in

ЗВІТ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти», 3-4 ж овтня 2013 року, м. Київ.

ЗВІТ   ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти»,  3-4 ж овтня  2013 року, м. Київ.

                                                                                                            ЗВІТ

                                                                                                ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти»,

3-4 жовтня  2013 року, м. Київ.

                                                                                                

3-4 жовтня  2013 р. в м. Києвіна базі Центральної поліклініки Шевченківського району відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти»,яка за №142 включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України у 2013р. та ІІІ з‘їзд ВГО «УАРМА» в межах конференції

 Організатори – ВГО «Українська Асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (УАРМА) спільно з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка МОЗ України, Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київським медичним університетом Української Асоціації народної медицини (УАНМ), Асоціацією фахівців з народної та нетрадиційної медицини, Медичним центром імені професора Мачерет Є.Л. «МСМ». 

В межах роботи конференції відбулося проведення з‘їзду і підведення підсумків, перевибори та планування подальшої роботи роботи ВГО «УАРМА» на наступне 5-річчя.

Отже, ця конференція та з‘їзд є продовженням низки заходів з розвитку методів рефлексотерапії та ТСМ, а також їхньої інтеграції в медичну практику.

Враховуючи невпинне зростання захворюваності населення в усьому світі, негативні наслідки невиправданої поліпрагмазії, пошук оптимізації лікувально-профілактичних та реабілітаційних напрямків у медицині залишається надзвичайно актуальним. У зв’язку з цим тематика конференції присвячена методам РТ та ТСМ щодо зміцнення здоров’я, профілактики, лікування і реабілітації хворих з різною нозологією.

Тематика  конференції:

1.    Рефлексотерапія та традиційна східна медицина: теоретичні та практичні аспекти.

2.    Світовий досвід застосування методів ТСМ в клінічній практиці.

3.    Актуальні питання доказовості в застосуванні РТ та ТСМ.

4.    Лікувально-реабілітаційні та профілактичні можливості рефлексотерапії та ТСМ: РТ в неврології, сімейній медицині, при захворюваннях внутрішніх органів, ЛОР-патології, в ортопедії-травматології, педіатрії, в урології та гінекології та ін.

5.    РТ та ТСМ у лікуванні судинно-мозкових захворювань та їх ускладнень;

6.    Сучасні підходи до діагностики та диференційованого лікування больового синдрому методами РТ та ТСМ.

7.    Апаратні методи РТ (застосування когерентного випромінювання в РТ, електропунктура та ін).

8.    Багатогольчасті різнометалеві аплікатори Ляпко в практиці РТ.

9.    Організаційно-технологічні та методичні аспекти роботи кабінету РТ в державних та приватних медичних закладах.

10.Народна та нетрадиційна медицина в Україні

11.Актуальні питання та перспективи ВГО «УАРМА».

12.Майстер–класи.

 

Відомо, що велику підтримку розвитку ТСМ та РТ у всьому світі надають громадські організації. В Україні рефлексотерапевтів об‘єднала ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (УАРМА). Всеукраїнська громадська організація «УАРМА» під назвою «Українська Асоціація акупунктури і лазеротерапії» була заснована у 1992 році видатним вченим та лікарем, новатором, яка разом з однодумцями першою впровадила метод рефлексотерапії в Україні та створила лікарську спеціальність і цілу службу за цим напрямком - доктором медичних наук, професором Мачерет Євгенією Леонідівною. Професор Мачерет Є.Л. пішла з життя в 2011 році, заповівши нам, своїм учням, продовжувати її справу. Останні 2 роки виконувала обов‘язки президента ВГО «УАРМА» д.м.н., професор  Коваленко О.Є. На зазначеній конференції та з‘їзді ВГО «УАРМА» в межах конференції  підведено підсумок щодо роботи асоціації за останні 5 років, проведені вибори президента та правління асоціації.

