіатрів, які ведуть амбулаторний прийом.

12. Посади лікарів-радіологів установлюються за відсутності в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада на рентгентерапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

13. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада:

а) у стаціонарі - на 300 ліжок;

б) у поліклініці - на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, але не менше однієї посади.

14. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються:

а) 1 посада на 200 ліжок, крім того, по 0,5 посади в кардіохірургічних, нейротравматологічних, нейрохірургічних відділеннях на 60 і більше ліжок та інфекційному відділенні для хворих на нейроінфекції;

б) з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

15. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада:

а) у стаціонарі - на 300 ліжок;

б) у поліклініці - на 50 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

16. Посади лікарів-дієтологів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

17. Посади лікарів відділень (кабінетів): із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, ендоскопічних установлюються за штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).

За наявності лабораторії електрофізіологічних досліджень посади медичного персоналу встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 21).

18. Посади лікарів відділень трансфузіології, організованих у складі обласних, республіканської (АР Крим) лікарень, установлюються за штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).

19. Посади лікарів приймального відділення встановлюються в кожній лікарні 1 цілодобовий пост, за наявності понад 400 ліжок додатково вводиться 2 посади лікарів.

20. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень (палат) 

Мінімальна кількість ліжок, при якій встановлюється посада завідуючого лікаря відповідної спеціальності 

Примітка 

а) акушерське обсерваційне, патології вагітності, недоношених новонароджених 

20 

у відділеннях до 30 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посади завідуючого організовуються при кількості не менше 60 ліжок відповідного профілю  

б) акушерське фізіологічне, новонароджених 

30 

у відділеннях до 40 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються у разі наявності 80 і більше ліжок 

в) гематологічне, алергологічне, імунологічне, гінекологічне, для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи, нейрохірургічне, нефрологічне, стоматологічне, туберкульозне для хворих на менінгіт, урологічне 

30 

у відділеннях до 50 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з встановленням посад завідуючих організовуються у разі наявності 60 і більше ліжок відповідного профілю 

г) гастроентерологічне, інфекційне, кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда, неврологічне, нейротравматологічне, хребетно-спинномозкової травми, опікове, онкологічне, проктологічне, офтальмологічне, отоларингологічне, ендокринологічне, ревматологічне, кардіохірургічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, туберкульозне легенево-хірургічне, туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри, туберкульозне легеневе, психосоматичної патології, неврологічне для хворих з порушенням мозкового кровообігу, ортопедичне, судинної хірургії, терапевтичне, травматолого-ортопедичне, травматологічне, хірургічне, кардіологічне, пульмонологічне 

30 

- " - 

ґ) хірургічне торакальне 

25 

У відділеннях до 40 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з встановленням посад завідуючих організовуються у разі наявності 60 і більше ліжок 

д) пологове 

100 акушерських ліжок 

е) відділення інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

є) дитячі відділення всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень 

ж) відділення всіх найменувань 

у випадках, коли посади завідуючих відділеннями за спеціальностями, наведеними в даному пункті, не можуть бути введені в порядку, який передбачений у підпунктах а) - ж) даного пункту, ці посади встановлюються в лікарні з числом посад лікарів відповідної спеціальності не менше 5 

з) спеціалізований центр 

20 

При наявності в складі лікарні відділення відповідного профілю, спеціалізований центр створюється замість відділення аналогічного профілю із введенням посади керівника Центру за наявності не менше 20 ліжок замість 0,5 посади лікаря, а при 40 і більше ліжок - посада 

 

(пункт 20 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

21. Посади завідуючих диспансерними відділеннями, які є в складі обласної, республіканської (АР Крим) лікарні, встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених відділень у складі спеціалізованих лікарень (диспансерів) та додатка 26.

22. Посади завідуючих відділеннями: анестезіології та інтенсивної терапії, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, рентгенорадіологічним, променевої діагностики та променевої терапії, трансфузіології та ендоскопічним установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 26).

23. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарні на 250 ліжок і більше. За наявності в складі лікарні не менше 250 інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення у її штаті додатково встановлюється посада завідуючого зазначеним відділенням.

24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням (кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря.

25. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок.

26. Посада заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка має понад 100 акушерських та гінекологічних ліжок, замість однієї посади завідуючого акушерським або гінекологічним відділенням.

27. Посада заступника головного лікаря з хірургічної допомоги може встановлюватися в лікарні, яка має не менше 200 ліжок хірургічного циклу. При цьому акушерські і гінекологічні ліжка включаються в кількість зазначених ліжок хірургічного циклу в тому випадку, якщо в штаті лікарні не встановлена посада заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги.

28. Посада заступника головного лікаря з поліклінічного розділу роботи та експертизи тимчасової непрацездатності вводиться в лікарні, якій встановлено не менше 20 посад лікарів амбулаторного прийому.

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

29. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

 

при 3-ступеневій системі обслуговування хворих 

при 2-ступеневій системі обслуговування хворих 

 

 

а) пункт "а" розділу 29 додатка 1 втратив чинність

 
  

 
  

 
 

б) інфекційне боксоване, для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи, туберкульозне для хворих на менінгіт 

10 

 

в) кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда, 

15 

 

кардіологічне 

25 

20 

 

г) гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне, алергологічне, психосоматичної патології 

30 

25 

 

ґ) гінекологічне 

30 

 

д) кардіохірургічне, хірургічне торакальне:  

  

  

 

післяопераційні палати; 

10 

 

доопераційні палати і палати післяопераційного догляду 

15 

 

е) нейротравматологічне, хребетно-спинномозкової травми, нейрохірургічне, опікове, неврологічне відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку 

20 

15 

 

є) ендокринологічне, туберкульозно-легеневе 

30 

25 

 

ж) туберкульозне легенево-хірургічне:  

  

  

 

післяопераційні палати 

10 

 

палати післяопераційного догляду 

20 

15 

 

доопераційні палати 

30 

25 

 

з) гематологічне, імунологічне  

12 

10 

 

и) відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень 

 

і) дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень  

 

 

(розділ 29 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров'я України 
від 30.09.2003 р. N 65/462)

30. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводяться:

а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада на відділення з кількістю 30 і більше ліжок;

б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих - 2 посади у відділеннях на 40 і більше ліжок;

в) в опікових відділеннях - 2 посади на відділення;

г) у туберкульозних відділеннях - з розрахунку 1 посада на 60 ліжок;

ґ) у онкологічних відділеннях - 1 посада на 20 ліжок.

У лікарнях, що мають палати анестезіології та інтенсивної терапії, нормативи, передбачені підпунктами а) і б), не застосовуються.

31. Посади акушерок в акушерських відділеннях (палатах) установлюються за штатними нормативами акушерських відділень (палат) пологових будинків (додаток 33).

32. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада (в кардіохірургічних, хірургічних торакальних та відділеннях судинної хірургії - 2 посади) на 30 ліжок хірургічного профілю.

33. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів, що введені з цією метою згідно з п. 4.

34. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 30 ліжок хірургічного профілю.

В опікових відділеннях зазначені посади вводяться з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.

35. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

36. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються відповідно до посад лікарів приймального відділення.

За наявності в лікарні інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост для прийому інфекційних хворих.

37. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

а) пункт "а" розділу 37 додатка 1 втратив чинність

(згідно з наказом Академії медичних наук України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.09.2003 р. N 65/462)

б) в інших відділеннях - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок;

в) у туберкульозному легеневому та відділенні для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри, урогенітальний туберкульоз: до 60 ліжок - 1 посада; на 60 і більше ліжок - 1,5 посади;

г) у психіатричному відділенні - за нормативами, затвердженими для цих відділень (додаток 10);

ґ) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

38. Посади медичних сестер лікарських кабінетів консультативної поліклініки (крім кабінету з медичної генетики) встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду лікаря, що веде амбулаторний прийом, і лікаря-радіолога, передбаченого п. 12.

39. Посади медичних сестер, у тому числі дільничних, протитуберкульозних, психоневрологічних і онкологічних диспансерних відділень (кабінетів), ендокринологічних, кардіологічних, ендоскопічних відділень (кабінетів) установлюються в порядку та за штатними нормативами медичного персоналу відповідних підрозділів.

40. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії установлюються за штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).

У разі наявності в лікарні опікового відділення додатково встановлюється 0,5 посади медичної сестри-анестезистки.

41. Посади середнього медичного персоналу радіологічних відділень, променевої діагностики та променевої терапії, трансфузіології, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації та ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу зазначених відділень (додаток 26).

За наявності лабораторії електрофізіологічних досліджень посади середнього медичного персоналу встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 21).

42. Посади лаборантів установлюються:

а) з розрахунку - 1 посада на 60 ліжок.

При проведенні біохімічних, бактеріологічних, імунологічних, серологічних, цитологічних досліджень посади лаборантів уводяться за штатними нормативами відповідних лабораторій (додаток 26).

При наданні лікарнею екстреної медичної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів додаткові посади лаборантів уводяться у кількості, що забезпечує перебування лаборанта у вечірній і нічний час;

б) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом;

в) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні диспансерні відділення (кабінети) в зв'язку з відсутністю диспансерів, згідно з підпунктом б) без урахування посад лікарів-онкологів, лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів і, крім того, з розрахунку: 1 посада на 2 посади лікарів-онкологів і 1 посада на 3 посади лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів, що ведуть амбулаторний прийом.

Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативу посад лаборантів.

43. Посада медичної сестри кабінету зондування встановлюється з розрахунку - 1 посада на 50 гастроентерологічних ліжок, але не більше 0,5 посади.

У бронхологічному кабінеті посада медичної сестри встановлюється відповідно до посади лікаря-ендоскопіста.

44. Посади рентгенлаборантів установлюються:

а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, що встановлені згідно з підпунктами а) і б) п. 11 і додатково:

за наявності нейрохірургічного, проктологічного відділення - 0,5 посади;

за наявності нефрологічного відділення - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок, але не більше 1 посади;

за наявності травматолого-ортопедичного (травматологічного), хребетно-спинномозкової травми відділення - 1 посада;

б) при введенні посад лікарів для надання цілодобової екстреної медичної допомоги згідно з п. 4 - додатково 1 посада в зміну, яка не забезпечена посадою рентгенлаборанта у відповідності з підпунктом а) цього пункту та 1 цілодобовий пост техніка-ортезиста гіпсувального кабінету;

в) для флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок (додаток 26).

45. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

46. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок і додатково 1 посада на кожні 10 ліжок для хворих на нейроінфекції;

б) 1 посада на кожне травматолого-ортопедичне, ортопедичне, травматологічне, неврологічне, неврологічне для хворих з порушенням кровообігу мозку, нейрохірургічне і нейротравматологічне відділення.

47. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і додатково 1 посада на кожні 20 ліжок для хворих на нейроінфекції;

б) з розрахунку 1 посада на 40 ліжок для хворих на інфаркт міокарда, кардіохірургічних відділень;

в) 0,5 посади на кожне травматолого-ортопедичне, травматологічне, ортопедичне, неврологічне, нейротравматологічне, хребетно-спинномозкової травми, туберкульозне відділення для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз.

48. Посади медичних сестер стоматологічного кабінету та кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів та лікарів з функціональної діагностики, але не менше 1 посади за наявності зазначених кабінетів.

49. Посади інструкторів з праці встановлюються з розрахунку 1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.

50. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) у довідковому бюро 1 посада на 300 - 500 ліжок, а за наявності понад 500 ліжок - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

б) у медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

в) у рентгенівському архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

г) у консультативній поліклініці - з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

51. Посади дезінфекторів установлюються за наявності дезустановки з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

53. Посади старших акушерок установлюються в акушерських відділеннях замість посад старших медичних сестер, передбачених у п. 52.

54. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється у лікарні за наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних.

55. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету), відділення (кабінету) функціональної діагностики встановлюється у лікарні за наявності не менше 5 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу - замість однієї з них.

56. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого приймальним відділенням.

57. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється в поліклініці з числом посад медичних реєстраторів не менше 10.

58. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється відповідно до посади завідуючого поліклінікою.

59. Посада головної медичної сестри вводиться в кожній лікарні.

а). Посада заступника головного лікаря з медсестринства вводиться у кожній лікарні.

(пункт 59 додатка 1 доповнено підпунктом "а" згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2007 р. N 688)

Молодший медичний та інший персонал

60. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) пункт "а" розділу 60 додатка 1 втратив чинність

 

б) інфекційне боксоване, для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи, туберкульозне для хворих на менінгіт 

15 

в) гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне, кардіологічне 

30 

г) гінекологічне 

30 

ґ) кардіохірургічне, хірургічне торакальне:  

  

післяопераційні палати; 

10 

доопераційні палати і палати післяопераційного догляду 

15 

д) нейротравматологічне, нейрохірургічне, хребетно-спинномозкової травми, опікове, неврологічне відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку 

20 

е) ендокринологічне, туберкульозне легеневе, алергологічне, імунологічне, психосоматичної патології 

30 

є) туберкульозне легенево-хірургічне:  

  

післяопераційні палати 

10 

палати післяопераційного догляду 

20 

доопераційні палати 

35 

ж) гематологічне 

12 

з) відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

и) дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень 

 

(розділ 60 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров'я України 
від 30.09.2003 р. N 65/462)

61. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих у лікарнях з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) пункт "а" розділу 61 додатка 1 втратив чинність 

 

б) інфекційне боксоване, інфекційне для хворих на нейроінфекції, туберкульозне для хворих на менінгіт 

15 

в) нейротравматологічне, нейрохірургічне, неврологічне для хворих з порушенням кровообігу мозку 

25 

г) туберкульозне легеневе 

40 

ґ) гематологічне 

10 

д) відділення (палати) інших найменувань; 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень  

е) дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень 

 

(розділ 61 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров'я України 
від 30.09.2003 р. N 65/462)

62. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських відділень (палат) та відділень (палат) для новонароджених установлюються за штатними нормативами зазначених відділень пологових будинків (додаток 33).

63. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень і палат (додаток 26).

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

65. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада у зміну на 30 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях вводяться 3 зазначені посади.

66. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок. В опікових відділеннях уводиться 2 зазначені посади.

67. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок, в опікових - не менше 1 посади на відділення.

68. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються відповідно до посад медичних сестер приймального відділення.

За наявності в лікарні інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост для обслуговування інфекційних хворих.

69. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер цього кабінету.

70. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів (крім кабінету з медичної генетики) встановлюються:

а) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів, що ведуть амбулаторний прийом;

б) у стоматологічному кабінеті для обслуговування стаціонарних хворих - відповідно до посад лікарів-стоматологів, установлених згідно з п. 5, але не більше 1 посади;

в) в алергологічному та імунологічному кабінеті - з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-алергологів;

г) у кабінеті зондування та гіпсувальному кабінеті по 0,5 посади;

ґ) у бронхологічному кабінеті - 0,25 посади.

71. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів, лаборантів, включаючи посаду завідуючого.

У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково встановлюються посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи.

72. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на діючий рентгенапарат у зміну.

73. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду медичної сестри, яка надає зазначені процедури. 

74. Посади молодшого медичного персоналу відділення трансфузіології, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, ендоскопічного, радіологічного, променевої діагностики та променевої терапії, лабораторії електрофізіологічних досліджень і диспансерних відділень установлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

75. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного кабінету.

76. Посади молодших медичних сестер для перевезення і супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень (кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок, для приймання речей від хворих з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада на кожне відділення стаціонару;

б) 1 посада в консультативній поліклініці з числом лікарських посад амбулаторного прийому не менше 10.

78. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 1 посада на реєстратуру в зміну.

Медичний персонал відділень планової та екстреної консультативної допомоги населенню області

79. Пункт 79 додатка 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

80. Пункт 80 додатка 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

81. Пункт 81 додатка 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

82. Пункт 82 додатка 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

У разі організації територіальних центрів екстреної медичної допомоги застосовуються штатні нормативи, наведені у додатку 31.

(абзац додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

Персонал організаційно-методичних відділів

83. Посади медичного персоналу організаційно-методичних відділів обласних лікарень установлюються за нормативами:

Найменування посади 

Кількість штатних посад 

1. Завідуючий відділом 

2. Лікар-методист 

3. Фельдшер 

 

Кабінет обліку та медичної статистики 

Найменування посади 

Кількість штатних посад 

1. Завідуючий кабінетом обліку та медичної статистики (лікар-статистик) 

 

84. Крім того, в штаті кабінету обліку та медичної статистики встановлюються посади медичних статистиків:

за наявності від 400 до 800 ліжок - 2 посади;

за наявності 800 і більше ліжок - 3 посади і по 1 посаді на кожні 300 ліжок понад 800.

Медичний персонал консультативних офтальмологічних та отоларингологічних поліклінік (відділень)

85. Посади медичного персоналу консультативних офтальмологічних та отоларингологічних поліклінік (відділень) установлюються за штатними нормативами офтальмологічних та отоларингологічних лікарень (додатки 34, 48).

Персонал сурдологопедичних і фоніатричних кабінетів

86. Сурдологопедичний кабінет.

Завідуючий кабінетом - лікар-отоларинголог (сурдолог) - 1 посада;

лікар-невропатолог - 1 посада;

логопед - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

медична сестра кабінету аудіометрії - 1 посада;

молодша медична сестра - 0,5 посади;

технік з виготовлення вушних вкладишів - 1 посада;

інженер з обслуговування акустичної апаратури - 1 посада.

86.1. Фоніатричний кабінет.

Завідуючий кабінетом - лікар-отоларинголог - 1 посада;

логопед - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 0,5 посади.

Медичний і педагогічний персонал міських і дитячих міських поліклінік у складі обласних, республіканської (АР Крим) лікарень

87. Посади медичного і педагогічного персоналу міських і дитячих міських поліклінік установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів у складі міських лікарень.

Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, передбачена цими штатними нормативами, не встановлюється, якщо вона може бути введена відповідно до п. 28.

Персонал аптек

88. Посади персоналу аптек уводяться за штатними нормативами аптек міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. чоловік, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою (додаток 2).

88.1. Посади клінічних провізорів уводяться з розрахунку 1 посада на 300 ліжок, але не більше 2 посад.

Педагогічні працівники та інші фахівці і спеціалісти

89. Посади вихователів і логопедів у дитячих відділеннях стаціонарів установлюються за штатними нормативами зазначених відділень у складі дитячих обласних, республіканської (АР Крим) і спеціалізованих лікарень.

У штат неврологічних відділень посади логопедів уводяться за наявності обсягу роботи, але не більше 0,5 посади на відділення.

