in

Информация о курсах

"Неінвазивіні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря" - цикл тематичного удосконалення, 1 місяць

 

             Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика проводить цикл тематичного удосконалення "Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря" (1 місяць - 156 год.), розроблений за авторською методикою професора Коваленко О.Є. з співавторами. 

Курси інформації та стажування

Курси інформації і стажування є видом післядипломного навчання фахівців охорони здоров'я, що враховується при отриманні ними ліцензії на право займатися індивідуальною трудовою діяльністю.

Післядипломна підготовка лікарів в галузі народної та нетрадиційної медицини

Післядипломна підготовка здійснюється на провідних кафедрах Медичного університету УАНМ із залученням висококваліфікованих фахівців професорсько-викладацького складу клінічних кафедр в галузі традиційної і нетрадиційної медицини.

Курси спеціалізації за фахом «НАРОДНА ТА НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА»

На курсах спеціалізації за фахом „Народна та нетрадиційна медицина“ мають право навчатись лікарі, які вже мають післядипломну підготовку за напрямками базової медичної освіти, зі стажем практичної роботи не менше 3-х років після закінчення відповідної інтернатури за  спеціальністю „Лікувальна справа“. Для лікарів із спеціальністю „Педіатрія“ необхідно мати індивідуальний дозвіл Міністерства охорони здоров'я України.