Професор Коваленко О.Є. представила доповідь зі звітом щодо діяльності асоціації, де було відзначено, що за звітній період регулярно проводились збори Правління асоціації, де обговорювались питання оптимізації та захисту роботи лікарів-рефлексотерапевтів на місцях, питання підготовки законодавчої бази з рефлексотерапії, підсумки та планування подальшої роботи асоціації щодо взаємодії з державними та громадськими організаціями, щодо діяльності за напрямками: міжнародна, наукова, просвтницька та видавнича

Одним із ключових питань були організація та участь у роботі науково-практичних конференцій з рефлексотерапії та організаційна підтримка і участь у  конференціях з народної та нетрадиційної медицини, на які залучались і іноземні спеціалісти з Китаю, Німеччини, Греції, Росії, Казахстану тощо, що дозволяло зібрати однодумців, отримати інформацію щодо науково-практичних здобутків в області рефлексотерапії, сприяло підвищенню рівня освіти як лікарів-рефлексотерапевтів, так і лікарів інших спеціальностей (неврологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та ін. Крім того, асоціація організовувала проведення семінарів та майстер-класів з рефлексотерапії, як у межах зазначених конференцій, так і на засіданнях членів асоціації.

            Проводилась активна міжнародна діяльність ВГО «УАРМА»: асоціація брала участь у роботі міжнародної асоціації ICMART, в яку була прийнята асоційованим членом в 2000р. Президент асоціації професор Мачерет Є.Л. на чолі української делегації брала участь у зборах та конференції ICMART у червні 2010 р. (м. Рига, Латвія). Професор Коваленко О.Є. як головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з рефлексотерапії та член правління «УАРМА» представляла Україну і мала доповідь в Китайській Народній Республіці, м. Гуанчжоу на Всесвітньому конгресі з акупунктури та китайської медицини. В 2011 році члени УАРМА брали участь у конференції з інформотерапії в м. Сараєво (Боснія-Герцеговина). В 2012 році році делегація ВГО «УАРМА» у відповідь на запрошення Російської професійної Асоціації рефлексотерапевтів відвідала науково-практичну конференцію в м. Москва, Російська Федерація, де мала декілька доповідей. Результати науково-практичної діяльності членів «УАРМА» представлені й у матеріалах науково-практичної конференції з рефлексотерапії у м. Нижній Новгород, Російська Федерація (2012 рік). Результати наукових здобутків членів ВГО «УАРМА» прийнято до роботи VIIIВсесвітнього конгресу з акупунктури в м. Сіднеї, Австралія, що відбудеться у 2013 році. Асоціація та її члени продовжують підтримувати міжнародні контакти і обмін інформацією зі спеціалістами Китаю, Росії, Німеччини, Великої Британії, Австралії, Казахстану та ін. Так, ряд представників асоціації регулярно підвищують свій професійний рівень з акупунктури та традиційної китайської в провідних клініках Китаю тощо.

         ВГО «УАРМА» активно співпрацює з іншими громадськими організаціями України та зарубіжних країн: українських - ВГО «Асоціація народної та нетрадиційної медицини», «Асоціація сімейних лікарів», «Асоціація проблем болю», Севастопольське та Донецьке товариства рефлексотерапевтів, зарубіжних - Російської професійної Асоціації рефлексотерапевтів (Російська Федерація), Австралійська асоціація акупунктури ААСМА.

          Навчально-методична та видавнича діяльність ВГО «УАРМА»: участь у підготовці та випуску 2-х методичних рекомендацій «Показання та протипоказання до використання рефлексотерапії в клінічній практиці», «Рефлексотерапія у лікуванні та профілактиці грипу та ГРВІ», збірки матеріалів щорічних науково-практичних конференцій, клінічні протоколи лікування методами РТ, затверджені МОЗ України в 2010 році – “Лікування вертеброгенних захворювань нервової системи” та “Лікування невриту лицьового нерву”, завершується підготовка підручника з РТ. Проводиться пропаганда та впровадження методів рефлексотерапії в клінічну практику, так, розроблено і затверджено за сприяння членів ВГО «УАРМА» кафедрою сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги навчальну програму тематичного удосконалення лікарів «Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря». Проводяться дисертаційні дослідження з вивчення ефективності РТ при різних захворюваннях..

             В роботі ВГО «УАРМА» застосовуються сучасні інформаційні технології, так, у 2010 році створений сайт Асоціації, де проводиться інтерактивний зв‘язок з членами Асоціації, натомість, сайт продовжує удосконалюватись.

Членами ВГО «УАРМА» проводилась активна просвітницька діяльність, зокрема, виступи членів асоціації:  на радіо (понад 25), телебаченні (21), в пресі  (24),   численні аудиторні виступи перед хворими та медичними працівниками.