Персонал кухонь

90. Посади службовців і професії робітників кухонь установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 47).

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

91. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських) установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 11).

Персонал республіканського (АР Крим), міжобласних, обласних медико-генетичних центрів

92. Посади медичних працівників медико-генетичних центрів установлюються за рішенням органу охорони здоров'я та вводяться за штатними нормативами зазначених підрозділів відповідно до додатка 26.

Штатні нормативи регіонального (обласного) центру алергології та клінічної імунології

1. Посада керівника центру - лікаря-імунолога, -алерголога встановлюється у кожному центрі. 

2. Консультативно-поліклінічний відділ

2.1. Посада завідуючого відділом - лікаря-імунолога, -алерголога вводиться замість 0,5 посади лікаря-імунолога, -алерголога. 

2.2. Посади лікарів-імунологів, -алергологів уводяться:

4 посади на відділ.

2.3. Посада старшої медичної сестри вводиться в кожному відділі.

2.4. Посади медичних сестер уводяться відповідно до посад лікарів-алергологів, -імунологів. 

2.5. Посада процедурної медичної сестри вводиться:

1 посада на відділ.

2.6. Посада молодшої медичної сестри-прибиральниці - 1 посада на відділ.

3. Лабораторно-діагностичний відділ

3.1. Посада завідуючого лабораторно-діагностичним відділом вводиться замість 0,5 посади лікаря-лаборанта.

3.2. Посади лікарів-лаборантів уводяться:

6 посад на відділ.

3.3. Посади лаборантів установлюються:

8 посад на відділ.

3.4. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць вводяться:

4 посади на відділ.

4. Клінічний відділ

4.1. Посади лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до штатних нормативів відділень алергології, імунології.

5. Відділ аналізу інформації

5.1. Посада інженера-електроніка - 1 посада на центр.

5.2. Посада інженера-програміста - 1 посада на центр.

5.3. Посади операторів - 2 посади на центр.

Указані посади встановлюються в обласній лікарні або іншій лікарні обласного центру.

При організації регіонального (обласного) Центру алергології та клінічної імунології у обласних лікувально-профілактичних закладах штати, передбачені для імунологічних лабораторій додатка 26, не застосовуються.

Примітки:

1. При організації в лікарні централізованої стерилізаційної посади медичного персоналу (старшої медичної сестри і молодших медичних сестер) установлюються в залежності від обсягу роботи за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

2. Штати медичного персоналу профпатологічних, алергологічних, імунологічних відділень установлюються в залежності від контингенту хворих, які госпіталізовані, за штатними нормативами відповідних відділень (терапевтичних, неврологічних, гематологічних, тощо). При організації відділень (центрів) відновного лікування застосовуються штатні нормативи відповідних підрозділів міських поліклінік (додаток 29) з урахуванням норм навантаження, наведених у додатках 14 та 37.

3. У разі обслуговування лікарні на 300 і більше ліжок госпрозрахунковою міжлікарняною аптекою в штаті лікарні встановлюється 1 посада провізора-технолога або фармацевта.

4. Лікарське обслуговування хворих у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні в стаціонарі лікарень, як правило, забезпечується штатними лікарями в межах їх робочого часу за обліковий період.

У великих лікарнях крім чергування лікаря у лікарні може також організовуватись чергування лікаря у декількох відділеннях, за наявності в них не менше 200 ліжок.

При цьому повинні враховуватися посади лікарів-хірургів, лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-офтальмологів і лікарів-акушерів-гінекологів, які вводяться для надання екстреної хірургічної, травматологічної, офтальмологічної та гінекологічної допомоги.

5. До посад лікарів, які ведуть консультативний амбулаторний прийом, у залежності від числа яких розраховуються окремі посади медичного персоналу, не належать посади: лікарів-лаборантів, -методистів, -рентгенологів, -радіологів, -фізіотерапевтів, -дієтологів, -анестезіологів, -статистиків, з лікувальної фізкультури, з функціональної діагностики, лікарів відділень планової і екстреної консультативної допомоги.

6. При розрахунку кількості посад медичного персоналу з анестезіології та інтенсивної терапії ліжка у відділеннях судинної хірургії, які використовуються для хірургічного лікування хворих із застосуванням трансторакального або трансабдомінального доступу, враховуються як ліжка хірургічних торакальних відділень.

7. Чисельність населення, від якої розраховуються окремі посади медичного персоналу за цими штатними нормативами, визначається за даними органів статистики. При цьому до дорослого населення належать особи 18-річного віку і старші, до дитячого - особи у віці до 17 років включно (17 років 11 місяців 29 днів).

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

Чисельність прикріпленого до лікарні контингенту для надання відповідних видів допомоги виключається при розрахунках посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів охорони здоров'я.

8. У штатні розклади можуть вводитися тільки цілі, 0,25, 0,5 або 0,75 посади.

Округлення проводиться за однойменними посадами таким чином:

підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються, цифри 0,13 - 0,37 округлюються до 0,25; цифри 0,38 - 0,62 округлюються до 0,5; цифри 0,63 - 0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до одиниці.

У такому ж порядку проводиться округлення за категоріями персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал та ін.), але лише в цілому по закладу. Якщо в результаті округлення за посадою лікаря-ревматолога одержано менше 1 посади, то округлення проводиться до повної посади.

9. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій дозволяється залучення спеціалістів з інших закладів. Потрібні кошти для оплати консультантів передбачаються в кошторисі лікарні.

10. Акушерсько-гінекологічні ліжка відносяться до ліжок хірургічного профілю.

11. Посади лікарів-невропатологів та лікарів-кардіологів для надання цілодобової спеціалізованої допомоги встановлюються в штаті тільки в тих лікарнях, у складі яких організовані неврологічні відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку та кардіологічних, у т. ч. для хворих на інфаркт міокарду.

12. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування встановлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведених у додатку 26.

13. Якщо в обласному центрі є обласний спеціалізований заклад (онкологічний, кардіологічний, шкірно-венерологічний, ендокринологічний та інші диспансери або лікарні), аналогічні відділення можуть організовуватись в обласній лікарні за рішенням обласного органу охорони здоров'я за наявності обсягу роботи.

14. Посади лікарів-інтернів можуть уводитись в закладах за рішенням органу охорони здоров'я понад посади лікарів, установлених лікарні за цими штатними нормативами.

15. У разі організації кабінетів рефлексо- та лазеротерапії застосовуються штатні нормативи, наведені у додатку 29 (розділ VII п. Б). 

 

 

 

 

Діюча редакція наказу

Нова редакція наказу

Пояснення щодо внесення змін у відповідності до пропозицій МОЗ України і позаштатних спеціалістів

 

Додаток 1

 

 

 

 

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

 

Лікарський персонал

Лікарський персонал

 

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1) установлюються:

 

 

 

Норма відсутня

(Перший вариант.)

 

2.

л)

У відділеннях

Найменування відділень (палат)

Акушерське 

Алергологічне, імунологічне 

Гінекологічне 

Гастроентерологічне 

Гематологічне 

Інфекційне ???

Інфекційне боксоване ??

Відділення для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи 

Кардіохірургічне 

Кардіологічне 

Кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

Неврологічне 

Неврологічне для хворих з порушенням кровообігу 

Нейрохірургічне 

Опікове 

Онкологічне 

Психосоматичної патології 

Ортопедично-травматологічне 

Отоларингологічне 

Офтальмологічне 

Проктологічне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоматологічне 

Терапевтичне 

Ревматологічне 

Травматологічне 

Туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз 

Туберкульозне легеневе 

Туберкульозне легенево-хірургічне 

Туберкульозне для хворих на менінгіт 

Туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз, туберкульоз очей, шкіри 

Урологічне

Хірургічне 

Хірургічне торакальне 

Ендокринологічне 

Пульмонологічне 

Нейротравматологічне, хребетно-спинномозкової травми 

Судинної хірургії 

Відділення (палати) інших найменувань ???

Дитячі відділення (палати) усіх найменувань ??7

 

 

 

1 посада лікаря-рефлексотерапевта

 

 

Другий вариант.

(Або Доповнення по окремих відділеннях)

 

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади (крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу); у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше 0,5 посади;

 

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади (крім неврологічних відділень для хворих з порушенням кровообігу); у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - не більше 0,5 посади;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

 

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

 

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення;

 

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією, якщо в лікарні є відповідне відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок;

;

 

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок;

 

и) у відділенні психосоматичної патології - з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на відділення;

 

і) у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних - 0,5 посади лікаря-імунолога на відділення;

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади лікаря-уролога.

 

к) у відділеннях хребетно-спинномозкової травми - 0,5 посади лікаря-уролога.

1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення.

 

 

Або останній варіант

 

Норма відсутня

Посади лікарів-рефлексотерапевтів установлюються:а) 1 посада на 100 ліжок, крім того, у нейрохірургічних, нейротравматологічних, неврологічних для хворих з порушенням кровообігу відділеннях, у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних, в акушерських, у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку, у відділенні психосоматичної патології, у відділеннях ревматологічних, нефрологічних, ендокринологічних, гематологічних, у відділеннях хребетно-спинномозкової травми та інфекційному відділенні для хворих на нейроінфекції (можно доповнити з першого варіанта)1 посада лікаря-рефлексотерапевта на відділення;

 б)В поліклініціз розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, але не менше  1 посада лікаря-рефлексотерапевта на поліклінічне  відділення.

 

 

 

(Завідуючий)

 

24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням (кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря.

 

 24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, рефлексотерапевтичним, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та відділенням (кабінетом) функціональної діагностики встановлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря

 

 

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

 

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

 

 

Норма відсутня

Посади медичної сестри рефлексотерапевтичного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-рефлексотерапевтів, але не менше 1 посади за наявності зазначених кабінетів.

Наказ №318 .  Положення про медичну сестру кабінета рефлексотерапії.

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

 

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20 та 24, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

 

 

Молодший медичний та інший персонал

 

 

 

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

 

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних , кабінету рефлексотерапії,установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

 

Об’єм виконуваних маніпуляцій в кабінеті рефлексотерапії.

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада на кожне відділення стаціонару;

 

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада на кожне відділення стаціонару; відділення рефлексотерапії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства 
охорони здоров'я України
20.01.2011_№_26-к

 

 

 

Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України
координаторів груп спеціальностей відповідного профілю
№ п/п Прізвище ім'я, побатькові Спеціалізація Субспеціальності Посада, основне місце роботи, контактні і телефони
1. Нетяженко Василь Захарович Терапія Терапевтичного профілю: авіаційна та космічна медицина алергологія, гастроентерологія, гематологія, геріатрія, дерматовенерологія дієтологія, ендокринологія загальна црактика- сімейна медицина імунологія, інфекційні хвороби, клінічна імунологія, лікувальна фізкультура, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, нефрологія, організація і управління охороною здоров'я, ревматологія, рефлексотерапія, санологія, спортивна медицина, суднова медицина, сурдологія, токсикологія, фізіотерапія, функціональна і діагностика

Декан медичного факультету N 2 завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, член-ісор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, р.т. (044)465-27-34,

факс (044)465-27-33 моб. 050-952-39-93 моб. 095-254-00-47 e-mail:vnetiazhenko@ukr.net

2. Фомін Петро Дмитрович Хірургія Хірургічного профілю: ендоскопія, комбустіологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, проктологія, трансплантологія, трансфузіологія, урологія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча патологічна анатомія, дитяча урологія Завідувач кафедри факультетської хірургії № 2 НМУ Богомольця, д.м.н., професор, член-кор. НАМН України, р.т. (044)529-38-43, (044)528-35-34
3. Бережний В'ячеслав Володимирович Педіатрія Педіатричного профілю: дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча онкологія, дитяча психіатрія, неонатологія, підліткова терапія, дитячі інфекційні хвороби Завідувач кафедри педіатрія № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.м.н., професор, Р.т.(044)412-16-07, (044)412-40-58
4 Камінський В'ячеслав Володимирович Акушерство і гінекологія Генетика медична, акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, онкогінекологія, акушерська справа Завідувач кафедри акушерства і гінекології та репродуктології КМАПО ім. Шулика, д:м.н., професор, р.т. (044)411-97-19, (044)411-71-48, (044)411-92-33
5. Коваленко Володимир Миколайович Кардіологія Дитяча кардіоревматологія Директор Національного інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМИ України, завідувач кафедри терапії та ревматології НМАПО ім.. П.Л.Шулика, д.м.н., професор, член-кор. НАМН України, р.т. (044)275-42-09, (044)275-66-22
6. Щепотін Ігор Борисович Онкологія Онкологічного профілю: онкоотоларингологія онкохірургія променева терапія Директор ДУ "Національний інститут раку" МОЗ України, завідувач кафедри онкології НМУ ім.. О.О.Богомольця, д.м..н, професор, р.тел. (044)259-01-86, 259-02-73
7. Лазоришинець Василь Васильович Хірургія серця і магістральних судин  Cудинна хірургія, торакальна хірургія Начальник організаційного-методичного управління НАМН України, д.м.н., професор, член-кор. НАМН України, моб.тел. (050)310-92-08
8. Педаченко Євгеній Георгійович Нейрохірургія   Керівник відділу Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова НАМН України, д.м.н., проф., член-кор. НАМН України (044)486-46-08, (044) 293-73-77; (044)216-46-08, моб. (067)466-98-77
9. Страфун Сергій Семенович Ортопедія і травматологія Дитяча ортопедія і травматологія Заступник директора Інституту травматології та ортопедії НАМН України, д.м.н. професор, р.т.: (044) 486
10. Фещенко Юрій Іванович Пульмонологія та фтизіатрія Дитяча пульмонологія, дитяча фтизіатрія Директор інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України, д.м.н.; професор, академік НАМН України р.т.:(044)275-04-02
11. Жовнір Володимир Аполінарійович Анестезіологія та реанімація Дитяча анестезіологія Головний лікар. Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, тел. (044)284-03-11
12. Ялинська Тетяна Анатоліївна Радіологія Радіологічного профілю: променева терапія, радіонуклідна діагностика, рентгенологія, ультразвукова діагностика Завідувач відділенням променевої діагностики Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, тел. (044) 284-03-21
13. Павленко Олексій Володимирович Стоматологія Стоматологічного профілю: дитяча стоматоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою (стоматологія, ортопедична стоматологія) Завідувач кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л.Шулика, д.м.н., професор, р.т. (044)482-08-52, (044)482-32-81
14. Яновська Вікторія Григорівна Лабораторна діагностика Лабораторного профілю: генетика лабораторна, клінічна біохімія, клінічна лабораторна, діагностика лабораторна. імунологія, лабораторна справа (клініка) Завідувач Українського референс-центру клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" р.т. (044)272-09-80; д.т. (044)460-16-14.
15. Козлова Ірина Антонінівна Загальна гігієна та епідеміологія Гігієнічного профілю: гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, радіаційна гігієна, професійна патологія, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, медико-профілактична справа Епідеміологічного профілю: бактеріологія, вірусологія, дезінфекційна справа, епідеміологія, паразитологія, мікробіологія, вірусологія Головний лікар санепідстанції Шевченківського району м. Києва, тел. (044) 234-35-15
16. Гудзенко Олександр Павлович Загальна фармація Фармацевтичного профілю: аналітично-контрольна фармація, клінічна фармація, організація і управління фармацією моб.тел.(050)328-55-40
17. Рощін Георгій Георгійович Медицина невідкладних станів медицина невідкладних станів лікувальна справа (невідкладні стани) Директор Українського НПЦЕМД та МК р.т. (044)518-57-08; 518-55-96 р.т.(044)455-93-87
18. Марута Наталія Олександрівна Психіатрія Психіатричного профілю: медична психологія, наркологія психіатрія, психотерапія психофізіологія, сексопатологія, судово-психіатрична експертиза Заступник директора з наукової роботи Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, тел.(057)738-32-25
19. Бурчинський Василь Георгійович Судово-медична експертиза судово-медична гістологія, судово-медична імунологія, судово-медична криміналістика, судово-медична токсикологія, судово-медична цитологія, лабораторна справа (патологія) Начальник Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, р.т. (044)456-50-93

 

 

 

Перелік доументів:


1. Примірне положення про рефлексотерапевтичну службу України:

2. Примірне положення про відділення рефлексотерапії:

3. Примірне положення про завідувача відділення рефлексотерапії:

4. Примірне положення про кабінет рефлексотерапії:

5. Примірне положення про лікаря-рефлексотерапевта:

6. Примірне положення про медичну сестру кабінету (відділення) рефлексотерапії:

7. Примірне положення про молодшу медичну сестру кабінету (відділення) рефлексотерапії (що додається).

8. Примірний Табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення кабінету рефлексотерапії:

9. Примірне положення про санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим кабінетів (відділень) рефлексотерапії.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Примірне Положення про рефлексотерапевтичну службу України

 

 Загальні положення

 

1. Рефлексотерапевтична служба України (надалі – Служба) створюється для об’єднання зусиль та спрямування діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ на підвищення доступності та якості спеціалізованої рефлексотерапевтичної допомоги населенню України.

2. Служба підзвітна та підконтрольна Департаменту розвитку медичної допомоги та Управлінню дитинства, материнства та санаторної справи МОЗ України.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами.

4. Служба взаємодіє з іншими зацікавленими службами галузі охорони здоров’я.

5. Діяльність Служби спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на:

5.1. забезпечення доступності надання якісної спеціалізованої рефлексотерапевтичної медичної допомоги хворим з різною патологією;

5.2. розробку та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування різної патології;

5.3. підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для вирішення проблем попередження, виявлення та лікування різних захворювань;

5.4.зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення України внаслідок різної патології.

 

 Структура служби

 

Структура Служби представлена таким чином:

1. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія».

2. Головні позаштатні спеціалісти МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Рефлексотерапія».

3. Головні позаштатні спеціалісти центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Рефлексотерапія».

4. Спеціалізовані заклади та підрозділи закладів охорони здоров’я, що надають рефлексотерпевтичну медичну допомогу хворим з різною патологією.

  

Завдання Служби

 

Основними завданнями Служби є:

1. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань профілактики, діагностики та лікування хворих з різною патологією зі спеціальності «Рефлексотерапія».

2. Розробка перспективних планів щодо проведення наукових досліджень з актуальних питань рефлексотерапії.

3. Розробка пріоритетних напрямів розвитку Служби, що передбачають проведення заходів щодо удосконалення рефлексотерапевтичної допомоги, що буде сприяти попередженнютавиявленню різної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення.

4. Участь у перевірці наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

5. Узагальнення та аналіз інформації щодо надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

6. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів зі спеціальності «Рефлексотерапія».

