in

ПРЕС-РЕЛІЗ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей» 15-16 жовтня 2015 року, м.Київ

ПРЕС-РЕЛІЗ науково-практичної конференції  з міжнародною участю «Методи рефлексотерапії в медичній  реабілітації дорослих і дітей» 15-16 жовтня 2015 року, м.Київ

15-16 жовтня 2015 року в м.Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей» 

15-16 жовтня 2015 року на базі консультативно-діагностичного центра Шевченківського району м. Києва, вул.Саксаганського, 100 -  клінічній базі кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги  НМАПО імені П.Л.Шупика -  відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей», яка за №185 включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України у 2015 р.

             Організаторами конференції були Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика – Інститут сімейної медицини - та Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ВГО «УАРМА») разом з Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація фахівці з народної та нетрадиційної медицини України.

             Роботу конференції відкрили директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика, президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»,  професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика, магістр державного управління, полковник медичної служби запасу, доктор медичних наук, професор Шекера О.Г. та ПрезидентВГО«Українськаасоціаціярефлексотерапіїта       медичноїакупунктури»,професор кафедрисімейноїмедицинитаамбулаторно-поліклінічноїдопомогиНМАПОіменіП.Л.Шупика, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ  ПКМ» ДУС, д.м.н.,професор Коваленко О.Є.

            Провідною думкою, яка присутня була на конференції, було – удосконалення й розширення меж застосування різних напрямків медичної реабілітації, яка включала не тільки відомі загальноприйняті засоби та методи, але й здобутки східної медицини, що полягали в основі різних напрямків  рефлексотерапії та були широко представлені в доповідях провідних фахівців з різних медичних та немедичних закладів України - НМАПО імені П.Л.Шупика, Національного медичного університету імені О.Богомольця, ДВНЗ«Тернопільськийдержавниймедичнийуніверситетім.І.Я.ГорбачевськогоМОЗУкраїни», Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Київського медичного університету УАНМ, Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

                Велике значення приділялось допомозі людям, постраждалим від бойових дій – воїнам АТО, переселенцям, інвалідам, чому був присвячений «круглий стіл» зі жвавим обговоренням проблеми та обміном досвідом. Свої думки стосовно тематики конференції озвучували лікарі різних спеціальностей – сімейні лікарі, рефлексотерапевти, неврологи, педіатри, реабілітологи, травматологи та ін. з різних регіонів України – Києва, Львова, Маріуполя, Тернополя, Рубіжного Луганської області, Луцька, Житомира та ін.

Другий день конференції був присячений 5-ти майстер-класам, де  лікарі опановували практичне застосування теоретичної інформації, представленої кращими фахівціями, з можливістю подальшого впровадження в профілактику та медичну реабілітацію в різних регіонах України.

          За матеріалами конференції видано збірку робіт, де окрім фахівців з України своїм досвідом поділилися спеціалісти з Сполучених Штатів Америки, Канади, Китайської народної республіки, Казахстану.  

           Знаковою подією, яка відповідає прогресивним світовим тенденціям,  була участь у роботі конференції представників (керівників) громадських організацій – Міжнародної громадської організації «Здоров’я суспільства», директора інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика, професора Шекери О.Г., ВГО «Українська асоціація сімейної медицини» - професора Матюхи Л.Ф., ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини України» професора Гарник Т.П.; заступника голови правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної  допомоги», професора Моісеєнко Р.О., та, одного з головних організаторів конференції – ВГО «УАРМА», професора Коваленко О.Є.

             За результатами роботи конференції було прийнято резолюцію.

Еще новости