in

РЕЗОЛЮЦІЯ Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення», присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні

РЕЗОЛЮЦІЯ  Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення»,  присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні

РЕЗОЛЮЦІЯ

Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення»,

присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в УкраїніРЕЗОЛЮЦИЯ

Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення»,

присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні

28-29 вересня 2017р. у м. Києві відбулася Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення», присвячена 40-річчю рефлексотерапії в Україні.

Організатори - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ВГО «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (УАРМА),», Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами,ГО «Асоціація сімейної медицини».

Інформаційні та мас-медіа партнери:Національна наукова медична бібліотека України, «Здоров’я України. Медична Газета», «Міжнародний неврологічний журнал».

Місце проведення:

• 28.09.2017 – Золота зала Національної наукової медичної бібліотеки України, м. Київ, вул. Толстого, 7

• 29.09.2017 - Держана Наукова Установа «Науково-практичний Центр профілактичної та клінічної медицини» Державного Управління справами, конференц-зала поліклініки, м. Київ, вул. Верхня, 5.

На Науково-практичній конференції розглядались актуальні питання рефлексотерапії, зокрема, акупунктури та споріднених методів східної і західної медицини в медичній реабілітації та профілактиці різних захворювань. Учасниками були також розглянуті апаратні методи, інші немедикаментозні, медикаментозні і комплексні напрямки в сімейній медицині, неврології, педіатрії, при наслідках травм і поранень, та ін. . Проведені майстер-класи і конкурси, прийнято резолюцію конференції.

До участі у конференції, окрім українських лікарів, залучено іноземних спеціалістів. З доповідями виступили фахівці з Федеративної Республіки Німеччини проф. Йоханнес Хорн та Сполучених Штатів Америки доктор В. Бобков.

 Враховуючи те, що конференція єювілейною присвяченою40-річчю  впровадження рефлексотерапії в Україні, в межах роботи заходу у виставковій залі Національної  наукової медичної бібліотеки України організовано книжкові виставки: ″Рефлексотерапія: поєднання науки і мистецтва″, ″Українські рефлексотерапевти за кордоном″. На виставці  представлено монографії, підручники, збірники праць, матеріали конференцій, доповіді, лекції, та фотодокументи, які висвітлюють історичні аспекти розвитку РТ в Україні, методи рефлексотерапії  у медичній реабілітації. 

Крім того, в перший день роботи конференції було проведено екскурсію для лікарів в унікальній будівлі Національної наукової медичної бібліотеки (історичній спадщині - будинку меценатів Терещенко) та ознайомлення з фото- та букіністичною виставкою, організованою силами співробітників бібліотеки та організаторів конференції.

За матеріалами роботи конференції видано збірку статей і тез, в якій висвітлюються теми за розділами: «Історичні аспекти розвитку РТ та споріднених методів в Україні і світі», «Погляди на проблему. Лекції», «Наукові дослідження і клінічні спостереження», підготовлених фахівцями з великим практичним і науковим досвідом, та молодими науковцями і практичними лікарями. До збірки увійшли роботи фахівців з України, Федеративної Республіки Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії, Казахстану.За 2 дні роботи конференції зареєстровано 232 учасника.

В перший день конференції (28.09.17) заслухані доповіді провідних фахівців напрямку – 19 разом (з них – 11 усних та 3 стендових), в другий (29.09.17) – 4 доповіді та проведені майстер-класи і конкурси, прийнято резолюцію конференції.

         Роботу конференції відкрили та привітали учасників конференції - д.м.н., професор Моісеєнко Р.О. - проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л.Шупика, та д.м.н., професор Шекера О.Г. - директор Інституту Сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика. З подією проведення конференції учасників також привіталид.м.н., професорГарник Т.П. – президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України», д.м.н., професорКоваленко О.Є. – президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури».

В межах порядку денного конференції відбулося вітання та нагородження лікарів за внесок в розвиток рефлексотерапії в Україні та з нагоди 40-річчя РТ в Україні від ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Другий день конференції відкрили заступник директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, д.м.н., професор  Коломоєць М.Ю. та завідуючий відділом внутрішньої медицини ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС д.м.н.Кравченко А.М.