8. Розробка та впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

9. Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів охорони здоров'я та наукових установ з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

10. Організація разом із зацікавленими суміжними службами галузі охорони здоров’я наукових досліджень з питань профілактики, діагностики та лікування різних захворювань зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

11. Розробка та контроль за реалізацією заходів, спрямованих на зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

12. Визначення проблемних питань надання медичної допомоги зі спеціальності  «Рефлексотерапія» хворим з різною  патологією та шляхів їх вирішення.

 

 Функції служби

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1. Забезпечує у межах своєї компетенції додержання закладами охорони здоров'я та науковими установами, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія», конституційного права громадян на охорону здоров'я.

2. Бере участь у розробці проектів загальнодержавних програм, що передбачають оптимізацію надання медичної допомоги хворим з різною патологією.

3. Готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів діяльності галузі охорони здоров'я, насамперед тих, що стосуються удосконалення надання спеціалізованої допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

5. Здійснює відповідно до чинного законодавства функції з оперативного управління закладами охорони здоров'я та науковими установами, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

6. Вивчає, аналізує і прогнозує показники стану здоров'я хворих з різною патологією та бере участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я хворих, у яких застосовувалась рефлексотерапія.

7. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

8. Сприяє організації підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями «Рефлексотерапія», «Загальна практика – загальна медицина», «Терапія», «Педіатрія», та іншими спеціальностями.

9. Визначає вимоги до кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників відповідної спеціальності.

10.Розробляє пропозиції з питань надання спеціалізованої рефлексотерапевтичної допомоги до кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять медичну діяльність.

11. Здійснює аналіз скарг і звернень з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

12. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Службу завдань.

  

 Права служби

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань має право:

1. За дорученням керівництва МОЗ України представляти МОЗ України з питань організації надання спеціалізованої медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

2. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку від закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія»необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у межах компетенції Служби та необхідні для реалізації покладених на неї завдань.

3. Вносити на розгляд керівництву Департаменту розвитку медичної допомоги та МОЗ України пропозиції щодо:

3.1. Відзнаки спеціалістів галузі охорони здоров’я.

3.2. Розвиткуспеціалізованої рефлексотерапевтичної допомоги.

3.3. Вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

4. Перевіряти роботу закладів охорони здоров’я та наукових установ з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

5.  Брати участь в організації, підготовці та проведенні конференцій, семінарів та з’їздів, конгресів, симпозіумів з питань профілактики, діагностики та лікування захворюваньзі спеціальності  «Рефлексотерапія».

6.Співпрацювати з міжнародними організаціями та зарубіжними країнами з питань профілактики, діагностики та лікування зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

 

 

 

 

Примірне положення про відділення рефлексотерапії

 

 1. Відділення РТ організовується у складі стаціонарів, поліклінік та інших великих лікувально-профілактичних закладах областей, міст з населенням понад 500 тис. жителів.
 2. Основними завданнями відділення РТ є:

2.1. Надання лікувальної та діагностичної допомоги з використанням сучасних методів рефлекторної діагностики та терапії;

2.2. Консультації хворих за направленнями від лікарів інших спеціальностей;

2.3. Консультування лікарів інших спеціальностей щодо впровадження рефлексотерапевтичної допомоги у лікування різних захворювань;

2.4. Освоєння та впровадження в практичну роботу новітніх методів рефлекторної діагностики та терапії.

 1. Відділення РТ повинні мати приміщення для здійснення лікувальних процедур (процедурний кабінет), кабінет завідуючого відділенням, кабінет лікаря, кабінет старшої медичної сестри та господарське приміщення.
 2. Відділення РТ повинне бути оснащеним необхідним інструментарієм та медичною апаратурою для забезпечення об‘єму необхідних маніпуляцій.
 3. Відділення РТ повинне відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам щодо лікувальних відділень

 

 


 ___________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

Примірне положення про завідуючого відділенням рефлексотерапії

 

Загальні положення

 

На посаду завідуючого відділенням рефлексотерапії призначається спеціаліст з повною вищою медичною освітою зі спеціальності “Лікувальна справа” або “Педіатрія”, пройшов післявузівську підготовку та має державний сертифікат за фахом “Рефлексотерапія”.

В своїй роботі завідуючий відділенням рефлексотерапії керується чинним законодавством України про охорону здоров‘я, нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров‘я і цим Положенням.

Завідуючий відділенням рефлексотерапіїу своїй роботі підпорядковується керівникові лікувально-профілактичного закладу, а безпосередньо - його заступнику з лікувальної роботи. Також роботу завідуючого відділенням рефлексотерапії координує обласний (міський) спеціаліст з рефлексотерапії.

Лікар-рефлексотерапевт здійснює наступні види діяльності:

4.1.    Забезпечує рефлексотерапевтичну допомогу хворим;

4.2. Здійснює нагляд за побічними реакціями терапії (дією лікарських засобів та немедикаментозного лікування);

4.3. Самостійно проводить амбулаторний прийом в поліклініках, медико-санітарних частинах та інших лікувально-діагностичних закладах для дорослих та дітей;

4.4. Здійснює лікувальну та профілактичну роботу в стаціонарах, поліклініках, санаторіях-профілакторіях та інших лікувально-профілактичних закладах для дорослих та дітей.

Завідуючий відділенням рефлексотерапії здійснює керівництво підпорядкованим йому медичним персоналом.

Призначення та звільнення завідуючог відділенням рефлексотерапії відбувається у відповідності з діючим законодавством про працю України.

 
 
Обов‘язки завідуючого відділенням рефлексотерапії

 

Завідуючий відділенням рефлексотерапії зобов’язаний:

 

 1. Організовувати та здійснювати керівництво діяльністю медичного персоналу відділення.
 2. Забезпечити раціональну організацію праці медичного персоналу відділення щодо надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги методами рефлексотерапії.
 3. Забезпечити впровадження новітніх діагностичних та лікувальних технологій з рефлексотерапії.
 4. Забезпечити дотримання надання рефлексотерапевтичної допомоги згідно затверджених клінічних протоколів.
 5. Забезпечити контроль за роботою медичного персоналу.
 6. Забезпечити систематичне підвищення кваліфікації медичного персоналу відділення.
 7. Керувати проведенням аналізу та експертної оцінки якості та ефективності лікувально-профілактичної та діагностичної роботи відділення.
 8. Забезпечити своєчасне подання заявок на придбання необхідного медичного оснащення і ремонту апаратури та приміщень.
 9. Забезпечити контроль за санітарно-гігієнічним та протипожежним режимом в відділенні, дотриманням правил охорони здоров‘я та праці.
 10.  Здійснювати контроль за правильним і своєчасним оформленням звітної та облікової документації у відділенні.
 11.  Здійснювати консультативну роботу, брати участь у визначенні та аналізі причин розходження показників, які отримані різними методами, за необхідністю брати участь у проведенні клініко-патоморфологічної експертизи.
 12.  Підвищувати кваліфікацію на курсах удосконалення та передатестаційних циклах не рідше одного разу на п’ять років у закладах післядипломної освіти.
 13.  Консультувати лікарів лікувально-профілактичних закладів з питань застосування методів рефлексотерапії.
 14.  Популяризувати методи рефлексотерапії серед населення та медичної громадськості.

 

Права завідуючого відділенням рефлексотерапії

 

Завідуючий відділенням рефлексотерапії має право:

 

1. Брати безпосередню участь у роботі адміністрації лікувально-профілактичного закладу щодо підбору медичних кадрів відділення.

 1. Виконувати практичну роботу з стаціонарного (амбулаторного) прийому пацієнтів.
 2. Представляти керівництву лікувально-профілактичного закладу кращих працівників відділення до заохочень, а також вносити пропозиції щодо дисциплінарних заходів через порушення працівниками виконання трудових обов‘язків.

 

Відповідальність

 

             Завідуючий відділенням рефлексотерапії несе відповідальність за чітке та своєчасне виконання обов‘язків, які передбачені внутрішнім режимом лікувально-профілактичного закладу та цим Положенням.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Примірне положення про кабінет рефлексотерапії

 

 

 1. Кабінет рефлексотерапії організовується у складі поліклінік, стаціонарів та інших лікувально-профілактичних закладів, які забезпечують кваліфіковану медичну допомогу населенню.
 2. Кабінет рефлексотерапії розташовується у спеціально обладнаному для цієї мети приміщенні, що повністю відповідає вимогам експлуатації і техніки безпеки праці.
 3. Кабінет рефлексотерапії стаціонару організовується у складі відділень, де є потреба у наданні рефлексотерапевтичної допомоги.
 4.   Основними завданнями кабінету рефлексотерапії є:

4.1. Надання кваліфікованої діагностичної та лікувально-профілактичної допомоги шляхом використання традиційних і сучасних методів рефлекторної діагностики та терапії;

4.2. Засвоєння та впровадження в практичну діяльність новітніх методів рефлекторної діагностики та терапії;

4.3. Консультації хворих за направленнями від лікарів інших спеціальностей;

4.4.  Консультування лікарів інших спеціальностей щодо впровадження в практику методів рефлекторної діагностики та терапії.

5. Керує роботою кабінету висококваліфікований фахівець, який отримав повну вищу медичну освіту за напрямком підготовки “лікувальна справа” або “педіатрія” та післявузівську освіту за фахом «рефлексотерапія», володіє теоретичними знаннями та практичними навичками в області рефлекторної діагностики та терапії у дорослих та дітей у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики, має сертифікат за фахом “рефлексотерапія”.

6.  Кабінет повинен мати достатнє приміщення для прийому хворих, здійснення лікувальних процедур, розміщення та зберігання медичного обладнання та документації, відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам щодо лікувальних кабінетів.

7. Оснащення кабінету рефлексотерапії здійснюється у відповідності з Табелем оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення.

                                                            

_________________________________________________________________________________________________________

  

                                                                   Примірне положення про лікаря-рефлексотерапевта

 
Загальні положення

 

Лікар-рефлексотерапевт – спеціаліст з повною вищою медичною освітою зі спеціальності “Лікувальна справа” або “Педіатрія”, має сертифікат за фахом “Рефлексотерапія”.

В своїй роботі лікар-рефлексотерапевт керується чинним законодавством України про охорону здоров‘я, нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров‘я і цим Положенням.

Лікар-рефлексотерапевт у своїй роботі підпорядковується керівникові лікувально-профілактичного закладу, а безпосередньо - його заступнику з лікувальної роботи або завідуючому поліклінічним відділенням. Також роботу лікаря-рефлексотерапевта координує обласний (міський) спеціаліст з рефлексотерапії.

Лікар-рефлексотерапевт здійснює наступні види діяльності:

4.1.    Забезпечує рефлексотерапевтичну допомогу хворим;

4.2. Здійснює нагляд за побічними реакціями терапії (дією лікарських засобів та немедикаментозного лікування);

4.3. Самостійно проводить амбулаторний прийом в поліклініках, медико-санітарних частинах та інших лікувально-діагностичних закладах для дорослих та дітей;

4.4. Здійснює лікувальну та профілактичну роботу в стаціонарах, поліклініках, санаторіях-профілакторіях та інших лікувально-профілактичних закладах для дорослих та дітей.

Лікар-рефлексотерапевт здійснює керівництво підпорядкованим йому середнім медичним персоналом.

Призначення та звільнення лікаря-рефлексотерапевта відбувається у відповідності з діючим законодавством про працю України.

 
Обов‘язки лікаря-рефлексотерапевта

 

Лікар-рефлексотерапевт зобов’язаний:

 1. Брати участь в організації комплексного процесу діагностики та лікування в лікувально-профілактичних закладах, в складенні плану обстеження пацієнта, в виборі об’єму та раціональних методик досліджень з метою отримання в мінімально короткі строки повної та достовірної діагностичної інформації.
 2. Організовувати або самостійно проводити необхідні діагностичні дослідження; з обґрунтуванням вибору засобів та методів рефлексотерапії призначати та контролювати необхідне лікування з урахуванням поєднання методів комплексної терапії, самостійно проводити лікарські маніпуляції.
 3. Здійснювати консультативну роботу, брати участь у визначенні та аналізі причин розходження показників, які отримані різними методами, за необхідністю брати участь в проведенні клініко-патоморфологічної експертизи.
 4. Виконувати практичну роботу з амбулаторного (стаціонарного) прийому пацієнтів в спеціалізованих медичних закладах або в закладах, які мають кабінети рефлексотерапії.
 5. Відповідати за дотримання характеристик робочого місця лікаря-рефлексотерапевта, обладнання та оснащення кабінету рефлексотерапії згідно встановлених вимог.
 6. Дотримуватися правил безпеки та санітарно-епідеміологічного режиму при проведенні досліджень та здійсненні лікувальних процедур.
 7. Оформлювати медичну документацію у відповідності з вимогами Міністерства охорони здоров’я України.
 8. Підвищувати кваліфікацію на курсах удосконалення та передатестаційних циклах не рідше одного разу на п’ять років у закладах післядипломної освіти.
 9. Консультувати лікарів лікувально-профілактичних закладів з питань застосування методів рефлексотерапії.
 10.  Популяризувати методи рефлексотерапії серед населення та медичної громадськості.

 

Права лікаря-рефлексотерапевта

 

Лікар-рефлексотерапевт має право:

 1. Призначати та самостійно проводити діагностичні, лікувальні та реабілітаційні процедури з використанням методів рефлексотерапії, застосовувати методи діагностики та лікування, які допущені  до використання в медичній практиці.
 2. Залучати в необхідних випадках лікарів інших спеціальностей до обстеження пацієнтів, призначати необхідні  для комплексного обстеження хворого методи інструментальної, функціональної та лабораторної діагностики.
 3. Контролювати роботу підпорядкованого йому середнього та молодшого медичного персоналу.
 4. Брати участь в нарадах, науково-практичних конференціях.

 

 

 

Відповідальність лікаря-рефлексотерапевта

 

      Лікар-рефлексотерапевт несе персональну відповідальність:

 1. За чіткість та своєчасність виконання своїх професійних обов’язків, які передбачені цим Положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я.
 2. За помилки ведення хворих, що потягли за собою негативні наслідки.
 3. За дотримання правил трудової безпеки та санітарно-протиепідемічного режиму під час проведення досліджень або здійснення лікувальних заходів.
 4. За правильне ведення медичної та іншої документації, яка передбачена  його професійними обов’язками.

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Примірне положення про молодшу медичну сестру кабінету (відділення) рефлексотерапії

 

Загальні положення

 

1. На посаду молодшої медсестри кабінету (відділення) рефлексотерапії (далі – РТ) призначається особа, яка пройшла індивідуальне навчання.

2. Молодша медсестра кабінету РТ безпосередньо підпорядковується старшій медсестрі кабінету.

3. В своїй роботі молодша медсестра кабінету (відділення) РТ керується розпорядженнями вищих за посадою осіб і цією інструкцією.

 

Обов’язки

 

1. Підготовка кабінету (приміщень відділення РТ) до прийому хворих, проведення вологого прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та провітрювання приміщення.

2. Нагляд за роботою систем гарячого та холодного водопостачання, опалення і повідомлення старшій медсестрі про виявлені неполадки.

3. Дотримання правил техніки безпеки  і охорони праці при роботі в кабінеті (відділенні).

4. Участь в заняттях з санітарно-технічного мінімуму.

 

Права

 

1. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків.

2. Вносити пропозиції старшій медичній сестрі відділення про покращення організації умов своєї праці.

 

Відповідає  за чітке і своєчасне виконання обов’язків, які передбачені цією інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників закладу.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Примірний Табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення кабінету рефлексотерапії

 

 

 

№ з/п

Найменування

Мінімальна необхідна кількість на кабінет

1.

Апарат для вимірювання артеріального тиску

1 шт.

2.

Апарат для електропунктурної діагностики та електропунктури, лазеропунктури, магнітопунктури, КВЧ-пунктури тощо

1 шт.

3

Аптечка для надання невідкладної допомоги

1 комплект

4

Банки медичні

20 шт.

5

Вазелін, крем/масло масажні

2 шт.

6

Вата (кульки)

100 шт.

7

Водопостачання холодною та гарячою водою

 

8

Голки для акупунктури (не менше)

400 шт.

9

Етиловий спирт: для голкорефлексотерапії

                             для обробки рук лікаря 

                                                           всього

 1. 5,0 г/процедуру,
 2. 5,0 г/процедуру
 3. 10,0 г/процедуру

10

Зажими медичні

5-10 шт.

11

Зонд для аурікулярних точок

3 шт.

12

Йоду настоянка (5% розчин)

50 мл

13

Кушетка медична

2 шт

14

Лейкопластир

3 шт.

15

Лоток  медичний

10 шт.

17

Мікроголки

350 шт.

18

Молоточок та/або валик для поверхневої РТ

3 шт.

19

Набір для аплікаційної РТ (пластини з різних металів, магніти та ін.)

6 шт.

20

Ножиці

1 шт.

22

Папір (нарізані смужки)

100 шт.

23

Пінцет анатомічний

3 шт.

24

Пінцет очний

1 шт.

25

Площа на одну кушетку

6 кв.м.

26

Сигари (мокси) полинні

5 шт.

27

Стерилізатор малогабаритний

1 шт.

28

Стетофонендоскоп

1 шт.

29

Стіл інструментальний

1 шт.

30

Стіл лікаря

1 шт.

31

Стіл медсестри

1 шт.

32

Стільці

2 шт.

33

Тумбочка

1 шт. на кушетку

34

Цубо (набір)

1 шт.

35

Шафа медична

1 шт.

36

Чашка Петрі

10 шт.

 

 

  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Примірне положення про санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим кабінетів (відділень) рефлексотерапії лікувально-профілактичних закладів

 

Загальні положення

 

З метою профілактики внутрішньолікарняної інфекції  в кабінеті рефлексотерапії необхідно:

 1. Максимально застосовувати медичний інструментарій (акупунктурні голки) одноразового використання;
 2. Суворо дотримуватися правил застосування, дезінфекції, передстерилізаційної очистки та стерилізації медичного інструментарію (акупунктурні голки, насадки для багатогольчастих молоточків), обладнання багаторазового використання (багатогольчасті аплікатори, багатогольчасті валики, пінцети, пробірки, чашки Петрі та ін.) під час та після проведення процедур, пов’язаних з порушенням цілісності шкірних покровів, контактом з поверхнею шкіри.
 3. Для будь-якої маніпуляції кожному хворому треба застосовувати окремий стерильний інструментарій (для інвазивного впливу) та продезінфікований – для неінвазивного впливу.
 4. Медичні інструменти всіх видів після кожного використання належить піддавати дезінфекції, ретельній передстерилізаційній  очистці та стерилізації згідно з галузевим стандартом  та інструктивно-методичними документами.

