in

President of the Association

President of Ukrainian Association of Medical Acupuncture and reflexology

Member of the CDF. National Academy of Sciences of Ukraine;
Prof. Department of Neurology and reflexology NMAPE ShupykaP.L.;
State Prizewinner of Ukraine;
Zasluhovanyy Worker of Science and Technology of Ukraine;
Prof. Tyanzinskoho College of Traditional Chinese Medicine (China)

Народилась Є. Л. Мачерет у м. Житомирі. Після закінчення Київського медичного інституту в 1955 р. працювала головним лікарем і лікарем-невропатологом Вишевичевської дільничної лікарні Радомишльського району Житомирської області. З 1958 р. працювала в Київському інституті удосконалення лікарів (нині КМАПО) спочатку клінічним ординатором кафедри неврології, а після захисту кандидатської дисертації у 1964 р. — асистентом кафедри. У 1971 р. захистила докторську дисертацію на тему “Эхоэнцефалография в клинической практике” і з 1976 р. стала професором, а в 1978 р. була обрана завідувачем кафедри неврології з циклом рефлексотерапії. Клінічну та наукову школу вона пройшла під керівництвом видатного науковця, невролога Панченка Д. І.

Діапазон наукових інтересів Є.Л. Мачерет надзвичайно широкий: клінічна та експериментальна неврологія, включаючи питання судинної па-тології центральної нервової системи, запальних захворювань, черепно-мозкової травми, захворювань периферичної нервової системи, а також дослідження механізмів дії рефлексотерапії на нервову систему. Великий цикл праць присвячений розробці лазерних апаратів, електростимуляторів, спеціальних апаратів для електропунктури, акупунктури, акупунктурної діагностики.Значний її внесок в розробку проблеми клінічних особливостей перебігу пухлин головного мозку в залежності від локалізації процесу та віку хворого.

Є.Л.Мачерет розробила експериментальну модель церебрального арахноїдита, що дозволило відпрацювати оптимальні методи його лікування і профілактики. Вперше у світовій практиці представила переконливі дані про сполучені ураження судин головного мозку, серця та кінцівок. Вивчала механізми розвитку церебральних розладів у осіб, які постраждали під час аварії на ЧАЕС та розробляє спеціальні методи по їх реабілітації. Створила школу сучасних методів немедикаментозної терапії, в т.ч. рефлексотерапії та лазеротерапії в клінічній практиці.

Особливістю досліджень Є. Л. Мачерет є комплексність і системність підходу до вивчення питань, глибина наукових розробок. Питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики найважливіших захворювань нервової системи, які вивчалися автором, тісно пов'язані з останніми досягненнями нейрофізіології, сучасними уявленнями нейробіології й теорії функціональних систем.

Результати наукових досліджень Є.Л.Мачерет знайшли відображення у 1450 опублікованих наукових працях, 19 монографіях, серед яких "Руководство по рефлексотерапии" (1989 р.); "Клініко-фармакотерапія неврологічних і нейрохірургічних захворювань" (1993 р.); "Основы электро- и акупунктуры" (1993 р.); "Справочник врача-невропатолога поликлиники" (1995 р.); "Практична неврологія" (1997 р.); "Радіаційна енцефалопатія та нетрадиційні методи її лікування" (2000 р.); "Електродіагностика та лікування в рефлексотерапії" (2001 р.); "Нервові хвороби" (2001 р., 2002 р.); "Нове у лікуванні невропатії лицевго нерва" (2005 р.); "Атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія" (2005 р.); ”Сучасний погляд на проблему черепно-мозкової травми та її віддалені наслідки”(2005 р.); ”Основи традиційної китайської медицини в рефлексо-терапії”(2005 р.); „Патогенез, методи, дослідження та лікування больових синдромів”(2006 р.); „Остеохондроз поперекового відділу хребта, ускладнений грижами дисків”(2006 р.), “Міастенія” (2009), “Тестовы питання для атестації лікарів на звання лікар-спеціаліст, другу, першу та вищу кваліфікації за фахом Рефлексотерапія” (2010).

За результатами наукових досліджень Є. Л. Мачерет опубліковано більше 60 методичних рекомендацій та інформаційних листів, отримано 33 авторське свідоцтво на винаходи, що охоплюють переважно клінічні розділи невропатології та рефлексотерапії, основними з них є “Способ лечения невралгии тройничного нерва”, “Способ лечения больных вертеброгенным пояснично-крестцовым радикулитом с нестабильностью позвонковых сегментов”, “Способ реабилитации больных с заболеваниями периферической нервной системы”, “Способ лечения неврологических проявлений поясничного остеохондроза”, “Устройство для вытяжения позвоночника”, “Способ лечения невралгии тройничного нерва”, “Способ реабилитации больных церебральными парезами и параличами”, “Способ лечения церебрального арахноидита с явлениями недостаточности венозного кровообращения”, “Способ лечения ночного недержания мочи”, “Спосіб лікування неврологічних проявів дегенеративно-дистрофічних захворювань поперекового відділу хребта, ускладнених грижами міжхребцевих дисків”.