В межах конференції відбулося засідання членів ВГО «УАРМА» та проведений «круглий стіл»: «Актуальні питання та перспективи РТ в Україні в світі сучасних реформ», де було згадано роль фундаторів РТ в Україні, зокрема, засновниці РТ в Україні, професора Мачерет Є.Л., були обговорені актуальні й проблемні питання РТ: підведені підсумки досягнень та проблем в РТ в Україні за 40 років від впровадження, оголошено про затвердження МОЗ створеного членами «УАРМА» інформаційного листа щодо впровадження в Україні англомовної номенклатури точок акупунктури, прийнятої в усьому світі за рішенням ВООЗ в 1991 році; обговорено необхідність покращення якості освіти в РТ та визначені теми семінарів на майбутнє; обговорені шляхи подальшого впровадження різних методів РТ в сімейну медицину, медичну реабілітацію, педіатрію та ін. Були підведені підсумки та окреслені плани та перспективи.

             Таким чином, в результаті роботи конференції підтверджений лікувально-реабілітаційний, профілактичний та економічний ефекти від застосування методів рефлексотерапії у медичній реабілітації при різних захворюваннях: серцево-судинних, органічних захворюваннях нервової системи у дітей та дорослих, дихальних, опорно-рухових, тощо), ефективність застосування мануальної терапії, медикаментозних заходів  у комплексній терапії та у вигляді фармакопунктури тощо.

Проаналізувавши історичний шлях РТ в Україні та роль фундаторів напрямку в Україні на чолі з засновницею д.м.н., проф. Мачерет Є.Л., а також обговоривши науково-практичні проблеми та перспективи інтеграції методів рефлексотерапії в систему реабілітації хворих та профілактики різних захворювань, зокрема у діяльності лікарів загальної практики та вторинної ланки, пропонується:

 

1.                               Продовжувати справу фундаторів РТ в Україні - подальше вивчення, удосконалення та впровадження в практичну медицину лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги нових способів і методів реабілітації, рефлексотерапії.

2.                               Підготовка кадрів з питань реабілітації, РТ, розробка програм та проведення циклів тематичного удосконалення та тематичних семінарів.

3.                               Підготовка учбово-методичної  літератури з рефлексотерапії.

4.                               Провідним фахівцям з РТ та членам асоціації ГО «УАРМА» брати участь в атестації лікарів-рефлексотерапевтів.

5.                               Проведення наукових досліджень щодо вивчення ефективності методів реабілітації та РТ при різних захворюваннях у разі їхнього застосування на різних рівнях медичної допомоги.

6.                               Співпраця з громадськими, навчальними науковими та державними адміністративними закладами та організаціями: з організаторами охорони здоров’я на місцях, з головними обласними позаштатними спеціалістами з РТ, з однопрофільними кафедрами з викладанням РТ;

7.                               Розвиток міжнародного співробітництва в галузі реабілітації, РТ, традиційної східної медицини, презентувати українську рефлексотерапію на різних тематичних світових заходах.

8.                               Пропаганда знань з реабілітації та РТ на різних ланках медичної допомоги у засобах масової інформації.

9.                               Регулярне проведення науково-практичних конференцій з залученням іноземних фахівців з даного напрямку, результати яких висвітлювати в ЗМІ та науково-практичних виданнях.

10.                          Продовжувати надання благодійної допомоги у різних формах (медична, фінансова) людям, які брали участь в АТО, або постраждалим мирним мешканцям та ін.

 

    Прийнято на заключному пленарному засіданні Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення», присвяченій 40-річчю рефлексотерапії в Україні, 28-29 вересня 2017 р. у м. Києві, за участю представників організаторів конференції - Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ВГО «УАРМА»), Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, ВГО ««Українська асоціація сімейної медицини», м. Київ.

 

 

Голова оргкомітету конференції,

Президент ГО «Українська асоціація рефлексотерапії

та медичної акупунктури» (УАРМА),

професор кафедри сімейної медицини та

амбулаторно-поліклінічної допомоги

НМАПО імені П.Л.Шупика, д.м.н., проф.                           Коваленко О.Є.

 

 

 

 

 

Секретар ГО «Українська асоціація рефлексотерапії

та медичної акупунктури»                                                          Чіжикова М.Є.                     

       

Еще новости