 

Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму

 

За дотримання санітарно-протиепідемічному режиму у кабінеті (відділенні) рефлексотерапії несе відповідальність медична сестра, яка також слідкує за виконанням персоналом внутрішнього трудового розпорядку, гігієнічного та лікувального режиму хворими, проводить зі складом відділення інструктажі щодо виконання комплексу протиепідемічних заходів. Щоденне прибирання всіх приміщень проводиться із застосуванням дезінфекційних засобів, зареєстрованих в установленому порядку для цих цілей. Дезінфектанти зберігаються в окремому приміщенні, на етикетках вказується концентрація та призначення розчинів.

При наявності у співробітників гнійничкових захворювань на руках робота проводиться в напальниках або гумових рукавичках, при простудних явищах співробітники повинні працювати в масках.

Старша медична сестра відділення слідкує за своєчасною та достатньою стерилізацією та дезінфекцією виробів медичного призначення в кабінеті (відділенні) рефлексотерапії.

 

 

Стерилізація та дезінфекція виробів медичного призначення у рефлексотерапевтичній службі

 

1. Загальні положення

 

 1. Методи, засоби і режими передстерілізаційної обробки, стерилізації та дезінфекції, що застосовуються в рефлексотерапії, є рівнозначними за ефективністю для кожного виду обробки, згідно з існуючими державними стандартами.

1.2.Контроль стерильності повинен виконуватися бактеріологічними лабораторіями санітарно-епідеміологічних станцій та лікувально-профілактичними закладами згідно з інструкціями, затвердженими МОЗ України.

1.3. Контроль роботи стерилізаторів виконується дезінфекційними станціями та дезінфекційними відділами санітарно-епідеміологічних станцій, згідно з інструкціями, затвердженими МОЗ України.

1.4. Контроль якості передстерілізаційної обробки та дезінфекції повинен проводитися лікувально-профілактичними закладами, санітарно-епідеміологічними та дезінфекційними станціями, згідно з інструкціями, затвердженими МОЗ України.

 

2. Передстерилізаційна обробка

 

2.1. Передстерилізаційній обробці повинні підпадати всі вироби перед їх стерилізацією з метою видалення білкових, жирових та механічних забруднень, а також лікарських препаратів.

2.2. Роз’ємні вироби (багатогольчасті молоточки та валики) повинні підпадати під передстерилізаційну обробку  в розібраному стані.

2.3.Передстерилізаційна обробка ручним засобом повинна виконуватися  відповідно до існуючого стандарту.

2.4.Після закінчення робочої зміни прилади повинні бути очищені механічним засобом шляхом  миття  із застосуванням миючих засобів.

2.5.Миючий розчин повинен включати компоненти відповідно до розробленого стандарту МОЗ України.

2.7.Інструменти в процесі експлуатації, передстерилізаційної обробки, стерилізації можуть бути пошкоджені, в тому числі корозією. Інструменти (акупунктурні голки) з явними плямами корозії,  механічними пошкодженнями, повинні видалятися із застосування.

 

3.  Стерилізація

 

3.1. Стерилізації повинні піддаватися всі вироби, які інвазійно контактують з тканинами організму,  в тому числі з кров’ю, та окремі види медичних інструментів, які в процесі експлуатації стикаються зі слизовою оболонкою та можуть викликати її пошкодження.

3.2. Стерилізація повинна виконуватися одним з існуючих стандартних методів, затверджених МОЗ України.

3.3.Стерилізація може проводитися в централізованих стерилізаційних відділеннях, вимоги до яких затверджені відповідними документами МОЗ України.

3.4. Допустимо зберігання індивідуальних наборів акупунктурних голок, простерилізованих згідно з існуючими правилами, в 96% етиловому спирті на протязі одного курсу лікування.

 

4. Дезінфекція

 

4.1.   Дезінфекції повинні підпадати всі вироби, які  мають поверхневий, а не інвазійний контакт з організмом людини.

Крім того, дезінфекції підпадають вироби медичного призначення, особам, які перенесли гепатит В чи гепатит з невизначеним діагнозом (вірусний гепатит), а також особам- носіям НВS-антигену.

Дезінфекція повинна виконуватися одним з методів, згідно з існуючими стандартами.

 

Вимоги до медичного обладнання

 

 1. Медичне обладнання, що використовується в кабінетах рефлексотерапії, повинне мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо його безпечності;
 2. Вимірювальна апаратура повинна мати позитивні результати метрологічного контролю.

 

===========================================================================================================

 

Додаток 26
до наказу МОЗ України
від 23 лютого 2000 р. N 33 

 

Штатні нормативи структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, діагностичних центрів, центрів медичної статистики

1. При формуванні штатів клінік науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів можуть застосовуватись штатні нормативи структурних підрозділів обласних лікарень та штатні нормативи, наведені в цьому додатку, і затверджуються Міністерством охорони здоров'я в індивідуальному порядку.

(пункт 1 додатка 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

2. Персонал відділення інтенсивної терапії гіпербаричної оксигенації

2.1. Завідуючий відділенням - лікар-анестезіолог, у т. ч. дитячий - 1 посада.

2.2. Лікар-анестезіолог, у т. ч. дитячий - 1 посада на 2 бароапарати в зміну.

2.3. Старша медична сестра-анестезистка - 1 посада.

2.4. Медична сестра-анестезистка - 1 посада на 2 бароапарати в зміну.

2.5. Інженер - 1 посада.

2.6. Молодша медична сестра - 1 посада в зміну.

2.7. Сестра-господиня - 1 посада.

Штати кабінетів (барозалів) гіпербаричної оксигенації:

лікар-анестезіолог - 1 посада;

медична сестра-анестезистка - 1 посада;

інженер - 0,5 посади.

Примітки:

1. Якщо при відділенні відкривається додатково барозал (кабінет), то застосовуються штатні нормативи для барозалів (кабінетів).

2. Якщо у відділенні працює одночасно три і більше барокамери, то додатково вводиться по 0,5 посади лікаря-анестезіолога і медичної сестри на кожну додаткову барокамеру.

3. У дистанційно-діагностичних кабінетах (центрах) серцево-судинних захворювань установлюються посади:

лікарів-кардіологів - до 1 цілодобового поста в залежності від обсягу роботи;

медичної сестри з функціональної діагностики - відповідно до посад лікарів.

Зазначені посади встановлюються понад посади медичного персоналу закладу.

4. У відділеннях (палатах) для хворих з гострими отруєннями встановлюються посади:

4.1. Лікарського персоналу:

лікарів-токсикологів - з розрахунку 1 посада на 5 ліжок і додатково 1 посада на відділення з числом ліжок не менше 25.

Обслуговування хворих у відділеннях у вечірній та нічний час, вихідні та святкові дні забезпечується лікарями, посади яких установлені цим пунктом, у межах їх робочого часу за обліковий період;

лікарів-психіатрів - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок;

у лабораторії лікарні, яка має відділення для хворих з гострими отруєннями, додатково встановлюється 1 посада лікаря-лаборанта;

посада завідуючого відділенням - лікаря-токсиколога встановлюється за наявності у відділенні не менше 25 ліжок.

4.2. Середнього медичного персоналу:

медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 15 ліжок;

медичних сестер для проведення активних методів детоксикації організму - 1 цілодобовий пост;

медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 25 ліжок;

у лабораторії лікарні, яка має у своєму складі відділення для хворих з гострими отруєннями, додатково встановлюється 1 цілодобовий пост лаборантів або фельдшерів-лаборантів;

старшої медичної сестри - відповідно до посади завідуючого відділенням.

4.3. Молодшого медичного персоналу:

молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку - 1 цілодобовий пост на 20 ліжок;

молодших медичних сестер-буфетниць у відділенні з числом ліжок не менше 25 - 1 посада у зміну;

молодших медичних сестер-прибиральниць у відділенні з числом ліжок не менше 25 - 1 посада;

у процедурному кабінеті посади молодших медичних сестер установлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету;

сестри-господині у відділенні з числом ліжок не менше 25 - 1 посада.

Примітка.У відділеннях для хворих з гострими отруєннями можуть організовуватись палати інтенсивної терапії з введенням посад лікарів-анестезіологів з розрахунку 1 цілодобовий пост на 6 ліжок та 1 цілодобовий пост медичних сестер на 6 ліжок.

5. Розділ 5 додатка 26 втратив чинність

(згідно з наказом Академії медичних наук України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.09.2003 р. N 65/462)

6. Розділ 6 додатка 26 втратив чинність

(згідно з наказом Академії медичних наук України,
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.09.2003 р. N 65/462)

7. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу відділень трансфузіології лікарень (з урахуванням обсягу донорської крові, яка заготовляється)

Найменування посад 

Кількість посад у залежності від обсягу заготівлі крові (літрів на рік) 

301 - 700 

701 - 1000 

1001 - 1500 

і обсягу заготівлі крові (літрів на місяць) 

25 - 60 

61 - 85 

86 - 120 

Завідуючий відділенням (лікар-трансфузіолог, лікар-терапевт) 

Лікар-терапевт  

0,5 

Лікар-лаборант  

0,5 

0,5 

Старша медична сестра  

Операційна медична сестра  

0,5 

0,5 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

Медичний реєстратор 

0,5 

Медична сестра 

Молодша медична сестра 

1,5 

 

Примітки:

1. При заготівлі крові до 300 літрів на рік (до 25 літрів на місяць) функціональні обов'язки з прийому донорів та забору в них крові покладаються у лікувально-профілактичному закладі на одне з відділень хірургічного профілю з уведенням в його штат однієї посади лікаря-хірурга або лікаря-трансфузіолога, однієї посади операційної медичної сестри, однієї посади молодшої медичної сестри.

2. При заготівлі плазми методом плазмофорезу понад 300 літрів на рік у штаті відділення трансфузіології вводиться додатково 0,5 посади лікаря-трансфузіолога і 0,5 посади операційної медичної сестри. У відділеннях трансфузіології із заготівлею крові понад 1500 літрів та плазми методом плазмофорезу понад 500 літрів на рік, штати встановлюються в залежності від обсягу роботи.

8. Штати медичного та іншого персоналу відділень відновного лікування районних, центральних районних, міських, центральних міських, обласних і республіканської (АР Крим) лікарень і додаткового загальнолікарняного персоналу зазначених закладів установлюються

1. Посади лікарського персоналу встановлюються відповідно до пп. 1 і 10 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування (додаток 14).

2. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 13, 16, 33 і 37 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування.

3. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 40 - 43, 45, 52 - 54 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування.

4. Педагогічні працівники та інші фахівці і спеціалісти:

посади логопедів установлюються в залежності від обсягу роботи.

5. Посади медичного та іншого загальнолікарняного персоналу встановлюються відповідно до пп. 6, 8, 22, 23 і 35 та примітки 1 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування на число ліжок відділень відновного лікування.

За наявності відповідно обладнаних кабінетів посади середнього медичного персоналу вводяться відповідно до п. 25 - 27.

9. Штатні нормативи медичного персоналу відділень заготівлі трупних тканин, кісткового мозку і крові

9.1. Посади медичного персоналу відділень заготівлі трупних тканин, кісткового мозку і крові встановлюються:

завідуючий відділенням лікар-патологоанатом - 1 посада;

лікар-патологоанатом - 2 посади;

операційна медична сестра - 3 посади;

лаборант - 1 посада;

медичний реєстратор - 1 посада;

молодша медична сестра - 3 посади на відділення та 1 на автомашину, що призначена для доставки трупів.

Примітка. Відділення заготівлі трупних тканин, кісткового мозку і крові створюються за даними нормативами виходячи з 200 розтинів померлих на рік.

10. Штати пунктів (відділень) невідкладної медичної допомоги вдома

Штати пункту невідкладної медичної допомоги вдома встановлюються:

1. Посада завідуючого пунктом установлюється замість 0,5 посади лікаря.

2. Лікар-терапевт - з розрахунку 1 посада на 30 тис. дорослого населення у зміну.

3. Лікар-педіатр - з розрахунку 1 посада на 20 тис. дитячого населення у зміну.

4. Фельдшер (медична сестра) з прийому викликів - диспетчер - 1 посада на пункт (відділення) у зміну.

5. Медична сестра - відповідно до посад лікарів.

6. Водій - 1 посада на кожну автомашину невідкладної медичної допомоги вдома у зміну.

7. Молодша медична сестра - 1 посада на пункт у зміну.

Примітка. Режим роботи пункту невідкладної медичної допомоги вдома визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

11. Тимчасові штатні нормативи цілодобових травматологічних пунктів

1. Завідуючий пунктом - лікар-ортопед-травматолог, у т. ч. дитячий - 0,5 посади (замість посади лікаря).

2. Лікар-ортопед-травматолог, у т. ч. дитячий - 1 цілодобовий пост.

3. Медична сестра - 1 цілодобовий пост.

4. Операційна медична сестра - 1 цілодобовий пост.

5. Рентгенлаборант - 1 цілодобовий пост.

6. Молодша медична сестра - 1 цілодобовий пост.

7. Технік-ортезист-гіпсовиливальник - 2 посади.

Примітка.

Цілодобовий травматологічний пункт відкривається за рішенням органу охорони здоров'я за наявності обсягу роботи у складі травматолого-ортопедичних, травматологічних та хірургічних підрозділів лікарень:

в центральних районних лікарнях;

в обласних, центральних міських, міських районних лікарнях, або в одній з поліклінік міста;

у обласних, міських дитячих лікарнях або іншому спеціалізованому закладі, де функціонує дитяче травматолого-ортопедичне відділення.

12. Тимчасові штатні нормативи медичних працівників центральних стерилізаційних

Посади молодших медичних сестер центральних стерилізаційних уводяться в лікувально-профілактичних закладах, виходячи з обсягів роботи та норм витрат часу на стерилізацію виробів медичного призначення. У кожній стерилізаційній установлюється посада старшої медичної сестри.

13. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу ендоскопічних відділень (кабінетів)

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-ендоскопістів уводяться, виходячи з обсягу роботи та розрахункових норм часу на одне ендоскопічне дослідження:

Найменування досліджень 

Розрахункова норма часу на 1 дослідження
(в хвилинах) 

Діагностичне 

Лікувально-діагностичне 

дорослим 

дітям 

дорослим 

дітям 

1. 

Езофагоскопія 

30 

40 

60 

70 

2. 

Езофагогастроскопія 

45 

50 

60 

70 

3. 

Езофагогастродуаденоскопія 

55 

60 

70 

80 

4. 

Езофагогастродуаденоскопія при ретроградній холангіопанкреатографії 

90 

90 

120 

120 

5. 

Еюноскопія 

80 

90 

120 

120 

6. 

Холедохоскопія 

60 

90 

7. 

Фістулохоледохоскопія 

90 

120 

8. 

Ректоскопія 

25 

30 

40 

50 

9. 

Ректосигмоїдоскопія 

60 

60 

90 

90 

10. 

Ректосигмоїдоколоноскопія 

100 

120 

150 

150 

11. 

Епіфаринго-ларингоскопія 

40 

45 

45 

50 

12. 

Трахеобронхоскопія 

50 

65 

80 

85 

13. 

Торакоскопія 

90 

90 

120 

120 

14. 

Медіастиноскопія 

90 

90 

120 

120 

15. 

Лапароскопія 

90 

90 

120 

120 

16. 

Фістулоскопія 

60 

70 

90 

90 

17. 

Цистоскопія 

30 

30 

60 

60 

18. 

Гістероскопія 

40 

40 

50 

50 

19. 

Вентрикулоскопія 

50 

50 

80 

80 

20. 

Нефроскопія 

100 

100 

120 

120 

21. 

Артроскопія 

60 

70 

90 

100 

22. 

Артеріоскопія 

60 

60 

90 

90 

23. 

Сигмоскопія 

20 

20 

  

  

24. 

Колоноскопія тотальна 

100 

100 

  

  

25. 

Цистоурескопія 

30 

30 

  

  

26. 

Уротеропієлоскопія 

40 

40 

  

  

Ендоскопічні операції 

  

  

  

  

1. 

На органах черевної порожнини (за винятком геміколектомії, резекції шлунка, гастроектомії) 

  

  

210 

210 

2. 

Геміколектомія, резекція шлунка, гастроектомія 

  

  

360 

360 

3. 

На органах грудної порожнини 

  

  

360 

360 

4. 

На органах малого таза 

  

  

210 

210 

5. 

Зачеревного простору 

  

  

210 

210 

6. 

Середостіння 

  

  

210 

210 

7. 

Черепа 

  

  

210 

210 

 

2. Розрахункові норми часу на ендоскопічні операції визначені для лікарів-ендоскопістів, які здійснюють оперативні втручання.

3. Посада завідуючого відділенням уводиться за наявності в штаті не менше 3-х посад лікарів-ендоскопістів, замість 0,5 посади лікаря.

4. Анестезіологічне забезпечення досліджень здійснюється за рахунок відповідних підрозділів лікувально-профілактичного закладу.

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

1. Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-ендоскопістів, уключаючи посаду завідуючого ендоскопічним відділенням.

При проведенні бронхоскопічних досліджень посада медичної сестри-анестезистки вводиться відповідно до посади лікаря-анестезіолога.

При застосуванні інвазивних методів втручання під контролем ехоскопії, посади операційних медичних сестер уводяться відповідно до посад лікарів з ультразвукової діагностики, які застосовують такі методи, замість посад медичних сестер.

2. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням, замість 0,5 посади медичної сестри.

Молодший медичний та інший персонал

Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря-ендоскопіста, включаючи посаду завідуючого ендоскопічним відділенням, але не менше 1 посади.

Примітки:

1. Ендоскопічні відділення (кабінети) організовуються в лікувально-профілактичних закладах за наявності відповідного обладнання та обладнаного приміщення.

2. При дослідженні дітей норми часу збільшуються на 10 відсотків.

14. Про штати лабораторій

При організації в складі клініко-діагностичних лабораторій бактеріологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних, серологічних відділів посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів та молодших медичних сестер уводяться в їх штати в залежності від обсягу роботи та норм навантаження понад посади медичного персоналу клініко-діагностичних лабораторій.

З метою поліпшення якості бактеріологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних, серологічних аналізів, розстановки та використання медичних кадрів дозволяється створення централізованих бактеріологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних, серологічних лабораторій в одному з закладів охорони здоров'я району, міста.

Штати медичного персоналу централізованих лабораторій уводяться за рахунок чисельності посад лабораторій тих закладів охорони здоров'я, які обслуговуються централізованими лабораторіями.