Отже, на ІІІ З‘їзді ВГО «УАРМА» в межах науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти», одноголосно обрано на посаду президента ВГО «УАРМА» д.м.н., професора Коваленко Ольгу Євгеніївну, яка останні 2 роки виконувала обов‘язки очільника асоціації, а також обрано членів Правління ВГО та ревізійної комісії. Віце-президентом затверджено доцента Коркушко О.О. До членів Правління також обрано: проф. Гарник Т.П., проф. Кулємзіна Т.В., проф. Андріюк Л.В., доц. Ханенко Н.В., к.м.н. Ляпко М.Г.

До складу ревізійної комісії увійшли члени Асоціації: Арябінська В.М., Набільська В.А., Абраменко В.В., Мовчан А.Ю.

 

Конференція була розрахована на фахівців, що мають базову медичну підготовку за напрямком «лікувальна справа», зокрема лікарів зі спеціальностей: рефлексотерапія, загальна практика – сімейна медицина, неврологія, педіатрія, народна і нетрадиційна медицина, ортопедо-травматологія, гастроентерологія, дієтологія, спортивна медицина, санологів, а також пересічних громадян, для яких небайдуже питання щодо здоров’я та здорового способу життя.  

На конференції представлені 39 доповідей (29 усних і 10 стендових) та 5 майстер-класів за темами конференції від провідних фахівців з реабілітаційних напрямків як професорсько-викладацького складу, так і практичних лікарів.  

За матеріалами конференції видано посібник – збірник праць учасників конференції.

У роботі конференції взяли участь до 160 осіб, серед яких провідні вчені та фахівці за напрямками «рефлексотерапія», «реабілітація», «сімейна медицина», «народна та нетрадиційна медицина», «неврологія» тощо з регіонів України, близького та далекого зарубіжжя (Росія, Казахстан, Китайська народна республіка), серед них – учні професора Мачерет Є.Л., головні позаштатні спеціалісти з рефлексотерапії, народної і нетрадиційної медицини, практикуючі лікарі та організації, сфера діяльності яких відповідає тематиці заходу, а також особи, які небайдужі до проблем профілактики та реабілітації в медицині.

В межах конференції був проведений «Круглий стіл», де були обговорені актуальні напрямки розвитку РТ та ВГО «УАРМА» в Україні та в співдружжі з провідними фахівцями інших країн. 

Обговоривши науково-практичні проблеми розвитку рефлексотерапії і народної та нетрадиційної медицини  в Україні, учасники науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти», запропонували:

1.    Активізувати роботу спільноти рефлексотерапевтів шляхом оптимізації роботи ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» та координації її діяльності з іншими громадськими організаціями та з лікарями реабілітаційних напрямків.

2.    Проводити подальші заходи щодо наукової доказовості РТ та інших реабілітаційних методів, зокрема ТСМ у профілактиці, лікуванні та реабілітації хворих при різних захворюваннях.

3.    Подавати пропозиції до МОЗ щодо удосконалення законодавчої бази з урегулювання питань рефлексотерапії та ТСМ.

4.    Впроваджувати методи РТ та ТСМ в медичну практику, зокрема, в сімейну медицину та соціально-медичну реабілітацію в педіатрії та геріатрії.

5.    Популяризувати через засоби масової інформації та спеціалізовані медичні видання рефлексотерапію та ТСМ, проводити роз’яснювальну роботу серед населення та лікарів різних спеціальностей щодо використання цих методів з метою збереження та зміцнення здоров’я.

6.    Розширювати міжнародне співробітництво та партнерство у галузі рефлексотерапії та ТСМ.

7.    Продовжити роботу над підготовкою низки наукових та навчально-методичних видань та практичних рекомендацій, інформаційних листів, та їх впровадження в практичну охорону здоров‘я.

8. Затвердити рішення та протокол засідання учасників з‘їзду  ВГО «УАРМА»,   звіт в.о. президента, вибори президента та правління і ревізійної комісії.

 

 

Одноголосно прийнято на заключному пленарному засіданні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти», за підтримкою  Української Асоціації рефлексотерапії та медичної акупунктури Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини», Державного управління справами, Київського медичного університету Української асоціації народної медицини (м. Київ), Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини», 3-4 жовтня 2013 р., м. Київ.

 

Голова та співголови Оргкомітету конференції:

Президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури», д.м.н., професор, Коваленко О.Є.

 

Віце-президент Української асоціації рефлексотерапії та медичної акупунктури, к.б.н., доцент, Коркушко О.О.

 

Президент ВГО «Асоціація народної і нетрадиційної медицини», д.м.н., професор, Гарник Т.П.

 

Почесний ректор  Київського медичного університету УАНМ, д.м.н., професор, Туманов В.А.

Еще новости