in

Стратегія ВООЗ на 2014- 2023р.р. в галузі народної медицини. Народна медицина(НМ) в Україні.

Автор: 
Гарник Т. П. д. мед. н., проф., зав. Каф. фітотерапії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ « Київський медичний університет УАНМ»

Сучасна медицина історично формувалась тисячоліттями із давніх часів, витоки її сягають сивої давнини, накопичуючи досвід та мистецтво лікування, яке неможливе без постійного навчання. Спочатку це були емпіричні знання, які передавалися із покоління в покоління як в усній, так і письмовій формі, а пізніше почали  накопичуватися фундаментальні,клінічні на принципах доказової  медицини,  класичні стандарти мистецтва лікування. Сформовані школи, інститути, університети,академії, на базі яких були відкриті медичні факультети. Підготовка майбутнього лікаря потребує високого професіоналізму теоретичних і практичних знань,які базуються на витоках народної медицини.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я у травні 2014 року відмітила прогрес відносно неінфекційних захворювань та народної медицини і затвердила Стратегію ВООЗ в галузі народної медицини на 2014-2023рр.Визначення «народна медицина» охоплює різні методи,способи,засоби і практичні методи,які притаманні різним країнам та регіонам світу. Стратегія має за мету створення національної політики, яка посилить контроль якості та підвищить безпеку і забезпечить належне і ефективне застосування народної і комплементарної медицини за рахунок урегулювання цієї галузі. Також цим документом передбачено забезпечення всезагального охоплення послугами охорони здоров’я через інтеграцію народної і комплементарної медицини у наданні медико-санітарної допомоги та догляду на дому. Таким чином ВООЗ приділяє значну увагу, аналізуючи стан сучасних досягнень в медицині,розглядаючи проблемні питання щодо здоров’я і здорового способу життя,які виникають в різних країнах світу, проводячи аналіз, на підставі якого готуються рекомендації і стратегія розвитку галузі. Не пройшло осторонь питання щодо стратегії розвитку НМ на 2014-2023рр., яка базувалась на попередній і оновленій « Стратегії ВООЗ у галузі НМ на 2002-2005рр.».

В багатьох країнах світу,в яких спостерігається достатньо високий рівень соціально-економічного,технічного прогресу, населення має проблеми із здоров’ям. Зростає кількість хворих із хронічною неінфекційною патологією,що призводить до переоцінки цінностей та привертає увагу цих пацієнтів до альтернативних методів – НМ. Тому ВООЗ в Стратегії розвитку НМ на 2014-2023рр. рекомендує державам-членам підтримати зусилля в інтегруванні НМ в первинну медико-санітарну допомогу щодо зміцнення здоров’я через  сприяння застосування ефективних,безпечних,якісних методів і засобів НМ,підвищуючи їх рівень через національну систему охорони здоров’я.

В Україні впродовж 23 років НМ інтегрується в національну систему охорони здоров’я через систему освіти,впроваджена спеціальність лікар з «рефлексотерапії» та «народної і нетрадиційної,  медицини»,а також започаткована низка заходів з урегулювання діяльності в «цілительстві»,яка потребує подальшої розбудови з урегулювання контролю якості,безпечності і ефективності надання цих послуг.                                                                                

Еще материалы экспертов

Об'єднані бажанням перемогти... Враження про Науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Медична реабілітація та рефлексотерапія в неврології та сімейній медицині: від теорії та практики"

У роботі конфереції брали участь не тільки лікарі, але й люди інших спеціальностей, журналісти, пацієнти - ті, хто цікавиться тематикою заходу....

Нейропластичность как базис саногенеза в рефлексотерапии // Основные направления фармакотерапии в неврологии (материалы XV международной конференции 24-26 апреля 2013 года, г. Судак). – С. 165-170

Вопросы реабилитации неврологических больных не утрачивают своей актуальности из-за сохраняющейся тенденции к возрастанию...