При цьому замість однієї посади лікаря-лаборанта може вводитись посада завідуючого, який повинен виконувати роботу лікаря-лаборанта в повному обсязі за наявності в штаті лабораторій до 6 посад лікарів-лаборантів, в обсязі 50 % - за наявності в штаті лабораторій більше 6 лікарів-лаборантів та лаборантів.

Для забезпечення контролю якості лабораторних досліджень у штати лікарень, які є організаційно-методичними і контрольними центрами з лабораторної служби, вводиться додатково посада лікаря-лаборанта.

Посади медичного персоналу лабораторних відділів у складі клініко-діагностичних лабораторій установлюються виходячи з обсягу роботи з розрахунку на рік:

а) Бактеріологічний відділ

При виконанні 20000 бактеріологічних одиниць:

лікар-бактеріолог - 1 посада;

лаборант з бактеріології - 2 посади;

молодша медична сестра - 1 посада;

б) Біохімічний відділ

При проведенні 40000 біохімічних досліджень на рік:

лікар-лаборант з клінічної біохімії - 1 посада;

фельдшер-лаборант (лаборант) - 3 посади;

молодша медична сестра - 1 посада;

в) Серологічний відділ

При проведенні 30000 серологічних досліджень на рік:

лікар-лаборант - 2 посади;

фельдшер-лаборант (лаборант) - 1 посада;

молодша медична сестра - 1 посада;

г) Лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції:

лікар-лаборант - 1 посада;

фельдшер-лаборант - 2 посади;

молодша медична сестра - 1 посада.

Примітка. 1. Лабораторія діагностики СНІДу створюється в республіканському (АР Крим), обласних, Київському та Севастопольському міських центрах СНІДу, або в іншому із закладів охорони здоров'я міста (району), виходячи з потреби адміністративного регіону та розрахункових норм на проведення досліджень 180 зразків сироваток крові у зміну.

2. Посади лікарів-лаборантів за спеціальностями "клінічна лабораторна діагностика", "генетика лабораторна", "лабораторна імунологія" дозволяється замінювати за відомістю заміни на посади "біолог"; за спеціальністю "клінічна біохімія" - на посади "біохімік"; за спеціальністю "бактеріологія" - на посади "бактеріолог"; за спеціальністю "вірусологія" - на посади "мікробіолог";

(примітка після підпункту "г" пункту 14 до додатка 26 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2008 р. N 122)

ґ) Цитологічний відділ

При проведенні 6000 діагностичних цитологічних досліджень на рік:

лікар-лаборант-цитолог - 1 посада;

фельдшер-лаборант (лаборант) - 1 посада;

молодша медична сестра - 1 посада.

При виконанні 50000 діагностичних цитологічних досліджень при проведенні профоглядів:

лікар-лаборант - 1 посада;

фельдшер-лаборант (лаборант) - 3 посади;

молодша медична сестра - 1 посада.

д) Імунологічний відділ

лікар-імунолог-лаборант - 1 посада;

фельдшер-лаборант (лаборант) - 2 посади;

молодша медична сестра - 1 посада.

е) Імунологічна лабораторія

завідуючий лабораторією лікар-імунолог-лаборант - 1 посада;

лікар-імунолог-лаборант - 3 посади;

фельдшер-лаборант (лаборант) - 10 посад;

молодша медична сестра - 2 посади.

Примітка.Імунологічна лабораторія може організовуватись у обласних, міських лікарнях на 300 і більше ліжок.

15. Штати міжрайонних спеціалізованих відділень центральних районних, районних і міських лікарень

Штати встановлюються за нормативами стаціонарів лікарень, а в поліклініках - за нормативами поліклінік із уведенням додаткових посад у залежності від чисельності прикріпленого населення інших районів, що відображається в довідках про показники для розрахунку штатів.

Функції міжрайонного спеціалізованого відділення виконує відповідне відділення стаціонару або поліклініки районних, центральних районних, центральних міських та міських лікарень за рішенням обласного органу охорони здоров'я.

16. Про відділи автоматизованих систем управління (обчислювального центру) закладів охорони здоров'я

1. Відділи автоматизованих систем управління (обчислювальні центри) створюються у підвідомчих закладах за рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи і наявності відповідного обладнання.

2. Відділ АСУ є самостійним структурним підрозділом закладу охорони здоров'я, фінансування якого проводиться в межах коштів, які виділені закладу, а також за рахунок коштів від госпдоговірної діяльності відділу (центру).

Організаційна структура і штати відділу (центру) АСУ затверджуються керівником відповідної вищестоящої організації.

17. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу анестезіологічних груп, відділень анестезіології без ліжок і з ліжками для інтенсивної терапії, відділень (палат) інтенсивної терапії лікувально-профілактичних закладів

1. Лікарський персонал

1.1. У структурних підрозділах служби анестезіології та інтенсивної терапії працюють лікарі-анестезіологи, в т. ч. дитячі, та лікарі за профілем підрозділу (закладу), які пройшли спеціальну підготовку за спеціальністю "анестезіологія" або "дитяча анестезіологія".

1.2. Посади лікарів-анестезіологів або лікарів за профілем підрозділу (закладу) встановлюються:

1.2.1. З розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень 

Кількість ліжок 

Кардіохірургічне, хірургічне торакальне, туберкульозне легенево-хірургічне, політравми 

25 

Опікове, онкохірургічне 

40 

Нейрохірургічне, хірургічне, нейротравматологічне, стоматологічне 

50 

Відділення хірургічного профілю інших найменувань для дорослих (ортопедо-травматологічне, акушерсько-гінекологічне та інших найменувань) 

80 

Отоларингологічне і офтальмологічне  

  

для дорослих 

75 

для дітей 

40 

Хірургічне відділення для дітей 

30 

Відділення хірургічного профілю інших найменувань для дітей 

40 

 

За наявності в лікарні чи пологовому будинку 75 ліжок хірургічного профілю, а в центральній районній лікарні та онкологічному диспансері - 50 ліжок хірургічного профілю встановлюється не менше однієї посади лікаря-анестезіолога.

У закладах, які надають екстрену цілодобову медичну допомогу з числом ліжок хірургічного профілю не менше 150, у ЦРЛ та дитячих лікарнях - не менше 100, додатково встановлюється 3,75 посади лікарів-анестезіологів.

1.2.2. У стоматологічних поліклініках установлюється з розрахунку одна посада лікаря-анестезіолога на 20 посад лікарів-стоматологів.

1.2.3. До одного цілодобового поста з урахуванням посад, установлених згідно з пунктом 1.2:

у пологових будинках на 100 і більше ліжок;

в онкологічних диспансерах на 150 і більше ліжок;

1.3. Для забезпечення роботи відділень інтенсивної терапії та відділень анестезіології з ліжками інтенсивної терапії встановлюється:

1.3.1. Цілодобовий пост лікарів-анестезіологів, у т. ч. дитячих, або лікаря за профілем відділення (закладу) на 6 - 11 ліжок.

1.3.2. Один цілодобовий пост і додатково 3 посади лікарів-анестезіологів, у т. ч. дитячих, або лікарів за профілем відділення (закладу) на 12 - 15 ліжок.

1.3.3. Цілодобовий пост лікарів-анестезіологів дитячих або лікарів за профілем відділення на кожні 4 ліжка відділень інтенсивної терапії новонароджених.

1.4. Посади лікарів-лаборантів для забезпечення роботи експрес-лабораторій встановлюються:

1.4.1. 2 посади на 6 - 11 ліжок, 1 цілодобовий пост на 6 - 11 ліжок для хворих після операцій зі штучним кровообігом.

1.4.2. 1 цілодобовий пост на 12 і більше ліжок.

1.4.3. 1 цілодобовий пост на 6 ліжок інтенсивної терапії новонароджених.

1.5. Посада завідуючого відділенням анестезіології встановлюється в залежності від кількості посад лікарів-анестезіологів у відділеннях:

1.5.1. Від 3 до 7 - замість однієї посади лікаря.

1.5.2. Від 7 до 12 - замість 0,5 посади лікаря.

1.5.3. Понад 12 - 1 посада понад установлені посади лікарів-анестезіологів.

1.6. Посади завідуючих загальними, вузькоспеціалізованими відділеннями інтенсивної терапії, відділеннями анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії встановлюються замість 0,5 посади лікаря-анестезіолога незалежно від кількості посад лікарів-анестезіологів.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

2.1. Посади медичних сестер-анестезистів установлюються з розрахунку:

2.1.1. 1,5 посади на кожну посаду лікаря-анестезіолога, передбачену п. 1.2.1, та 0,5 посади на кожну посаду лікаря-анестезіолога, передбачену п. 1.2.2.

2.1.2. 1,5 посади на кожну посаду лікаря-анестезіолога, встановлену п. 1.2.3.

2.2. Для забезпечення роботи палат інтенсивної терапії відділень анестезіології, відділень інтенсивної терапії посади середнього медичного персоналу встановлюються:

2.2.1. Медичних сестер - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 3 ліжка та на кожні 2 ліжка для новонароджених та недоношених дітей.

2.2.2. Фельдшерів-лаборантів (лаборантів) - 1 цілодобовий пост за наявності 6 - 15 ліжок.

2.2.3. 1 цілодобовий пост маніпуляційних медичних сестер для новонароджених.

2.3. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється у кожному відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, відділеннях інтенсивної терапії.

3. Молодший медичний та інший персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими у палатах, відділеннях інтенсивної терапії встановлюються з розрахунку - один цілодобовий пост на 6 ліжок та на кожні 6 ліжок для недоношених новонароджених дітей.

3.2. У штаті експрес-лабораторії встановлюється 1 пост молодшої медичної сестри-прибиральниці.

3.3. Посада сестри-господині встановлюється в штаті відділення анестезіології, яке має палати для інтенсивної терапії, відділенні інтенсивної терапії.

4. Технічний персонал

Посада техніка вводиться для обслуговування медичного обладнання відділення за наявності 6 і більше ліжок інтенсивної терапії.

Примітки:

1. Для забезпечення оптимально ефективної цілеспрямованої анестезіологічної допомоги створюються відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії у складі таких лікувально-профілактичних закладів:

1.1. У обласних, республіканських (АР Крим) лікарнях для дорослих і дітей незалежно від їх потужності.

1.2. У міських, центральних міських лікарнях за наявності в лікарні не менше 150 ліжок хірургічного профілю.

1.3. У центральних районних лікарнях, клініках НДІ, онкологічних і протитуберкульозних диспансерах за наявності в лікарні (диспансері) не менше 60 ліжок хірургічного профілю, з яких не менше 25 % ліжок інтенсивної терапії виділяється для надання допомоги дітям з уведенням посад лікарів-анестезіологів дитячих або лікарів дитячих за профілем ліжок.

1.4. У дитячих міських лікарнях на 250 і більше ліжок за наявності в лікарні не менше 50 ліжок хірургічного профілю.

1.5. В одній з дитячих лікарень міста за наявності у всіх дитячих лікарнях міста (міського адміністративного району) сумарно не менше 200 ліжок, у тому числі не менше 50 ліжок хірургічного профілю.

1.6. У лікарнях швидкої медичної допомоги з числом ліжок інтенсивної терапії не менше 15 окремо від відділення інтенсивної терапії загального профілю.

1.7. Число ліжок у палатах інтенсивної терапії у складі відділення анестезіології визначається місцевими органами охорони здоров'я і не може перевищувати 15 ліжок на одне відділення анестезіології.

2. Для ефективного лікування хворих із загрозливими, критичними і термінальними станами в складі лікувально-профілактичних закладів організовуються відділення інтенсивної терапії загального профілю потужністю не більше 15 ліжок, для лікарень швидкої медичної допомоги - 24 ліжка, за таких умов:

2.1. У містах з населенням від 200 тис. чоловік і більше в одній з багатопрофільних лікарень.

2.2. У складі великих багатопрофільних лікарень з кількістю ліжок не менше 300 для дорослих і не менше 200 для дітей.

2.3. У дитячих міських лікарнях на 200 і більше ліжок або у всіх дитячих лікарнях міста меншої потужності за наявності в них (сумарно) не менше 200 ліжок, без врахування дитячих ліжок республіканських (АР Крим) і обласних лікарень.

3. В лікарнях, де зосереджені хворі з однотипною (близькою за етіопатогенезом) патологією, для підвищення ефективності лікування, виходячи з економічних міркувань, створюються вузькоспеціалізовані відділення інтенсивної терапії потужністю не більше 6 ліжок у таких лікувально-профілактичних закладах:

3.1. В інфекційних лікарнях або в одній із інфекційних лікарень міста з сумарною кількістю ліжок не менше 200, у інфекційних відділеннях з числом ліжок 100 і більше у багатопрофільних лікарнях.

3.2. У дитячих інфекційних лікарнях на 80 і більше ліжок або в одній із дитячих лікарень, що має інфекційне відділення, при загальній потужності дитячого інфекційного ліжкового фонду міста або адміністративного району 80 і більше.

3.3. У лікарнях, які мають у своєму складі відділення патології новонароджених, пологових будинках, в центрах перинатальної патології.

3.4. У кардіологічному, психоневрологічному, ендокринологічному, радіаційного захисту населення та інших диспансерах, а також у психіатричних лікарнях.

3.5. У лікарнях, які мають у своєму складі відділення гострої коронарної недостатності, гострої судинно-мозкової недостатності з ліжками для інтенсивної терапії або відділення інтенсивної терапії загального профілю.

3.6. У токсикологічних центрах та лікарнях, які мають у своєму складі токсикологічні відділення, якщо в цих лікарнях немає відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії або відділення інтенсивної терапії загального профілю.

3.7. У лікарнях, де концентруються хворі, для лікування яких застосовуються методи екстракорпоральної детоксикації (терміновий гемодіаліз, гемосорбція, плазмофорез, ультрафільтрація та інші), створюються відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації. Ліжка цих відділень переважно використовують для надання допомоги хворим з гострою патологією і першочергового надання допомоги хворим відділень анестезіології та інтенсивної терапії інших профілів.

3.8. У закладах, де проводиться знеболювання при маніпуляціях інтенсивної терапії і екстракорпорального очищення крові, встановлюється додатково в штаті відділення 1 посада лікаря-анестезіолога та 1 посада медичної сестри-анестезистки.

18. Штатні нормативи медичного персоналу відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики лікувально-профілактичних закладів

1. Лікарський персонал

Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються в залежності від обсягу роботи і діючих розрахункових норм часу на ультразвукові обстеження за наявності відповідного обладнання.

Посада завідуючого відділенням установлюється за наявності в штаті не менше 3 посад лікарів з ультразвукової діагностики замість посади лікаря.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів з ультразвукової діагностики, включаючи посаду завідуючого відділенням.

Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням замість посади медичної сестри.

3. Молодший медичний та інший персонал

Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря з ультразвукової діагностики, включаючи посаду завідуючого відділенням.

Примітки:

1. Анестезіологічне забезпечення інвазивних втручань під контролем ультразвукової діагностики та проведення цитологічних, гістологічних, бактеріологічних, біохімічних та інших досліджень матеріалу, отриманого внаслідок втручань, здійснюється за рахунок штатів відповідних підрозділів.

2. Посади інженерів для забезпечення функціонування установок відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 6 діючих апаратів.

Розрахункові норми часу на проведення ультразвукових досліджень

1. 

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: 

  

1.1. 

Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка 

40 хв. 

1.2. 

За окремими органами: 

  

  

печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 

15 хв. 

  

печінка 

10 хв. 

  

жовчний міхур + жовчні протоки 

10 хв. 

  

підшлункова залоза 

15 хв. 

  

селезінка + судини портальної системи 

15 хв. 

2. 

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи: 

  

2.1. 

Для чоловіків: 

  

2.1.1. 

Комплексно:  

  

  

нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза 

40 хв. 

2.1.2. 

За окремими органами: 

  

  

нирки + надниркові залози 

15 хв. 

  

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 

10 хв. 

  

передміхурова залоза 

10 хв. 

  

яєчки 

10 хв. 

2.2.  

Для жінок: 

  

2.2.1. 

Комплексно:  

  

  

нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники 

45 хв. 

2.2.2. 

Комплексно: 

  

  

матка + яєчники 

25 хв. 

  

матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода 

45 хв. 

3. 

Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: 

  

3.1. 

Інтраректальні дослідження передміхурової залози 

25 хв. 

3.2. 

Інтраректальні дослідження стінок прямої кишки 

25 хв. 

3.3 

Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів 

25 хв. 

3.4. 

Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів 

25 хв. 

3.5. 

Черезстравохідна ехокардіографія, ендоехомедіастенографія  

40 хв. 

4. 

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:  

  

4.1. 

Щитовидна залоза 

20 хв. 

4.2. 

Молочні залози (з двох сторін) 

30 хв. 

4.3. 

Слинні залози 

15 хв. 

4.4.  

Лімфатичні вузли 

15 хв. 

4.5. 

М'які тканини 

15 хв. 

4.6. 

Кістки та суглоби (в залежності від складності) 

20 - 30 хв. 

5. 

Ультразвукові дослідження судин 

  

5.1. 

Периферичні судини 

20 хв. 

5.2. 

Допплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному режимі 

45 хв. 

5.3. 

Допплерографія судин в імпульсному режимі 

40 хв. 

5.4. 

Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням 

45 хв. 

5.5. 

Транскраніальна допплерографія судин головного мозку 

60 хв. 

6. 

Ультразвукові дослідження органів грудної клітини 

  

6.1. 

Середостіння 

20 хв. 

6.2. 

Плевральна порожнина 

20 хв. 

6.3. 

Вилочкова залоза 

20 хв. 

6.4. 

Ехокардіографія 

30 хв. 

6.5. 

Ехокардіографія з кольоровим картуванням 

45 хв. 

6.6. 

Ехокардіографія з допплерівським аналізом 

45 хв. 

7. 

Ультразвукові дослідження новонароджених 

  

7.1. 

Головного мозку 

30 хв. 

7.2. 

Внутрішніх органів 

30 хв. 

7.3. 

Суглобів та кісток 

30 хв. 

8. 

Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів 

  

8.1. 

Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м'яких тканин 

30 хв. 

8.2. 

Те саме із експрес-цитологічним дослідженням 

50 хв. 

8.3. 

Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів 

45 хв. 

8.4. 

Те саме із експрес-цитологічним дослідженням 

60 хв. 

8.5. 

Лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та м'яких тканин 

50 хв. 

8.6. 

Лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини малого таза 

60 хв. 

8.7. 

Установлення зовнішніх дренажів у черевну порожнину, зачеревний простір, порожнину малого таза, жовчний міхур, порожнини кіст та абсцесів внутрішніх органів тощо 

60 хв. 

8.8. 

