in

Підсумки 5-річної діяльності та перспективи подальшого розвитку ГО "Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури"

ПІДСУМКИ 5-РІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ ТА МЕДИЧНОЇ АКУПУНКТУРИ»

 Президент ГО"УАРМА", д.м.н., професор Коваленко О.Є.

Громадська організація  «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

 

Пройшов черговий 5-річний рубіж існування та послідовної успішної діяльності Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ГО "УАРМА"), яка вже 26 років координує діяльність рефлексотерапевтів України.

        Асоціація була створена в 1992 році за ініціативи та провідної безпосередньої участю члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора Мачерет Євгенії Леонідівни, яка очолювала її до травня 2011 року. В нинішній час світлої пам'яті професор Мачерет Є.Л. є Поважним Президентом асоціації.Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури (UARMA) до 28.01.2010 мала назву Українська Асоціація акупунктури і лазеротерапії (дата реєстрації 09.12.92 р. свідоцтво № 368).

З жовтня 2013 року ГО «УАРМА» обрана з'їздом рефлексотерапевтів президент асоціації - професор, доктор медичних наук Коваленко Ольга Євгеніївна – послідовниця й учениця професора Мачерет Є.Л.

Всі ці роки ГО «УАРМА» виконувала свої провідні завдання асоціації, позначені в її статуті: клінічне та наукове обґрунтування рефлексотерапії; розробка стандартів застосування рефлексотерапії; популяризація рефлексотерапії в медіа та в різних країнах світу; розвиток міжнародного співробітництва в області рефлексотерапії, освітянська та благодійна діяльність, проведення наукових форумів, подальше впровадження рефлексотерапії в сімейну медицину, педіатрію, медичну реабілітацію тощо.

Отже, за участю членів ГО «УАРМА» завершені та тривають наукові дослідження, які стосуються акупунктури та суміжних методик, на кафедрах сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика (проф. Коваленко О.Є., Абраменко В.В.), наукового відділу внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (Коваленко О.Є., Чіжикова М.Є.), кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського НМУ імені Данила Галицького (проф. Андріюк Л.В. та ін), кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Тернопільського НМУ імені Горбачевського (проф. Бабінець Л.С., Наткевич О.), ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України (д.м.н. Юрик О.Є. та ін).

Результати досліджень отримали широке визнання й доповідались на провідних конгресах світу, організованих WFAS, ICMART, iSAMS, публікуються в наукових виданнях світу (США, Китаю, Німеччини) та України, в тому числі з цитуванням в SCOPUS, GoogleScolar, LLBA, DatabaseofCSAMedLine/PabMed/IndexMedicusтощо,тим самим представляли Україну та Українську асоціацію на світовій платформі (JournalofUS-ChinaMedicalScience, JournalofAcupunctureandMedicalStudies(JAMS).  

          Світові форуми, де брали участь та представляли асоціацію її члени: The8-thWoldConferenceofacupuncture. 2-4 october2013, Sydney, Australia; WorldAcupuncture& IntegrativeMedicineConference. WFAS2014, Houston, Texas, USA; 18th Annual Inernational Conference on Acupuncture and Traditional Chinese Medicine Тоronto, Canada 24-27 sept 2015; XVIII Congress ICMART, 2016. Sofia, Bulgaria; Іnternational Conference of WFAS Tokyo/Tsukuba, Japan, 4-6 nov 2016; ICMART-iSAMS 2018 - World Congress of Medical Acupuncture. Мunich,7-9 sept2018.

Члени асоціації також багаторазово підвищували свій фах з акупунктури та суміжних методик в різних країнах світу в кращих навчальних закладах (Коваленко О.Є., Абраменко В.В., Чіжикова М.Є., Юрик О.Є. та ін).

Слід зазначити, що ні однієї копійки з фонду асоціації на участь у зарубіжних конференціях, публікаціях та навчанні не витрачено!

