in

Резолюція Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Медична реабілітація та рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії та практики" 11-12 жовтня 2018 р

Резолюція Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Медична реабілітація та рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії та практики" 11-12 жовтня 2018 р

11-12 жовтня у м.Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "Медична реабілітація і рефлексотерапія в неврології і сімейній медицині: від теорії до практики" та V з'їзд ГО "УАРМА". Прийнято резолюцію. Видано збірку робіт учасників конференції.

Резолюція

науково-практичної конференції з міжнародною участю,

присвяченої 100-річчю НМАПО імені П.Л.Шупика

 

«Медична реабілітація і рефлексотерапія

в неврології та сімейній медицині: від теорії до практики»

 

11-12 жовтня  2018 р., м. Київ

 

 

11-12 жовтня 2018р. у м. Києві відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична реабілітація і рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії до практики», присвячена 100-річчю НМАПО імені П.Л.Шупика

В межах конференції був проведений Vз’їзд ГО «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» зі звітно-виборчими заходами.

Організатори конференції - ГО «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (УАРМА), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами,ГО «Асоціація сімейної медицини».

Інформаційні та мас-медіа партнери:Національна наукова медична бібліотека України, «Здоров’я України. Медична Газета», «Ваше здоров’я».

Місце проведення:

11.10.2018 – Золота зала Національної наукової медичної бібліотеки України, м. Київ, вул. Толстого, 7

12.10.2018 - Держана Наукова Установа «Науково-практичний Центр профілактичної та клінічної медицини» Державного Управління справами, конференц-зала поліклініки, м. Київ, вул. Верхня, 5

 

Реабілітаційно-профілактичний напрямок в сучасній медицині світу і в Україні отримує все більшої уваги. Особливо гостро він постає при неврологічних – найбільш інвалідізуючих розладах, так і в найпоширенішій сфері медичної допомоги – сімейній  медицині. Розширення можливостей медичної реабілітації та профілактики захворювань має відбуватися як кількісно, так і якісно. Це обгрунтовує більш активне залучення інших методів та методик – як немедикаментозних, так і медикаментозних, зокрема  акупунктури. Тому впровадження нових або раніше відомих, але мало використовуваних методик реабілітації та профілактики на практиці потребує подальшого розвитку, адже на сучасному етапі вже на первинній ланці медичної допомоги мають бути запропоновані певні заходи, залучені безпосередньо самі пацієнти. Нерідко залишаються відкритими питання меж компетенцій лікарів різних ланок медичної допомоги для забезпечення адекватної реабілітаційно-профілактичної допомоги, недостатньо використовується визнаний у всьому світі потужний потенціал традиційної східної медицини, що робить розкриття цих питань надзвичайно актуальним. Як відомо, удосконалення концептуального підходу до поліпшення та збереження здоров‘я населення, профілактики захворювань в усьому світі обґрунтовано невпинним зростанням захворюваності та смертності, збільшенням алергізації населення, негативних наслідків руйнівних впливів техногенних та психогенних чинників, невиправданої поліпрагмазії.

Велике профілактичне і лікувально-реабілітаційне значення довела рефлексотерапія, заснована на засадах традиційної китайської медицини протягом ряду тисячоліть й адаптована в усьому світі, зокрема, в Україні. Цей напрямок в Україні був започаткований групою лікарів-науковців, яку очолила професор Мачерет Євгенія Леонідівна. Нині її діяльність продовжує створена нею в 1992 році ВГО «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (УАРМА)  яка разом з кафедрою сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами проводить зазначену конференцію.

Крім того, пройшов черговий 5-річний період діяльності Громадської асоціації «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ГО «УАРМА»), що викликало необхідність за статутом асоціації провести звітно-виборчі збори президента, правління та комісій асоціації.  

               На конференції брали участь представники професорсько-викладацького складу провідних ВНЗ та медичних закладів України – НМАПО імені П.Л.Шупика, Львівського НМУ імені Д.Галицького, Тернопільського НМУ імені Георгієвського, НМУ імені О.Богомольця, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, Головний військовий шпиталь МО України, ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», Дніпропетровський медичний університет народної медицини, які надали цікавий лекційно-інформаційний матеріал та майстер-класи, засновані на результатах наукових досліджень та великого практичного досвіду. Доповідачами були доктори наук, серед них  професори, доценти, кандидати та доктори мед. наук, а також практичні лікарі з різних регіонів України та іноземні гості. Доповіді стосувалися різних методів реабілітації та профілактики, рефлексотерапії: корпоральної, аурікулярної та скальпової РТ, мануальної РТ, комплексної медикаментозної та немедикаментозної терапії різних захворювань. Зокрема, великі розділи матеріалів конференції присвячені реабілітації хворих з цереброваскулярною патологією, захворюваннями периферійної та вегетативної нервової системи, патологією травного тракту, наслідками черепно-мозкових травм, метаболічним синдромом, ДЦП, теоретичним аспектам РТ та традиційної східної медицини, дослідженням доказової бази РТ в режимі реального часу.