Черезшкірне дренування жовчних протоків, сечовивідної системи під контролем ехоскопії та рентгеноскопії 

90 хв. 

8.9. 

Ультразвукова гістеросальпінгографія (ехогідротубація) 

60 хв. 

9. 

Спеціальні ультразвукові дослідження 

  

9.1. 

Ехоенцефалографія у режимі А 

20 хв. 

9.2. 

Ехоофтальмографія 

30 хв. 

9.3. 

Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової залози 

60 хв. 

9.4. 

Стрес-ехокардіографія 

120 хв. 

9.5. 

Контрастна ехокардіографія 

90 хв. 

9.6. 

Комплексне ультразвукове дослідження серця (контрастна ехокардіографія + трансезофагеальна допплерографія + кольорове допплерівське картування)  

120 хв. 

 

 

Примітки:

1. Денні норми навантаження на лікаря з ультразвукової діагностики визначаються, виходячи із затвердженої норми робочого тижня (38,5 год.). Розрахункова норма навантаження на лікаря становить 40 умовних одиниць (за 1 умовну одиницю приймається ультразвукове дослідження тривалістю 10 хвилин).

2. При дослідженні дітей норми часу збільшуються на 10 %.

3. При дослідженні післяопераційних хворих норми часу збільшуються на 25 - 50 % у залежності від стану здоров'я пацієнтів.

4. При впровадженні нових методик та видів ультразвукових досліджень або лікувальних маніпуляцій під контролем ехоскопії норми часу встановлюються адміністрацією лікувально-профілактичного закладу на основі хронометражу та обов'язково погоджуються з головним спеціалістом з ультразвукової діагностики області (міста) і затверджуються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням.

19. Штатні нормативи медичного персоналу для флюорографічних обстежень з профілактичною метою в амбулаторних (у т. ч. виїзних) умовах

1. Посади медичного персоналу для флюорографічних обстежень населення, прикріпленого до закладу з цією метою, встановлюються у штаті рентгенівського відділення (кабінету) лікувально-профілактичного закладу за наявності відповідних апаратів та установок, які функціонують (стаціонарні, пересувні):

1.1. Лікаря-рентгенолога з розрахунку 1 посада:

а) на 80 тис. чоловік населення для проведення профілактичної флюорографії органів грудної клітки;

б) на 160 тис. чоловік населення для забезпечення мамографії (флюоромамографії) молочних залоз жінок, старших 35 років.

1.2. Середнього медичного персоналу (рентгенлаборантів, медичних реєстраторів) з розрахунку 1 посада (сумарно):

а) на 40 тис. чоловік населення при проведенні флюорографічних обстежень;

б) на 27 тис. чоловік населення при проведенні флюорографічних і мамографічних обстежень.

2. Посади медичного персоналу, передбачені у цьому пункті, встановлюються для лікувально-профілактичних закладів, на які покладено проведення флюорографічних і мамографічних обстежень населення з профілактичною метою.

Примітки:

1. Чисельність населення (дорослих і дітей), прикріпленого для флюорографічного обстеження органів грудної клітки з профілактичною метою, визначається органом охорони здоров'я за підпорядкуванням на підставі даних органів статистики.

Кількість населення, прикріпленого для зазначених вище цілей до всіх закладів відповідної території (міста, району тощо), не може перевищувати його чисельності за даними органів статистики, за винятком населення, що забезпечується флюорографічним обстеженням підвідомчими закладами охорони здоров'я, крім закладів системи Міністерства оборони, МВС та СБУ.

2. При розрахунку чисельності посад застосовується порядок округлення, встановлений для обласних лікарень.

20. Штатні нормативи медичного персоналу централізованих серологічних лабораторій

1. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 150 сироваток, які досліджуються протягом робочого дня, але не менше 1 посади на лабораторію.

У штаті серологічних лабораторій, які ставлять реакції імобілізації блідих трепонем (тест Нельсона), додатково встановлюється 1 посада лікаря-лаборанта і 1 посада лаборанта.

У централізованих серологічних лабораторіях обласних, республіканському (АР Крим) шкірно-венерологічних диспансерах, які ставлять реакції імунофлюоресценції (РІФ), додатково встановлюється 1 посада лікаря-лаборанта і 1,5 посади фельдшера-лаборанта.

2. У кожній лабораторії встановлюється посада завідуючого лабораторією замість 1 посади лікаря-лаборанта при числі посад лікарів до 10, понад посади лікарів при числі посад лікарів понад 10.

3. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 75 сироваток, які досліджуються протягом робочого дня.

4. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада молодшої медичної сестри на 2 посади лікарів-лаборантів з урахуванням посади завідуючого.

Примітка.Штатні нормативи централізованих серологічних лабораторій застосовуються при розрахунках штатів обласних, республіканського (АР Крим) шкірно-венерологічних диспансерів, а також одного з диспансерів міста, де відсутні обласні диспансери за рішенням органу охорони здоров'я.

21. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу Республіканського медико-генетичного центру Автономної Республіки Крим і міжобласних медико-генетичних центрів

Найменування посади 

Кількість посад 

Завідуючий - лікар-генетик 

Лікар-педіатр 

Лікар-акушер-гінеколог 

Лікар-ендокринолог 

Лікар-невролог дитячий 

Лікар з ультразвукової діагностики 

Лікар-лаборант-генетик 

Медична сестра 

Фельдшер-лаборант 

Молодша медична сестра 

Медичний реєстратор 

Інженер-програміст 

 

Примітки:

1. Штати медико-генетичних центрів установлені за умови роботи центру в дві зміни, виходячи з розрахунку навантаження:

медико-генетичний прийом 1300 сімей на рік: 1 лікар-генетик; 1 медична сестра;

на 260 - 280 цитогенетичних досліджень: 1 лікар-лаборант-генетик, 1 фельдшер-лаборант;

на 100 клітинних культур амніотичної рідини чи 300 біоптатів хоріону: 1 лікар-лаборант-генетик, 1 фельдшер-лаборант.

2. До роботи в центрі можуть залучатися лікарі-спеціалісти, які пройшли спеціалізацію з медичної генетики.

3. Штати центрів установлюються в межах та за рахунок загальної штатної чисельності закладу, на базі якого організовуються центри за рішенням органу охорони здоров'я, і є їх структурним підрозділом.

22. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу обласних (міських) медико-генетичних кабінетів (консультацій), міжрайонних медико-генетичних кабінетів

Найменування посади 

Кількість посад 

обласні (міські) медико-генетичні кабінети (консультації) 

міжрайонні медико-генетичні кабінети  

Завідуючий - лікар-генетик 

Лікар-педіатр 

1  

Лікар-акушер-гінеколог 

Лікар з ультразвукової діагностики 

1,5 

Лікар-лаборант-генетик 

Фельдшер-лаборант 

Медична сестра 

3,5 

Молодша медична сестра 

Медичний реєстратор 

  

 

Примітка.До роботи в кабінетах (консультаціях) можуть залучатись лікарі-спеціалісти, які пройшли спеціалізацію з медичної генетики.

24. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу обласних (міських) центрів планування сім'ї та репродукції людини

Рекомендована структура штатів центру

1. Адміністративний відділ 

Керівник (зав. відділом) Центру - 1

Старша медична сестра - 1

Сестра-господиня - 1

2. Організаційно-методичний кабінет

Лікар-методист - 1

Медичний статистик - 2

Оператор комп'ютерної техніки - 1

3. Кабінет планування сім'ї і кабінет реабілітації репродуктивної функції подружніх пар

Лікар-акушер-гінеколог 

Психолог 

Лікар-уролог (андролог) 

Лікар-сексопатолог 

Лікар-ендокринолог 

0,5 

Лікар-імунолог 

0,5 

Лікар-лаборант 

Лікар-анестезіолог 

0,5 

Акушерка 

Медична сестра 

Медична сестра маніпуляційного кабінету 

Медична сестра анестезистка 

Фельдшер-лаборант 

0,5 

Медичний реєстратор 

0,5 

Молодша медична сестра 

 

4. Перинатальні центри, центри охорони материнства і дитинства, центри здоров'я жінок організовуються на базі існуючих закладів охорони здоров'я за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів.

5. Кабінет дитячої гінекології та підліткової гінекології і статевого виховання підлітків*.

____________
* За умови, якщо кабінет дитячої та підліткової гінекології і статевого виховання підлітків уже створений і діє у складі поліклініки, дитячої поліклініки чи дитячої консультації, створювати його в Центрі недоцільно.

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку - 1

Акушерка - 1

25. Про штати відділень мікрохірургії у лікарнях (крім відділень мікрохірургії ока та ЛОР-органів)

Штати відділень мікрохірургії встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи з організацією у кожному з них не менше 2 цілодобового постів лікарів-хірургів і 1 цілодобового посту операційних медичних сестер. Посади лікарів-анестезіологів і медичних сестер-анестезистів уводяться відповідно до штатних нормативів відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії.

26. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу відділень мікрохірургії ока, ЛОР-органів республіканської (АР Крим), обласних, міських лікарень

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів (лікарів-офтальмологів, -отоларингологів дитячих) установлюються з розрахунку:

1 посада на 15 ліжок;

1 посада на 12 ліжок (у відділеннях для дітей).

1.2. Посади лікарів-офтальмологів, -отоларингологів для надання екстреної офтальмологічної, отоларингологічної допомоги у вечірній та нічний час, вихідні та святкові дні встановлюються органами охорони здоров'я в залежності від обсягів цієї роботи понад посади лікарів, передбачені п. 1.1.

1.3. Посади лікарів-анестезіологів установлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів, наведених у цьому додатку.

1.4. Посада завідуючого відділенням установлюється:

1.4.1. У республіканській (АР Крим), обласній, міській лікарні за наявності у відділенні не менше 30 ліжок (в дитячому відділенні не менше 25 ліжок) замість 0,5 посади лікаря.

1.4.2. У спеціалізованій лікарні за наявності у відділенні не менше 40 ліжок (у дитячому відділенні не менше 25 ліжок) за рахунок 0,5 посади лікаря.

У відділенні на 50 і більше ліжок посада завідуючого відділенням вводиться понад посади лікарів.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

2.1. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими, перев'язувальної, палат, старшої медичної сестри відділення і старшої операційної медичної сестри встановлюються за штатними нормативами офтальмологічних та отоларингологічних лікарень (додатки 34, 48).

2.2. Посади операційних медичних сестер установлюються:

1 посада на 15 ліжок;

для надання екстреної допомоги - відповідно до посад лікарів-офтальмологів, -отоларингологів, установлених згідно з п. 1.2.

2.3. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок (у дитячих відділеннях на 25 ліжок).

3. Молодший медичний та інший персонал

3.1. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно зі штатними нормативами відділень офтальмологічних, отоларингологічних лікарень.

Примітки:

1. У спеціалізованих закладах, у яких хірургічна допомога населенню становить понад 70 відсотків від загального обсягу медичної допомоги хворим, кількість посад медичного персоналу може розраховуватись від числа проведених операцій: дорослим - понад 250 на рік, дітям - понад 200 на рік.

2. Посади медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів, наведеними у цьому додатку.

27. Штатні нормативи кабінету з народної та нетрадиційної медицини

Кабінети з народної та нетрадиційної медицини можуть організовуватись у складі міських поліклінік (поліклінічних відділень) міських та центральних районних лікарень, поліклінічних відділень обласних лікарень, які обслуговують не менше 30 тис. дорослого або 20 тис. дитячого населення за нормативами:

лікар з народної та нетрадиційної медицини - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 0,5 посади.

28. Про штати відділень (лабораторій) електрофізіологічних обстежень серця та рентгенопераційних

28.1. Штати зазначених відділень установлюються за штатними нормативами кардіологічних диспансерів (додаток 21) і можуть створюватись у складі багатопрофільних лікарень та амбулаторно-поліклінічних закладів за наявності відповідного обладнання.

28.2. Штати персоналу відділення рентгенваскулярної хірургії.

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів), лікарів-анестезіологів, лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку по 1 посаді на 20 ліжок.

1.2. Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються в залежності від обсягу роботи та норм навантаження на ультразвукові дослідження, наведені у цьому додатку.

1.3. Посада завідуючого відділенням лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга) встановлюється замість 0,5 посади лікаря.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

2.2. Посади медичних сестер операційних та посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів).

2.3. Посади медичних сестер-анестезисток установлюються відповідно до посад лікарів-анестезіологів.

2.4. У кожному відділенні та у процедурному кабінеті встановлюється по 0,5 посади медичної сестри перев'язувальної.

2.5. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням замість 0,5 посади медичної сестри.

3. Молодший медичний та інший персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

3.2. Посади молодших медичних сестер перев'язувальної та у процедурному кабінеті встановлюються відповідно до посад медичних сестер цих кабінетів.

3.3. Посада молодшої медичної сестри (прибиральниці) встановлюється з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

Посада сестри-господині встановлюється відповідно до посади завідуючого.

4. Інженерно-технічний персонал

У кожному відділенні встановлюється 1 посада інженера.

Примітки:

1. Відділення рентгенваскулярної хірургії організовуються у складі багатопрофільних лікарень за наявності відповідного обладнання.

2. Посади медичного персоналу для надання цілодобової екстреної медичної допомоги встановлюються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням закладу в залежності від обсягу цієї роботи.

29. Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу психотерапевтичного кабінету

При визначенні штатів психотерапевтичних кабінетів, які організовуються у складі обласних, міських поліклінік та поліклінічних відділень центральних районних лікарень та закладів психоневрологічного профілю, що безпосередньо обслуговують не менше 25 тис. дитячого та 30 тис. дорослого населення, застосовуються штатні нормативи:

лікар-психотерапевт 

- 1 посада, 

медична сестра 

- 1 посада, 

молодша медична сестра 

- 0,5 посади, 

психолог 

- 1 посада. 

 

Примітка.Штати психотерапевтичних кабінетів інших закладів (міських поліклінік консультативно-діагностичної допомоги, психоневрологічних диспансерів) установлюються за наявності 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

30. Типова чисельність консультативно-діагностичних центрів, зарахованих до гр. А (в областях з населенням понад 3 млн. чол. і містах з населенням понад 1 млн. чол.)

Найменування структурного підрозділу та посад 

Завідуючий структурним підрозділом 

Лікарі  

Старші медичні сестри, старші лаборанти 

Медсестри, лаборанти та медреєстратори 

Сестра господиня  

Молодший мед. персонал 

Інженери 

I. Консультативний відділ з автоматизованою реєстратурою 

  

  

  

  

  

  

  

1. Лікар-терапевт 

  

  

2. Лікар-гастроентеролог 

  

  

  

  

  

3. Лікар-кардіолог 

  

  

  

  

  

4. Лікар-невролог дитячий 

  

  

  

  

  

5. Лікар-алерголог 

  

  

  

  

  

6. Лікар-імунолог 

  

  

  

  

  

7. Лікар-ендокринолог 

  

  

  

  

  

8. Лікар-педіатр 

  

  

  

  

  

9. Лікар-хірург 

  

  

  

  

  

10. Лікар-нейрохірург 

  

  

  

  

  

11. Лікар-невропатолог 

  

  

  

  

  

12. Лікар-онколог 

  

  

  

  

  

13. Лікар-гінеколог 

  

  

  

  

  

14. Лікар-отоларинголог 

  

  

  

  

  

15. Лікар-офтальмолог 

  

  

  

  

  

16. Лікар-уролог 

  

  

  

  

  

17. Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 

  

  

  

  

  

18. Лікар-пульмонолог 

  

  

  

  

  

19. Медреєстратори 

  

  

16 

  

  

  

РАЗОМ 

23 

39 

  

II. Відділ променевої діагностики (рентгенівський, рентген-комп'ютерний, магнітно-резонансний, термографічний тощо) 

  

  

  

  

Рентген: 

  

  

  

  

  

  

  

1. ТУР-800
2 кабінети х 2 зміни 

  

 

  

 

  

 

  

2. Мамограф
2 кабінети х 2 зміни 

  

 

  

 

  

 

  

3. Дентальний апарат
1 кабінет х 2 зміни 

  

 

  

 

  

 

  

4. Комп'ютерний томограф
2 кабінети х 2 зміни 

  

 

  

 

  

 

  

5. Магнітно-резонансний томограф
1 кабінет х 2 зміни 

  

 

  

 

  

 

  

6. Архів
рентген-лаборант х 2 зміни 

  

  

  

 

  

 

  

7. Фотолабораторії
рентген-лаборант х 2 зміни 

  

  

  

 

  

 

  

РАЗОМ 

16 

28 

13 

  

III. Відділ ультразвукової і функціональної діагностики 

  

  

  

1. ЕхоКГ
6 апаратів х 2 зміни 

  

 
12 

  

 
12 

  

  

  

2. ТКД
1 апарат х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

3. УЗДГ
2 апарати х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

4. ФВД
1 апарат х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

5. ЕКГ
2 апарати х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

6. ЕЕГ + ЕхоЕС
2 апарати х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

7. РЕГ та РВГ
2 апарати х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

8. ВЕМ
1 апарат х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

9. ФКГ
1 апарат х 2 зміни 

  

 

  

 

  

  

  

10. Холтерівський монітор
18 кабінетів х 2 зміни 

  

 

  

 

  

 
18 

  

РАЗОМ 

38 

38 

18 

  

IV. Відділ ультразвукової діагностики 

  

  

  

  

  

  

1. Лікарі
8 кабінетів х 2 зміни 

  

 
16 

  

  

  

  

  

2. Медичні сестри 

  

  

16 

  

  

  

3. Молодші медичні сестри
8 кабінетів х 0,5 х 2 зміни 

  

  

  

  

 

 

  

РАЗОМ 

16 

16 

  

V. Кабінет ультразвукової пункційної біопсії 

  

  

  

  

  

  

1. Лікарі
1 посада х 2 зміни 

  

 

  

  

  

  

  

2. Медичні сестри
1 посада на 1 посаду лікаря 

  

  

  

 

  

  

  

3. Молодші медичні сестри
1 кабінет х 2 зміни 

  

  

  

  

  

 

  

РАЗОМ 

  

  

  

                 

 

Примітки:

1. Посада завідуючого кабінетом ультразвукової біопсії вводиться замість посади лікаря.

2. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється за наявності в штаті закладу не менше 30 лікарських посад.