ВГО «УАРМА» проводить щорічні науково-практичні конференції, які вже стали традиційними, де представлені результати наукової діяльності провідних фахівців в сфері рефлексотерапії, медичної реабілітації в неврології, сімейній медицині, педіатрії – як професорів, доцентів, так і практичних лікарів з України та інших країн, проводяться цікаві майстер-класи, і, взагалі відбуваються теплі зустрічі та фахові дискусії серед однодумців.

Науково-практичні конференції з міжнародною участюпід егідою ВГО «УАРМА», що проводились в м. Києві: «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти», 3-4 жовтня 2013 р.;  «Рефлексотерапія в медичній реабілітації: сьогодення та майбутнє», присвячена 85-річчю від дня народження   професора Є. Л. Мачерет2-3 жовтня 2014 р; «Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих та дітей», 15-16 жовтня 2015р.;«Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги», 29-30 вересня 2016р.; Ювілейна НПК «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення»,  28-29 вересня 2017 р.; «Медична реабілітація і рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії до практики», присвячена 100-річчю НМАПО імені П.Л.Шупика, 11-12 жовтня 2018 р.

Навчально-методична робота. З метою підвищення кваліфікації лікарів за ініциативи та безпосередньої участі президента ГО «УАРМА» на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги розроблені навчальні програми циклів тематичного удосконалення (ТУ) «Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря» на 1 місяць навчання, 158 навчальних годин, ще в 2013 році, на якому вже пройшли навчання сімейні лікарі і з успіхом застосовують отримані знання у своїй практиці. В 2018 році розроблений навчальний план та програма очно-заочного циклу ТУ «Неінвазивні методи рефлексотерапії в загальноклінічній практиці», розрахований на 78 навчальних годин, який вже пройшов перший етап затвердження в НМАПО імені П.Л. Шупика.

Для забезпечення навчального процесу членами асоціації (Коваленко О.Є., Андріюк Л.В., Бабінець Л.С., Чіжикова М.Є.) підготовлений до затвердження та друку навчальний посібник «Неінвазивні методи рефлексотерапії в загальноклінічній практиці».

Асоціація активно підтримує організацію та проведення семінарів та майстер-класів з рефлексотерапії, зокрема, з іноземними спеціалістами.

Участь у підготовці законодавчої бази в сфері РТ– розроблений тазатверджений в МОЗ Інформаційний листпро нововведення в сфері охорони здоров’я «Уніфікація термінології в галузі рефлексотерапії згідно міжнародних стандартів ВООЗ», № 274-2017 (автори Коваленко О.Є., Андріюк Л.В., Бабінець Л.С., Чіжикова М.Є., Абраменко В.В., Кравченко А.М.), який послужив правовою базою для впровадження в Україні затвердженої та визнаної в усьому світі класифікації.

В 2016 році ГО «УАРМА» успішно пройшла перереєстрацію згідно вимог Законодавства України.

ГО «УАРМА» здійснює благодійну діяльність, яка стосується допомоги воїнам АТО (ООС), матеріальній допомозі на лікування. Велику благодійну роботу здійснює член правління ГО «УАРМА», лікар-винахідник Ляпко М.Г. ГО «УАРМА» завжди підтримує своїх членів при поданні документів до атестаційних комісій (готує рекомендаційні листи до МОЗ та інших комісій)

  Робота правління ГО «УАРМА» - проведення зборів – 4 рази на рік, де обговорюються різні статутні питання - оптимізація і захист роботи лікарів-рефлексотерапевтів на місцях, питання підготовки законодавчої бази з рефлексотерапії, планування подальшої роботи асоціації, організація конференцій тощо.

Просвітницька діяльність:виступи на радіо, та телебаченні членів асоціації, а також аудиторні виступи перед хворими та медичними працівниками.

Таким чином, поряд з великою роботою, що проводиться ГО «УАРМА», існують перспективні завдання, які стосуються подальшого розвитку всіх її статутних напрямків, оптимізація роботи сайту та сторінки фейсбук.