           Матеріали конференції представлені учасниками з України, США, Німеччини. За матеріалами конференції видано збірку робіт.

 

         В межах конференції був проведений Vз’їзд ГО «УАРМА», де був заслуханий звіт за попередній 5-річний період президента ГО «УАРМА», д.м.н. професора Коваленко О.Є., проведено голосування за персональний склад правління асоціації, де президентом знову обрано Коваленко О.Є., в склад правління ввійшли: Гарник Т.П., Ляпко М.Г., Андріюк Л.В., Бабінець Л.С. (яка ввійшла в склад правління вперше).  За підтримку кандидатур виступили: Семенова О.В. (член асоціації з 1992 р.), Мовчан А.Ю., Абраменко О.Є., Арябінська В.М. До ревізійної комісії ввійшли: Арябинская В.М., Набільская В.А., Мовчан А.Ю. Голосували одноголосно «за».

Також розглядалися актуальні питання ГО «УАРМА», прийняті нові члени асоціації – 3 особи.

Другий день конференції був присвячений майстер-класам. Були проведені 4 майстер класи: 
<>1.2.Чіжикова М.Є. Застосування східного лікувально-реабілітаційного методу Гуа-ша в клінічній практиці (м.Київ)

 

 1. 		Бобков В. "FourmainpatternsofpulsediagnosticinJapan, coordinated withabdominalpalpation» (США) (Чотири основні паттерни пульсової діагностики в Японії, узгоджені з пальпацією живота».

 

За результатами роботи конференції обговоривши науково-практичні проблеми та перспективи інтеграції методів рефлексотерапії в систему реабілітації хворих та профілактики різних захворювань, зокрема у діяльності лікарів загальної практики та вторинної ланки, пропонується:

 

 1. Продовжувати справу фундаторів РТ в Україні - подальше вивчення, удосконалення та впровадження в практичну медицину лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги нових способів і методів реабілітації, рефлексотерапії.
 2. Підготовка кадрів з питань реабілітації, РТ, розробка програм та проведення циклів тематичного удосконалення та тематичних семінарів.
 3. Підготовка учбово-методичної  літератури з рефлексотерапії.
 4. Провідним фахівцям з РТ та членам асоціації ГО «УАРМА» брати участь в атестації лікарів-рефлексотерапевтів.
 5. Проведення наукових досліджень щодо вивчення ефективності методів реабілітації та РТ при різних захворюваннях у разі їхнього застосування на різних рівнях медичної допомоги.
 6. Співпраця з громадськими, навчальними науковими та державними адміністративними закладами та організаціями: з організаторами охорони здоров’я на місцях, з головними обласними позаштатними спеціалістами з РТ, з однопрофільними кафедрами з викладанням РТ;
 7. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі реабілітації, РТ, традиційної східної медицини, презентувати українську рефлексотерапію на різних тематичних світових заходах.
 8. Пропаганда знань з реабілітації та РТ на різних ланках медичної допомоги у засобах масової інформації.
 9. Регулярне проведення науково-практичних конференцій з залученням іноземних фахівців з даного напрямку, результати яких висвітлювати в ЗМІ та науково-практичних виданнях.
 10. Продовжувати надання благодійної допомоги у різних формах (медична, фінансова) людям, які брали участь в АТО, або постраждалим мирним мешканцям та ін.

 

    Прийнято на заключному пленарному засіданні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація і рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії до практики», присвяченої 100-річчю НМАПО імені П.Л.Шупика,   11-12 жовтня 2018 року  у м. Києві, за участю представників організаторів конференції - Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ВГО «УАРМА»), Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, ВГО ««Українська асоціація сімейної медицини», м. Київ.

 

 

Голова оргкомітету конференції,

Президент ГО «Українська асоціація рефлексотерапії

та медичної акупунктури» (УАРМА),

професор кафедри сімейної медицини та

амбулаторно-поліклінічної допомоги

НМАПО імені П.Л.Шупика, д.м.н., проф.                           Коваленко О.Є.

 

 Секретар

                                                                           Чіжикова М.Є.

Other News