VI. Відділ інвазивних методів діагностики та лікування (пункції під контролем діагностичної апаратури, ендоскопічна лапароскопія, літотріпсія і т. ін.) зі стаціонаром на 30 ліжок

1. Кабінет лікувальних та діагностичних пункцій під контролем ультразвуку (виконуються хірургічні втручання) 

- 2 кабінети: 4 посади лікарів, 2 посади медичних сестер 

2. Кабінет лікувальних та діагностичних пункцій під контролем рентгену, рентген-комп'ютерного та резонансного томографів 

- 2 посади лікарів, 2 посади медичних сестер 

3. Ендоскопічна хірургія 

- 2 посади лікарів, 2 посади медичних сестер 

4. Літотріпсія 

- 2 посади лікарів, 2 посади медичних сестер 

 

5. Стаціонар на 30 ліжок:

а) лікарі - 1 цілодобовий пост;

б) середній медперсонал - 1 цілодобовий пост;

в) молодший медперсонал - 1 цілодобовий пост.

Примітки:

1. У відділенні можуть працювати лікарі-хірурги, -урологи, -ендоскопісти, з ультразвукової діагностики, -рентгенологи, які пройшли спеціальну підготовку.

2. Посади медперсоналу у розділі VI визначені з розрахунку на 30 ліжок. У разі організації стаціонару з меншим числом ліжок, посади медперсоналу розраховуються виходячи з наведених нормативів.

Найменування структурного підрозділу 

Завідуючий структурним підрозділом 

Лікарі  

Старші медичні сестри, старші лаборанти 

Медсестри, лаборанти та медреєстратори 

Сестра господиня 

Молодший мед. персонал 

VII. Група анестезіологічного забезпечення 

  

  

  

  

  

  

1. Лікар-анестезіолог -
2 посади х 2 зміни 

  

 

  

  

  

  

2. Медичні сестри
1 посада на 1 посаду лікаря 

  

  

  

 

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

 

а) операційна з ендоскопічної хірургії 

- 1 посада лікаря-анестезіолога
1 посада медичної сестри-анестезистки 

б) операційна з літотрепсії 

- 1 посада лікаря-анестезіолога
1 посада медичної сестри-анестезистки 

в) іновазивні втручання під променевим контролем (МРТ, КТ, рентген) 

- 2 посади лікаря-анестезіолога
2 посади медичної сестри-анестезистки 

 

Найменування структурного підрозділу 

Завідуючий структурним підрозділом 

Лікарі  

Старші медичні сестри, старші лаборанти 

Медсестри, лаборанти та медреєстратори 

Сестра господиня  

Молодший мед. персонал 

Інженери 

VIII. Відділ цитології та патоморфології 

  

  

  

  

1. Лікарі-патологоанатоми: 1 посада на 4000 досліджень на рік 

  

  

  

  

  

  

  

6961
Х = -------- 1,74
4000 

  

1,5 

  

  

  

  

  

Лікарі-лаборанти: для профобстежень 

  

  

  

  

  

  

  

16356 досліджень на рік
17447
------ = 1,1 посади,
16356

Обстеження виділень 5452 на рік
10236
-------- = 1,9 посади,
452

обстеження пунктатів 2726 на рік
2630
----- = 1,0 посада
2726 

  

 

  

  

  

  

  

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники:  

  

  

  

  

  

  

  

1,5 посади на 1 посаду лікаря 

  

  

  

  

  

  

Медреєстратори:  

  

  

  

  

  

  

  

1,1 посади на 5 посад лікарів
1,1 х 5,5 : 5 = 1,21 

  

  

  

  

  

  

Молодші медичні сестри:  

  

  

  

  

  

  

  

0,7 посади на 1 посаду лікаря
0,7 х 5,5 = 3,85 

  

  

  

  

  

3,5 

  

РАЗОМ 

5,5 

3,5 

  

IX. Лабораторний відділ 

  

  

  

  

1. Біохімічні дослідження 

  

10 

  

20 

  

  

  

2. Імунологічні дослідження 

  

  

  

  

  

3. Клінічні дослідження 

  

  

  

  

  

4. Мікробіологічні дослідження 

  

  

  

  

  

5. Медреєстратори
1,1 посади на 5 посад лікарів  

  

  

  

  

  

  

  

1,1 х 19 : 5 = 4,2
19 кабінетів х 0,5 х 2 зміни 

  

  

  

  

19 

  

РАЗОМ 

19 

42 

19 

  

X. Організаційно-методичний відділ 

  

  

  

  

  

  

Лікар-методист 

  

  

  

  

  

  

Лікар-статистик 

  

  

  

  

  

  

Медичний статистик
1 посада на 1 посаду лікаря 

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

 

Примітка.На посаду завідуючого організаційно-методичним відділом призначається лікар, який має кваліфікаційну категорію з "організації і управління охороною здоров'я".

Примітки:

1. Консультативно-діагностичні центри, які обслуговують населення області до 3 млн. чол. та населення міста до 1 млн. чол., належать до гр. "В".

Штатна чисельність таких центрів визначається шляхом зменшення штатної чисельності персоналу, встановленої для центрів гр. "А", у 2 рази.

2. Штатна чисельність персоналу розрахована при умовах роботи центру (кабінетів) у дві зміни при 6-денному робочому тижні.

При роботі центру (кабінетів) в одну зміну число посад зменшується у 2 рази.

3. Посади молодшого медичного персоналу лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 2 кабінети.

4. Посади медичного персоналу ендоскопічного відділення (кабінету) встановлюються за наявності відповідного обладнання виходячи з обсягу роботи та розрахункових норм часу на ендоскопічні дослідження (додаток 26).

5. Посади працівників відділу автоматизованих систем правління встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я в межах затверджених центру асигнувань.

6. Посади медичного персоналу стерилізаційних установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

7. Посади інженерно-технічного персоналу для обслуговування медичного обладнання з променевої діагностики і променевої терапії встановлюються за нормативами, встановленими для відповідних підрозділів з променевої діагностики та терапії (додаток 26).

8. У разі відсутності спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення посади персоналу відділу спектрометричних обстежень встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я за нормативами, наведеними у примітках додатка 16.

9. Посади медичного персоналу денних стаціонарів із застосуванням нетрадиційних методів лікування встановлюються з розрахунку на 30 ліжок:

завідуючий (лікар-терапевт, невропатолог) 

- 1 посада; 

лікар-терапевт 

- 1 посада;  

лікар-невропатолог 

- 1 посада; 

лікар-кардіолог 

- 0,5 посади; 

лікар-фізіотерапевт 

- 1 посада; 

медична сестра 

- 3,5 посади; 

молодша медична сестра 

- 0,5 посади. 

 

31. Штатні нормативи структурних підрозділів служби променевої діагностики і променевої терапії.

А. Штатні нормативи кабінету рентгенівської комп'ютерної томографії (КТ)

1. Штатні нормативи кабінету при роботі в одну зміну:

лікар-рентгенолог - 1 посада;

рентген-лаборант - 2 посади;

інженер-радіолог (інженер-рентгенолог, інженер-електронік) - 1 посада;

молодша медична сестра для догляду за хворими відповідно до посади лікаря.

2. Штати кабінету встановлюються виходячи із обсягу роботи і розрахункових норм часу на проведення комп'ютерно-томографічних досліджень.

3. Денні норми навантаження лікаря-рентгенолога залежать від тривалості робочого дня, виходячи із затвердженої норми тривалості робочого тижня (30 год.). Розрахункова норма навантаження лікаря-рентгенолога у зміну у кабінеті при тривалості робочого дня 6 год. (п'ятиденний тиждень) становить 7 - 8 хворих.

4. Анестезіологічне забезпечення досліджень здійснюється за рахунок відповідних підрозділів лікувально-профілактичного закладу або за рахунок додаткових посад відповідних спеціалістів.

Б. Штатні нормативи кабінету магнітно-резонансної томографії (МРТ)

1. Штатні нормативи кабінету МРТ при роботі в одну зміну:

лікар-рентгенолог - 1 посада;

рентген-лаборант - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 1 посада;

інженер-радіолог (інженер-електронік) - 1 посада;

2. Штати кабінету встановлюються виходячи із обсягу роботи і норм часу на проведення МРТ.

Норми часу на проведення МРТ (на одне дослідження):

без внутрішньовенного контрастування - 45 - 60 хв.;

з внутрішньовенним підсиленням - 60 - 90 хв.

3. Анестезіологічне забезпечення досліджень здійснюється за рахунок відповідних підрозділів закладу або за рахунок додаткових посад відповідних спеціалістів.

В. Штатні нормативи відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів) установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

N  

Найменування відділень 

Кількість ліжок 

1. 

Відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок) 

2. 

Кардіохірургічне відділення 

20 

3. 

Відділення хірургії судин 

25 

4. 

Відділення хірургічного профілю інших найменувань 

100 

5. 

Хірургічне відділення для дітей 

40 

6. 

Онкологічне відділення 

40 

Інші відділення 

150 

 

Примітка.Кількість посад лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів) не може бути менше ніж 2 на одну рентгенопераційну при роботі в одну зміну.

1.2. Посада завідуючого відділенням (блоком) установлюється у кожному відділенні (блоці) замість 0,5 посади лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга).

1.3. Посада лікаря-анестезіолога встановлюється у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічних блоках) з розрахунку 1 посада на одну рентгенопераційну.

1.4. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється у відділеннях (блоках) I та II категорій з розрахунку 1 посада на одну рентгенопераційну.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

2.1. Посада старшої медичної сестри встановлюється у кожному відділенні (блоці) замість 0,5 посади операційної медичної сестри.

2.2. Посади операційних медичних сестер і сестер-анестезистів встановлюються з розрахунку 1,5 посади на кожну посаду лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга) і лікаря-анестезіолога відповідно.

2.3. Посада рентгенлаборанта встановлюється з розрахунку 1 посада на 1 посаду лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга).

2.4. Посади середнього медперсоналу для забезпечення роботи палат рентгенохірургічного профілю встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост медичних сестер на кожні 10 ліжок, але не менше 1 поста на відділення.

3. Молодший медичний та інший персонал

3.1. Посада молодшої медичної сестри для догляду за хворими встановлюється з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга), включаючи посаду завідуючого, але не менше 1 посади на рентгенопераційну (ангіографічну установку).

3.2. Посада сестри-господині встановлюється у відділеннях рентгенохірургії I та II категорій.

4. Технічний персонал

4.1. Посада інженера-радіолога (інженера-рентгенолога) встановлюється з розрахунку 1 посада на 2 ангіографічні установки, але не менше 1 посади на відділення (блок).

Примітка.При двох-, трьохзмінній або цілодобовій роботі відділення (блоку) штати збільшуються виходячи із обсягу роботи та норм часу на проведення рентгенохірургічних втручань.

Розрахункові норми часу на проведення рентгенологічних досліджень

1. 

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки /ОГК/: 

  

рентгеноскопія ОГК 

10 хв. 

рентгенографія ОГК /оглядова/: 

10 хв. 

в одній проекції 

15 хв. 

у двох проекціях 

20 хв. 

рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу (ларингографія) 

10 хв. 

рентгенографія серця, діафрагми 

10 хв. 

2. 

Рентгенологічні дослідження органів травлення:  

  

фарингографія контрастна 

10 хв. 

рентгеноскопія черевної порожнини /оглядова/ 

10 хв. 

рентгенографія черевної порожнини /оглядова/ 

15 хв. 

рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою 

20 хв.* 

рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу 

10 хв. 

холангіографія інтраопераційна 

30 хв. 

холангіохолецистографія внутрішньовенна 

30 хв. 

холецистографія пероральна 

15 хв. 

первинне подвійне контрастування шлунка 

30 хв.* 

дуоденографія беззондова 

20 хв.* 

дуоденографія зондова 

30 хв.* 

іригоскопія 

35 хв.** 

3. 

Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи: 

  

рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 

  

в одній проекції 

10 хв. 

у двох проекціях 

15 хв. 

рентгенографія черепа у двох проекціях 

15 хв. 

рентгенографія колоносових пазух 

10 хв. 

рентгенографія висково-щелепного суглоба 

15 хв. 

рентгенографія нижньої щелепи 

15 хв. 

рентгенографія кісток носа 

10 хв. 

рентгенографія зубів 

10 хв. 

рентгенографія скроневої кістки 

15 хв. 

рентгенографія ключиці 

10 хв. 

рентгенографія у двох проекціях 

15 хв. 

рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 

20 хв. 

рентгенографія грудини з компресією під час дихання 

35 хв. 

рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання  

25 хв. 

функціональне дослідження хребта 

20 хв. 

рентгенографія кісток таза 

10 хв. 

рентгенографія м'яких тканин 

10 хв. 

На кожен додатковий знімок у спеціальних проекціях додається 

5 хв. 

4. 

Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології 

  

урографія внутрішньовенна 

40 хв. 

ретроградна пієлографія 

40 хв. 

ретроградна цистографія 

15 хв. 

уретерографія 

30 хв. 

гістеросальпінгографія 

30 хв. 

пельвіометрія 

20 хв. 

пневмопельвіографія 

30 хв. 

5. 

Рентгенологічне дослідження молочних залоз:  

  

оглядова рентгенографія молочної залози: 

  

в одній проекції 

10 хв. 

у двох проекціях 

15 хв. 

прицільна рентгенографія молочної залози 

10 хв. 

рентгенографія м'яких тканин аксилярних ділянок 

10 хв. 

подвійне контрастування протоків 

40 хв. 

пневмокістографія утворення: 

  

яке пальпується 

25 хв. 

яке не пальпується 

45 хв. 

прицільна голкова біопсія утворення: 

  

яке пальпується 

25 хв. 

яке не пальпується 

45 хв. 

внутрішньотканинне маркування утворення 

45 хв. 

рентгенографія вилученого сектора молочної залози 

15 хв. 

6. 

Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов'язані з пункцією, катетеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження та лікування)  

  

бронхографія 

45 хв. 

пневмомедіастенографія 

60 хв.*** 

аортографія 

40 хв.*** 

каваграфія 

40 хв.*** 

флебографія периферійна 

40 хв.*** 

флебографія таза 

30 хв.*** 

ангіокардіографія 

70 хв.*** 

артеріографія вісцеральна 

55 хв.*** 

коронарографія 

90 хв.*** 

ангіоартеріографія церебральна /каротидна/ 

55 хв.*** 

ангіоартеріографія периферична 

55 хв.*** 

лімфографія 

90 хв. 

рентгенологічні дослідження, які поєднані з хірургічними лікувальними маніпуляціями 

120 - 150 хв. 

черезшкірне дренування кіст нирок 

60 хв. 

вилучення каменя петлею 

60 хв. 

бужування стриктури сечоводу 

40 хв. 

бужування стриктури уретри 

30 хв. 

фістулографія 

20 хв. 

рентгеноендоскопічне дослідження /в залежності від складності/ 

60 - 90 хв.** 

7. 

Томографія:  

  

в одній проекції 

30 хв. 

у двох проекціях 

40 хв. 

8. 

Рентгенівська комп'ютерна томографія:  

  

без внутрішньовенного контрастування 

45 хв. 

з внутрішньовенним підсиленням 

60 хв. 

9. 

Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу 

15 хв. 

 

____________
* - не більше 4-х досліджень на 1 лікаря у день.

** - не більше 3-х досліджень на 1 лікаря у день.

*** - не більше 2-х досліджень на 1 лікаря у день або 8-ми досліджень у тиждень.

Примітки:

1. При роздільному дослідженні обох парних органів норми часу збільшуються на 50 %.

2. Час для томографічного дослідження додається до часу основного дослідження.

3. Норми часу розраховані на роботу із застосуванням спеціалізованих штативів.

4. При обстеженні дітей віком до 7 років, а також хворих у тяжкому стані норми часу на одне дослідження збільшуються на 20 - 30 %.

5. При роботі на апаратах універсального призначення, які потребують підготовки для проведення іншого методу дослідження, норми часу збільшуються на 15 хвилин.

6. При роботі на пересувних апаратах у палатах та операційних обсяг проведених досліджень обмежується променевим навантаженням і залежить від даних дозиметричного контролю та хронометражу (середній час на дослідження одного хворого - 15 хвилин). Якщо рентгенлаборант суміщує роботу на пересувному апараті з роботою в рентгенівському кабінеті, цей час збільшується до 30 хвилин.

7. При розробці та впровадженні нових методів рентгенодіагностики норми часу на дослідження встановлюються за результатами хронометражу, обов'язково погоджуються з головним рентгенологом області (міста) і профспілковим органом та затверджуються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням.

Г. Штатні нормативи відділення (лабораторії) радіонуклідної діагностики

1. Посади лікарів з радіонуклідної діагностики встановлюються за наявності відповідного обладнання з розрахунку 1 посада на апарат виходячи з обсягу роботи та розрахункових норм часу на виконання радіонуклідних досліджень.

2. Посади лікарів-лаборантів установлюються в залежності від обсягу роботи та розрахункових норм часу на проведення радіоімунологічних досліджень in vitro.

3. Посади медичних сестер установлюються в залежності від обсягу роботи та розрахункових норм часу на радіонуклідні дослідження і додатково по 0,5 посади медичної сестри на кожну посаду лікаря з радіонуклідної діагностики та лікаря-лаборанта.

4. Для організації діяльності блоку радіонуклідного забезпечення до штату відділення (лабораторії) додатково вводяться 2 посади медичних сестер, одна з них сестра-зберігач.

5. Посади лаборантів установлюються у разі виконання досліджень in vitro в залежності від обсягу робіт та розрахункових норм часу на їх проведення, але не менше ніж 1 посада лаборанта на кожну посаду лікаря-лаборанта.

6. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими встановлюються з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря з радіонуклідної діагностики та лікаря-лаборанта і додатково - 1 посада молодшої медичної сестри на кожні 750 радіоімунних досліджень in vitro.

7. Для забезпечення технічного обслуговування відділення (лабораторії) до його штату вводиться посада інженера-радіолога (інженера-електроніка). Для обслуговування складного медичного обладнання (гамма-камери, емісійні томографи, ОФЕКТ, багатоканальні спектрометри та ін.) додатково вводяться посади інженерів-радіологів (інженерів-електроніків) з розрахунку 1 посада на один діючий апарат.

8. У разі використання генераторів короткоживучих ізотопів у штат відділення (лабораторії) вводиться посада техніка-дозиметриста.

9. Посада сестри-господині встановлюється за наявності у штаті відділення 20 працівників замість 0,5 посади молодшої медичної сестри для догляду за хворими; понад 20 працівників - понад посади молодших медичних сестер для догляду за хворими.

10. Посада молодшої медичної сестри блоку радіонуклідного забезпечення встановлюється відповідно до посади медичної сестри-зберігача.

11. Посада завідуючого відділенням (лабораторією) встановлюється за наявності 2 і більше посад лікарів з радіонуклідної діагностики замість 0,5 посади лікаря.

12. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого замість 0,5 посади медичної сестри.