Є.Л.Мачерет збагачує державну медицину та охорону здоров'ям працями першорозрядного значення і готує висококваліфікованих фахівців, їй присвоєно звання винахідника СРСР, вона є лауреатом республіканської премії ім. В. К. Семінського, за плідну та багаторічну працю відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Під її керівництвом виконано 51 кандидатських і 12 докторських дисертацій; пройшли навчання 39 аспірантів і 58 клінічних ординаторів, підготовлено близько 20 тис. спеціалістів неврологів та 15 тис. рефлексотерапевтів з України, а також Польщі, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Словенії, Угорщини, Італії, Іспанії, Греції, Турції, Ірана, Ірака, Ізраіля, Йорданії, Монголії, В’єтнама, Лівана, Китая, Канади, США.

Є. Л. Мачерет належить до групи дослідників, які вперше в СРСР застосували у медичній практиці метод ехоенцефалографії, сприяла його впровадженню в клініках країни для діагностики судинних запальних і пухлинних захворювань головного мозку. Значний її внесок в розробку проблеми клінічних особливостей перебігу пухлин головного мозку залежно від локалізації процесу та віку хворого знайшов відображення у монографії: “Ехоенцефалографія в невропатології”. Оригінальний розділ її наукових досліджень — вивчення закритої черепно-мозкової травми та запальних захворювань нервової системи. Вперше у світовій літературі проведені зіставлення цих захворювань з урахуванням вікових особливостей від періоду новонародженості до похилого та старечого віку. У монографії “Старение и двигательные возможности” охарактеризовані можливості змін рухових функцій, які виникають у процесі старіння організму, досліджена роль центральних і периферичних регуляторних механізмів, наведено нові дані про закономірності м'язової працездатності та стомлення, стану нейротрофічного контролю, можливості відновлення і корекції змінених рухових функцій у людей старших вікових груп.

Значна частина досліджень присвячена виявленню особливостей діагностики та лікування захворювань периферичного відділу нервової системи. Є. Л. Мачерет займалася вивченням вертеброгенних уражень периферичної нервової системи, невралгії трійчастого нерва, невропатії лицевого нерва, травматичних уражень нервових стовбурів кінцівок, зокрема периферичними невропатіями, які найчастіше зустрічаються в клінічній практиці. Отримані дані сприяють кращому розумінню патогенетичних механізмів вертеброгенних рефлекторних корінцевих та корінцево-судинних синдромів на основі уточнення анатомо-фізіологічних взаємозв'язків між кістково-суглобовим апаратом хребта, периферичними утвореннями соматичної та вегетативної нервової системи, спинним мозком і судинами. Особливу увагу приділено застосуванню немедикаментозних методів у комплексному лікуванні хворих з неврологічними проявами остеохондрозу. Отримана детальна клініко-фізіологічна характеристика системи трійчастого нерва, що сприяє вирішенню питань, пов'язаних із об'єктивною оцінкою стану хворих на тригемінальну невралгію, й диференційованого підходу до їх лікування з обґрунтуванням найбільш 4 оптимальних схем поєднання антиконвульсантів та медикаментозних методів. Розроблена експериментальна модель церебрального арахноїдиту, що дозволило відпрацювати оптимальні методи його лікування і профілактики.

Уперше в світовій літературі Є. Л. Мачерет представила переконливі дані про поєднання уражень судин головного мозку, серця і кінцівок. Цикл робіт із судинної патології включає також дослідження гіпертонічної хвороби, дисциркуляторної енцефалопатії, вегетосудинної дистонії й облітеруючого ендартериїту, розробку їх комплексного лікування, включаючи терапію в умовах штучного мікроклімату “Біотрон”.

Під керівництвом Є. Л. Мачерет вивчаються механізми розвитку церебральних розладів у осіб, які постраждали під час аварії на ЧАЕС, розробляються спеціальні методики з їх реабілітації. Розкриті механізми розвитку вегетосудинної дистонії, дисциркуляторної енцефалопатії, артеріальної гіпертензії, розроблений диференційований підхід до лікування цих станів.
Є. Л. Мачерет створила нову школу, науковим напрямом якої є питання сучасних методів немедикаментозної терапії, у тому числі рефлексо- й лазеротерапії у клінічній практиці, розробила методики з лікування міопатії, невралгії трійчастого нерва, судинних захворювань головного та спинного мозку, запальних захворювань центральної і периферичної нервової системи, теоретично обґрунтувала застосування методу рефлексотерапії з сучасних позицій шляхом дослідження механізму її дії в клініці й експерименті. Вперше у світовій практиці під її керівництвом проведені спеціальні дослідження впливу лазерного випромінювання з різною довжиною хвилі на мембрану, нервової клітини.
 

Yeugeniya Macheret President of the Ukrainian Association of Reflexotherapy and Medical Acupuncture, a correspondent member of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, M.D., professor, of Neurology and Reflexotherapy Department of National Medical Academy of postgraduate education, professor of the Tyanzin College of Traditional Chinese Medicine (China). She is a founder of the scientific school of neurology and reflexotherapy in Ukraine. Her scientific works are devoted to study of the vascular and inflammatory diseases of central and peripheral nervous system, tumorous processes, cerebral traumas, rehabilitation of the Chornobyl disaster victims, elaboration of new methods of acupuncture diagnostics and treatment. She is an author of 1450 publications, 19 monographs.