in

Обращение Президента Ассоциации

Шановні колеги!

        Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури" – добровільна громадська неприбуткова організація, створена за професійним напрямком на засадах єдності інтересів, рівноправності, самоврядування, законності та гласності. Нашою Метою є сприяння розвитку та поширенню в суспільстві об’єктивної інформації про застосування для профілактики та лікування різних захворювань методів рефлексотерапії (РТ), в тому числі, медичної акупунктури, лазеротерапії, нетрадиційної та народної медицини, різних напрямків традиційної східної медицини, впровадження їх у медичну реабілітацію, практичну діяльність лікарів сімейної медицини, неврологів, педіатрів, у військову та паліативну медицину тощо

Першочерговими завданнями Асоціації є наступні:

  • Об'єднання наших спільних зусиль для підвищення престижу рефлексотерапії та медичної акупунктури в нашому суспільстві шляхом наукового обгрунтування, практичного застосування методів РТ при різних захворюваннях, наслідках військових дій як потужного профілактичного та реабілітаційного напрямку. 
  • Протистояння дискредитації РТ серед лікарів та пацієнтів шляхом обгрунтованої просвітницької роботи в ЗМІ та серед населення, публічного обговорення та рецензування матеріалів за фаховим напрямком, неприйняття (в тому числі, публічного) псевдоспеціалістів та низькоякісної літератури, які сприяють дискредитації методів РТ. 
  • Залучення творчої молоді в лави нашого професійного товариства, створення регіональних підрозділів асоціації.
  • Співробітництво з іншими українськими і міжнародними громадськими та благодійними організаціями.
  • Підготовка та видання науково-методичних матеріалів за фаховим напрямком.
  • Удосконалення інтернет-сайту ВГО "УАРМА", який є медією для нашого постійного й одночасно зручного спілкування і обміна знаннями, досвідом та інформацією з фахівцями та пацієнтами.
  • Розширення міжнародних зв'язків з фахівцями країн Європи, Азії, Америки, Австралії.
  • Проведення науково-практичних конференцій та семінарів з питань рефлексотерапії, традиційної східної медицини, реабілітації.
  • Співпраця зацікавлених рефлексотерапевтів в створенні колективного он-лайн підручника з рефлексотерапії.

Кожному члену Асоціації на нашому сайті пропонується розмістити своє фото та інформаційні матеріали про професійну та наукову діяльність.

На сайті будуть розміщені нормативні документи МОЗ України стосовно медичної спеціальності «Рефлексотерапія».

Більшість матеріалів наших конференцій, виданих на папері, будуть розміщені для вільного використання на сайті.

Правління Асоціації планує провести спеціальні семінари та тренінги з питань наукового обгрунтування та практичного використання різних методів РТ при різних патологічних синдромах та нозологіях (точна дата буде повідомлятися на сайті).

Членські свідотства нового зразка члени Асоціації продовжать отримувати в урочистих умовах під час нашої щорічної конференції та поза конференцією на засіданнях правління. 

 
Сподіваюсь на успішну співпрацю!

З повагою, від імені Правління, 

Президент ВГО "УАРМА"     Ольга Коваленко.