Розрахункові норми часу на проведення радіонуклідних досліджень

Назва досліджень 

Тип приладу 

Тривалість одного дослідження у хвилинах 

Для лікаря-
радіолога 

Для медичної сестри 

I. Статичні радіонуклідні дослідження 

  

  

  

1. 

Статична планарна сцинтиграфія 

Планарна гамма-камера 

  

  

1.1. 

Легенів (перфузійна сцинтиграфія; проекції) 

- " - 

25 

20 

1.2. 

Легенів (аерозольна сцинтиграфія; 4 проекції) 

- " - 

30 

40 

1.3. 

Головного мозку (5 проекцій) 

- " - 

50 

40 

1.4. 

Печінки (4 проекції) 

- " - 

40 

30 

1.5. 

Нирок (3 проекції) 

- " - 

40 

30 

1.6. 

Міокарда (3 проекції) 

- " - 

40 

30 

1.7. 

Кістяка (2 проекції) 

  

30 

20 

  

На кожні наступні проекції додається 

- " - 

10 

10 

1.8. 

Суглобів (2 проекції)  

  

40 

30 

На кожні наступні проекції додається 

- " - 

20 

20 

1.9. 

Лімфатичної системи (непряма лімфографія; 2 проекції) 

- " - 

40 

30 

1.10. 

Селезінки (2 проекції) 

- " - 

50 

40 

1.11. 

Кісткового мозку (2 проекції)  

  

40 

30 

На кожні наступні проекції додається 

- " - 

20 

20 

1.12. 

Щитовидної залози 

- " - 

20 

15 

1.13. 

Спинного мозку 

- " - 

90 

60 

1.14. 

Пухлин (позитивна сцинтиграфія з туморотропними РФП; 2 проекції)  

  

40 

30 

На кожні наступні проекції додається 

- " - 

20 

15 

1.15. 

Шлунка 

- " - 

25 

20 

1.16. 

Надниркових залоз 

- " - 

40 

30 

1.17. 

Матки, яєчників, маткових труб 

- " - 

60 

30 

2. 

Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія 

Однофотонний емісійний комп'ютерний томограф (ОФЕКТ) 

  

  

2.1. 

Печінки 

- " - 

60 

30 

2.2. 

Нирок 

- " - 

60 

30 

2.3. 

Головного мозку 

- " - 

60 

30 

2.4. 

Легенів 

- " - 

60 

30 

2.5. 

Кістяка 

- " - 

60 

30 

2.6. 

Лімфатичної системи (непряма лімфографія) 

- " - 

60 

30 

2.7. 

Пухлин (з туморотропними РФП) 

- " - 

60 

30 

3. 

Статична сцинтиграфія (сканування) всього тіла (2 проекції) 

ОФЕКТ, гамма-сканер всього тіла 

50 

30 

4. 

Гамма-сканування 

гамма-сканер 

  

  

4.1. 

Легенів (2 проекції) 

- " - 

60 

40 

4.2. 

Печінки (2 проекції) 

- " - 

45 

50 

4.3. 

Нирок (3 проекції) 

- " - 

50 

50 

4.4. 

Щитовидної залози 

- " - 

20 

15 

4.5. 

Селезінки (2 проекції) 

- " - 

25 

50 

4.6. 

Лімфатичної системи (непряма лімфографія; 2 проекції) 

- " - 

45 

50 

4.7. 

Кістяка (2 проекції) 

- " - 

40 

30 

II. Динамічні радіонуклідні дослідження 

  

  

  

1. 

Динамічна сцинтиграфія 

Планарна гамма-камера, ОФЕКТ 

  

  

1.1. 

Гепатобіліарної системи 

- " - 

40 

80 

1.2. 

Нирок 

- " - 

30 

35 

1.3. 

Слинних залоз 

- " - 

30 

35 

1.4. 

Серця 

- " - 

50 

20 

1.5. 

Моторно-евакуаторної функції шлунка 

- " - 

30 

50 

1.6. 

Моторно-евакуаторної функції стравоходу 

- " - 

30 

15 

1.7. 

Мозку (кровоток) 

- " - 

40 

15 

2. 

Радіографічне дослідження 

  

  

  

2.1. 

Легенів (вентиляція, кровоток) 

"Ксенон" 

40 

30 

2.2. 

Печінки 

Багатоканальний радіограф 

35 

60 

2.3. 

Нирок 

- " - 

25 

30 

2.4. 

Серця 

- " - 

30 

30 

2.5. 

Мозку (кровоток) 

- " - 

60 

30 

2.6. 

М'язів (кровоток) 

- " - 

40 

20 

III. Радіометричні дослідження 

  

  

  

1. 

Функції щитовидної залози 

Одноканальний радіометр 

20 

30 

2. 

Об'єму циркулюючої крові 

- " - 

15 

60 

3. 

Поверхнево розташованих новоутворень (фосфорна діагностика) 

- " - 

30 

30 

4. 

Залишкової сечі 

- " - 

15 

25 

5. 

Всмоктування ліпідів 

- " - 

40 

30 

6. 

Всмоктування вітаміну B12

- " - 

40 

30 

7. 

Матеріалу in vitro (одна проба) 

Колодязний лічильник 

8. 

Матеріалу in vitro (одна проба; радіоімунологічні дослідження) 

Багатопробний автоматичний гамма-лічильник 

10 

10 

 

 

Примітки:

1. Наведені розрахункові норми часу на перелічені радіонуклідні дослідження є орієнтовними і залежать від технічних характеристик радіодіагностичних пристроїв, що застосовуються, та активності радіофармацевтичних препаратів (РФП), які використовуються у кожному конкретному випадку.

2. У розрахункові норми часу включено час на безпосереднє проведення дослідження, ведення документації, інші заходи, пов'язані з виконанням дослідження, у т. ч. на обробку інформації на комп'ютері, складання медичного висновку.

3. Для проведення підготовчої роботи, яка включає підготовку апаратів до роботи, заміну коліматорів, розрахунок активностей РФП, підготовку РФП та радіоактивних маркерів для розмітки, підготовку магнітних носіїв для накопичення інформації і т. ін. додатково надається 20 % робочого часу.

4. При виконанні дослідження на гамма-камері без аналізу інформації на комп'ютері час, передбачений даними нормами для лікарів з радіонуклідної діагностики, скорочується на 25 %.

5. При впровадженні нових методів радіонуклідної діагностики норми часу на дослідження встановлюються адміністрацією закладу за результатами хронометражу з урахуванням технічних особливостей діагностичної апаратури та активності введеного РФП, обов'язково погоджується з головним спеціалістом з радіонуклідної діагностики області (міста) і профспілковим органом та затверджуються вищестоящим органом охорони здоров'я.

Ґ. Штатні нормативи медичного та технічного персоналу відділення променевої терапії

1. Лікарський персонал

1. Посади лікарів з променевої терапії встановлюються відповідно до ліжкового фонду відділення, кількості апаратів для променевої терапії та з урахуванням рекомендованих норм навантаження на лікаря, які встановлюються в умовних одиницях. Нормативом навантаження на одного лікаря з променевої терапії є 35 - 37 одиниць при роботі у одну зміну (6 годин).

2. Посади лікарів з променевої терапії встановлюються з розрахунку 1 посада на:

10 - 12 ліжок відділення променевої терапії із щоденним виконанням двох - трьох процедур на шлангових гамма-терапевтичних апаратах типу АГАТ-В, АГАТ-ВУ, АГАМ, СЕЛЕКТРОН тощо;

12 - 14 ліжок відділення променевої терапії, а також двох "активних" ліжок у блоці із закритими джерелами випромінювання за наявності неавтоматизованих засобів контактної променевої терапії;

10 - 12 ліжок відділення променевої терапії із щоденним виконанням 20 простих процедур опромінення хворих на апаратах дистанційної променевої терапії. Для роботи виключно у блоці дистанційної променевої терапії встановлюється одна посада лікаря з променевої терапії на кожен апарат у зміну незалежно від числа ліжок у відділенні.

3. У блоці для роботи з відкритими джерелами випромінювання встановлюється одна посада лікаря з променевої терапії для лікування двох онкологічних хворих потужними джерелами гамма-випромінювання (наприклад: радіоактивними ізотопами йоду (I131) або золота (Au198), або чотирьох онкологічних хворих потужними бета-випромінювачами (наприклад, радіоактивним ізотопом фосфору (P32).

4. У кабінеті передпроменевої підготовки встановлюється одна посада лікаря-рентгенолога на кожні 100 хворих, які потребують передпроменевої підготовки протягом місяця.

5. Посада завідуючого відділенням променевої терапії встановлюється за наявності у складі відділення не менше 20 ліжок і структурних підрозділів (блоків) з променевої терапії.

6. Посада завідуючого блоком дистанційної променевої терапії встановлюється за наявності у штаті блоку не менше 3-х посад лікарів з променевої терапії, які працюють виключно на апаратах дистанційної терапії, замість 0,5 посади лікаря з променевої терапії.

7. Посада завідуючого блоком для роботи із відкритими джерелами випромінювання встановлюється за наявності у складі блоку не менше 6 "активних" ліжок.

8. Посада завідуючого блоком для роботи із закритими джерелами випромінювання встановлюється незалежно від числа "активних" ліжок і кількості апаратів для контактної променевої терапії.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники

1. Цілодобовий пост медичних сестер палатних установлюється з розрахунку обслуговування однією медичною сестрою 20 ліжок.

2. Посади медичних сестер маніпуляційних та процедурних кабінетів установлюються по одній посаді на 30 ліжок, але не менше ніж по одній на відділення.

3. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

4. Посади рентгенлаборантів для обслуговування дистанційних гамма-терапевтичних апаратів типу АГАТ-С, АГАТ-Р, ЛУЧ, РОКУС, лінійних прискорювачів, бетатрону, рентгенотерапевтичних та рентгенодіагностичних апаратів установлюються з розрахунку 1 посада на апарат у зміну.

5. У блоці для роботи із закритими джерелами випромінювання встановлюється:

за наявності "активних" ліжок для хворих, які отримують лікування за допомогою неавтоматизованих засобів контактної променевої терапії, один черговий пост медичних сестер для обслуговування чотирьох "активних" ліжок за умови використання за зміну джерел випромінювання із загальною активністю не більше 200 мг екв. радію (7,4 МБк);

посада маніпуляційної сестри для участі у виконанні неавтоматизованої контактної променевої терапії за умови використання за зміну джерел випромінювання із загальною (сумарною) активністю не більше 200 мг екв. радію (7,4 МБк);

посади медичних сестер з обслуговування гамма-терапевтичних апаратів установлюється з розрахунку 1 посада на апарат у зміну;

посада старшої медичної сестри встановлюється за наявності у складі блоку "активних" ліжок незалежно від їх числа. Старша сестра є відповідальним зберігачем радіоактивних джерел.

6. У блоці для роботи із відкритими джерелами випромінювання встановлюються:

за наявності "активних" ліжок незалежно від їх числа 1 цілодобовий пост медичних сестер на кожні 25 ГБк сумарної активності використаних для лікування хворих радіоактивних ізотопів у зміну, але не менше 1 поста на блок;

одна посада маніпуляційної медичної сестри на кожні 25 ГБк сумарної активності використаних радіоізотопів у зміну;

за наявності "активних" ліжок одна посада медичної сестри-зберігача на кожні 6 ліжок;

посада старшої медичної сестри блоку відповідно до посади завідуючого блоком.

3. Молодший медичний та інший персонал

1. Посади молодшого медичного персоналу стаціонару відділення встановлюються відповідно до штатних нормативів молодшого медичного персоналу загальнотерапевтичних відділень лікувально-профілактичних закладів.

2. Для обслуговування шлангових гамма-терапевтичних апаратів посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на апарат у зміну.

3. Для обслуговування дистанційних гамма- та рентгенотерапевтичних апаратів посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на два апарати у зміну.

4. Для обслуговування прискорювачів (лінійного чи циклічного) посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на прискорювач у зміну.

5. Для обслуговування блоку закритих джерел випромінювання посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду медичної сестри (крім старшої медичної сестри блоку).

6. Для обслуговування блоку відкритих джерел посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду медичної сестри (крім старшої медичної сестри блоку).

7. Посада сестри-господині встановлюється у блоках закритих та відкритих джерел випромінювання незалежно від числа "активних" ліжок.

4. Технічний персонал

1. Посада інженера-радіолога з клінічної дозиметрії встановлюється з розрахунку 1 посада у зміну на двох хворих, які потребують дозиметричного планування променевої терапії.

2. Для забезпечення технічного обслуговування апаратів для променевої терапії встановлюються:

по одній посаді інженера-радіолога та техніка-дозиметриста на прискорювач (бетатрон) у зміну;

по одній посаді інженера-радіолога на кожні два гамма-терапевтичні апарати у зміну.

3. Для забезпечення постійного радіаційного контролю у відділенні встановлюються:

посада інженера-радіолога та посада техніка-дозиметриста на кожні 15 "активних" ліжок у блоці для роботи із відкритими джерелами випромінювання, але не менше однієї посади техніка-дозиметриста на блок;

одна посада техніка-дозиметриста на блок для роботи із закритими джерелами випромінювання;

одна посада техніка-дозиметриста на блок дистанційної променевої терапії.

Розрахункові норми навантаження лікаря з променевої терапії (в умовних одиницях)

N  

Вид роботи 

Кількість умовних одиниць 

1.  

Кожна проста процедура опромінення пацієнта з одного статичного поля при дистанційній променевій терапії на апаратах АГАТ-С, ЛУЧ, АГАТ-Р, РОКУС, бетатрон, лінійний прискорювач, мікротон розглядається як вихідна умовна одиниця робочого навантаження лікаря з променевої терапії 

2. 

Надання медичної допомоги одному хворому у денному стаціонарі 

3. 

Надання медичної допомоги одному хворому у палаті стаціонару 

1,5 

4. 

Одне укладання (процедура) хворого при центральному пересувному опроміненні на дистанційних апаратах 

1,5 

5. 

Одне складне укладання хворого (ексцентричне опромінення, великопольне, напівтотальне, субтотальне із збільшенням ВДП до 1 мм і більше) 

6. 

Прийом первинного хворого на дистанційну променеву терапію, складання плану променевого лікування, дозиметричний розрахунок, нанесення полів опромінення на шкіру пацієнта 

7. 

Одна процедура на рентгенотерапевтичному апараті (200 - 220 КВ) 

8. 

Одна процедура на близькофокусному (50 - 60 КВ) рентгенотерапевтичному апараті 

9. 

Надання медичної допомоги одному онкологічному хворому, який отримує з лікувальною метою радіоактивні ізотопи йоду (I131) або золота (Au198

16 

10. 

Надання медичної допомоги одному онкологічному хворому, який отримує з лікувальною метою радіоактивний ізотоп фосфору (P32

11. 

Консультація хворого в інших відділеннях, поліклініці 

12. 

Одне укладання на шлангових апаратах АГАТ, Селектрон 

13. 

Одне ручне внутрішньопорожнинне укладання 

14. 

Одне внутрішньотканинне укладання 

12 

 

 

Д. Штатні нормативи республіканського (АР Крим), обласного (міського) рентгенорадіологічного відділення

Кількість посад у залежності від числа рентгенівських та гамма-терапевтичних апаратів в регіоні (в умовних одиницях)

Назва посади 

до 100
у. о. 

від 101
до 150
у. о. 

від 151
до 200
у. о. 

від 201
до 250
у. о. 

більше 250
у. о. 

Завідуючий відділенням (лікар-рентгенолог, лікар з радіонуклідної діагностики) 

Лікар-рентгенолог 

0,5 

Лікар з радіонуклідної діагностики (лікар з променевої терапії) 

0,5 

0,5 

Інженер-радіолог 

0,5 

Технік-дозиметрист 

Прибиральниця 

 

Умовною одиницею (у. о.), яка прирівнюється до одного рентгенівського або гамма-терапевтичного апарата вважається:

одна флюорографічна, радіодіагностична або радіометрична установка;

одне радіологічне відділення лікарні, онкологічного диспансеру або науково-дослідного інституту (лабораторії), де застосовуються закриті джерела з активністю до 100 мг екв. радію за робочий день, відкриті джерела з активністю до 200 мКюрі на місяць, радіоактивні речовини діагностичного призначення;

одна установка для радонових вод.

32. Пункт 32 додатка 26 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 02.12.2004 р. N 592)

32. Тимчасові штатні нормативи центрів медичної статистики управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій

Найменування посад 

Чисельність населення (млн. чол.) 

до 1,5 

1,5 - 3 

3 і більше 

1. Начальник центру - лікар-статистик 

2. Заступник начальника 

3. Головний бухгалтер 

4. Бухгалтер, обліковець 

5. Касир 

0,5 

0,5 

0,5 

6. Завідуючий господарством 

1. Відділ статистики  

Завідуючий відділом - лікар-статистик 

1. Кабінет статистики здоров'я населення 

1.1. Лікар-статистик 

1.2. Медичний статистик 

2. Кабінет демографічної статистики 

2.4. Лікар-статистик 

2.5. Медичний статистик 

3. Кабінет статистики надання медичної допомоги 

3.1. Лікар-статистик 

3.2. Медичний статистик 

4. Кабінет статистики здоров'я матері та дитини 

4.1. Лікар-статистик 

4.2. Медичний статистик 

5. Кабінет статистики "чорнобильців" 

5.1. Лікар-статистик 

5.2. Медичний статистик 

2. Відділ економічної статистики

Завідуючий відділом - лікар-статистик 

1. Кабінет статистики ресурсів охорони здоров'я 

1.1. Лікар-статистик 

1.2. Економіст 

2. Кабінет статистики кадрів 

2.1. Лікар-статистик 

2.2. Економіст 

3. Аналітичний відділ

1. Лікар-статистик 

4. Відділ комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації

Відділ комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації створюється за рішенням органу охорони здоров'я  

 

____________
* Заступник начальника виконує обов'язки завідуючого відділом статистики.

Друкарка 

- 1 посада на 8000 арк. 

Водій 

- 1 посада на автомобіль 

Оператор розмножувальної техніки 

- 1 посада за наявності відповідної техніки 

 

Примітки:

1. Структурний підрозділ з виконання роботи щодо вдосконалення інноваційної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності створюється у центрі медичної статистики за рахунок і в межах штатів, визначених для зазначених закладів.

2. Посади господарсько-обслуговувального персоналу встановлюються відповідно до додатка 46.

33. Спеціалізовані центри

Спеціалізовані центри створюються за рішенням органу охорони здоров'я як самостійні заклади, так і структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів.

Посади медичного та іншого персоналу центрів установлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікарень або амбулаторно-поліклінічних закладів.