in

"Неінвазивіні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря" - цикл тематичного удосконалення, 1 місяць

"Неінвазивіні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря" - цикл тематичного удосконалення, 1 місяць

 

             Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика проводить цикл тематичного удосконалення "Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря" (1 місяць - 156 год.), розроблений за авторською методикою професора Коваленко О.Є. з співавторами. 

Цикл розрахований не тільки на  лікарів первинної ланки, але й інших спеціалістів лікувального профілю.

Опанування методиками дозволить суттєво покращити реабілітацію хворих з різними захворюваннями, підвищити рівень особистого здоров'я та працездатності.