in

Андріюк Лук'ян Васильович

Андріюк Лук'ян Васильович
Ученая степень: доктор мед. наук
Ученое звание: профессор

Член Правління ВГО "УАРМА"

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини,головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації зі спеціальностей «Рефлексотерапія», «Народна і нетрадиційна медицина», лікар-невролог вищої категорії

Лук'ян Васильович народився 6 серпня 1951 року. Закінчив з відзнакою лікувальний  факультет Львівського медичного інституту в 1976 році. З 1977 до 1980 року працював  лікарем-неврологом у практичній охороні здоров'я.

З вересня 1980 року працює у Львівському національному медичному університеті: клінічним ординатором, асистентом кафедри рефлексотерапії, неврології,доцентом кафедри  невропатології  і  нейрохірургії  до 2006 року, професором, завідувачем кафедри реабілітації нетрадиційної медицини з жовтня 2006 року.

Читає лекції, проводить  семінарські  й  практичні заняття  для  лікарів-слухачів та інтернів факультету післядипломної  освіти. Особисті зусилля  віддає для організації  всесторонньої  допомоги  різним  категоріям хворих. Постійно лікує і консультує хворих у відділеннях Львівської  обласної лікарні відновного  лікування, 4-ої  міської  клінічної  комунальної лікарні м. Львова, Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії з неврології, рефлексотерапії, народної  і  нетрадиційної медицини. Заступник декана факультету післядипломної освіти з наукової роботи.

Серед головних напрямів його наукових досліджень – проблеми діагностики, клініки, лікування та профілактики захворювань головного мозку судинного генезу, проблеми вертеброневрології, рефлексотерапії, мануальної терапії, бделотерапії, електропунктурної діагностики.

Автор близько 325 наукових праць, серед яких 6 монографій, 3 підручники, 20 навчально-методичних посібників, 4 авторські свідоцтва на винаходи, 2 патенти.

Керує низкою дисертаційних робіт за фахаминеврологія, рефлексотерапія. Регулярно виступає опонентом на захистах кандидатських  і докторських дисертацій.  Він упровадив у клінічну практику низку методів діагностики та реабілітації хворих з інсультами, вертеброгенними ураженнями нервової системи. Як досвідчений клініцист, надає консультативну та лікувальну допомогу хворим неврологічного профілю міст Західного регіону України.

Дбайливе відношення до хворих, висока професійна підготовка та ерудиція здобули  професору Л.В.Андріюку заслужений авторитет і повагу серед хворих, лікарів та працівників університету.

За вагомий внесок у покращення стану здоров'я Українського суспільства нагороджений Почесними Грамотами Міністерства охорони здоров'я України (2009 рік) та Подякою Міністра  охорони здоров'я України (2008 рік), Львівської  обласної  державної адміністрації  (2007,  2011 роки). Також  має  численні дипломи  та  грамоти  за  наукові  доповіді, зроблені на різних симпозіумах, конгресах, з'їздах.

Серед найважливіших праць Л.В.Андріюка, які побачили світ за останні роки, такі: «Інсульт. Вибрані питання  діагностики,  ускладнень,  лікування,  реабілітації» (2009 рік), «Основи магнітотерапії» (2009 рік), «Немедикаментозні методи  лікування» (2011  рік), «Вертебральні та екстравертебральні захворювання суглобів: мануальна діагностика і корекція» (2012 рік), «Водолікування: інноваційні методики та технології» (2012 рік), «Фізіотерапія та  немедикаментозні методи  лікування» (2013  рік),  «Бальнеоароматерапія» (2013 рік), «Фітотерапія ч.1 і 2» (2013 рік ), «Народна і нетрадиційна медицина» (2015 рік).

Другие члены ассоциации